JVĢ Padome

Ģimnāzijas padomes mērķis ir skolas, vecāku, pašvaldības un sabiedrības sadarbības nodrošināšana.
Padome ir atvērta ikvienam ierosinājumam skolas darbības uzlabošanai, kā arī pieņem un izskata pretenzijas un sūdzības.

Ģimnāzijas padomes nolikums

Padomes locekļu e-pasta adreses (izmaiņas sastāvā veiktas 19.11.2015.)

Biedrība "Vecāki izglītības atbalstam"