Sākums Ziņas Notikumi
2
Mai
Apsveicam pētnieku Ē. Ozolu!
Biruta Īsā saite

23. aprīlī Rīgā notika 40. Latvijas skolēnu zinātniski pētnieciskā konference, tajā vairāk kā 20 sekcijās uzstājās ap 700 jauno pētnieku, kuri bija uzvarējuši reģionos un tika uzaicināti uz noslēguma konferenci.

Mūsu ģimnāzists, 10.c klases skolēns Ēriks Ozols ar savu pētījumu par Jēkabpils teātra vēsturi uzstājās kulturoloģijas sekcijā, kurā kopā bija 14 darbu autori.

Liels ir gandarījums un prieks, uzzinot, ka Ēriks ir ieguvis 3. pakāpes diplomu. Savā sekcijā Ēriks bija pats jaunākais – vienīgais 10. klases skolēns, tādēļ varam cerēt, ka jaunietis turpinās attīstīt savas pētnieka prasmes un nākamajos gados izstrādās vēl dziļākus un apjomīgākus pētījumus.

Konsultējot Ēriku, pārliecinājos,ka viņam piemīt neatlaidība, viņš strādā precīzi, uzrāda lieliskas datorprasmes, uzmanīgi ieklausās skolotāju padomos.

Viņam palīdz arī iedzimtais talants pārliecinoši uzstāties, atbildēt uz jautājumiem, uzturēt klausītāju interesi, lietot pareizu valodu.

Apsveicam Ēriku un skolotāju- darba vadītāju Anitu Vītolu!

Lai Ērikam veicas turpmāko pētījumu veikšanā!

direktora vietniece Skaidrīte Ozoliņa