9. klašu skolēni, kuri turpinās izglītību Jēkabpils Valsts ģimnāzijas 10. klasē!

2017./2018.m.g. piedāvājam 3 vispārējās vidējās izglītības programmas:

  1. vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu,
  2. vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmu,
  3. vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programmu.

Detalizēta informācija par uzņemšanas noteikumiem sadaļā „Uzņemšanas kārtība”.

1. Uzņemšanas komisija 122.kabinetā gaida jūs līdz 16.jūnijam no plkst. 9:00 līdz16:00 uz iesnieguma rakstīšanu un motivācijas anketas aizpildīšanu. Vēlams būt pārliecinātam par sev atbilstošu izglītības programmu, kuru Tu apgūsi!

2. Skolēniem, kuri objektīvu iemeslu dēļ nav iestājušies līdz 16.jūnijam, papilduzņemšana turpināsies 23., 24.augustā.

3. Ja sekmju izrakstā kaut vienā mācību priekšmetā gada vērtējums ir zem „4” ballēm - ģimnāzijā neuzņem!

4. Pēc tikšanās ar uzņemšanas komisiju, dokumentu iesniegšana un noformēšana skolas kancelejā 307.kabinetā.

5. Iesniedzot dokumentus, obligāti jāuzrāda pase vai personas apliecība.

6. Kancelejā iesniedz šādus dokumentus:

6.1. iesniegumu,

6.2. apliecību par pamatizglītību un sekmju izrakstu,

6.3. skolēna fotogrāfiju (3 x 4cm ),

6.4. medicīnisko karti, ja skola to absolventam izsniegusi,

6.5. personas lietu, ja skola to absolventam izsniegusi,

6.6. iesniegumu dzīvošanai internātā (kuram tas nepieciešams, raksta uz ģimnāzijas izsniegtas veidlapas).

Gaidīsim Tevi ģimnāzijā!