Sākums Ziņas Notikumi
13
Mai
Notiks ģimnāzijas padomes sēde
Biruta Īsā saite

Jēkabpils Valsts ģimnāzijas padomes sēde notiks 2013. gada. 14.maijā plkst.18.00 svinību zālē

DARBA KĀRTĪBA Informē
1. Izmaiņas JVĢ skolas padomes nolikumā V.Vizulis
2. Izmaiņas valsts pārbaudījumu grafikos (2013., 2014.g.) R.Kļaviņa, E.Viļume, L.Kļaviņa
3. Skolu starptautiskās sadarbības programmas Jēkabpilī un JVĢ V.Vizulis, L.Kļaviņa
4. Sociālās problēmas JVĢ, to ietekme uz skolas dzīvi A.Vanaga
5. Vecāku iesaistīšanās skolas dzīvē A.Pleiko
6. Ēdināšana, ar to saistītās problēmas JVĢ V.Vizulis
7. Dažādi jautājumi