Sākums Ziņas Notikumi
22
Apr
Mūsu audzēkņu starti Cēsu DAVĢ pasākumos 2013. gada 18. aprīlī
Biruta Īsā saite

Cēsu Draudzīgā Aicinājuma Valsts ģimnāzijā šajā dienā notika trīs pasākumi: eseju konkursa noslēgums  svešvalodās, elektroniski iesūtīto domrakstu konkursa noslēgums un zinātniski pētniecisko darbu konference.
No Jēkabpils VĢ ceļā devās audzēkņu  grupa skolotājas Silvijas Tumanovas vadībā.
 
Rezultāti ir iepriecinoši:
Svešvalodu konkursā -

  • D.Dārzinš (11.a) - 1. vieta - angļu valoda, skolot. S.Kundziņa;
  • E.Poriete (10.b) -  2. vieta - angļu valoda, skolot. D.Seglēre;
  • J.Markova (11.a) - atzinība - krievu val., skolot. S.Mekša.

Domrakstu konkursā -

  • A.Veigure (11.c) - 1. vieta,  skolot. I.Ermansone;
  • E.Poriete (10.b) - atzinība, skolot. K.Modnika;
  • E.Elksnīte (10.c) - atzinība, skolot. K.Modnika.

ZPD konference:

  • S.Seile (12.c) - 1. vieta latviešu literatūras sekcijā, skolot. S.Tumanova;
  • M.Krasovska (12.a) - atzinība bioloģijas sekcijā, skolot. Z.Vēvere.

Prieks par skolēnu panākumiem, pateicība skolotājiem par profesionālu, veiksmīgu un rezultatīvu sadarbību.