Sākums Ziņas Notikumi
3
Mai
Skolotājai Anitai Vītolai piešķirts Atzinības krusts
Biruta Īsā saite

Cilvēku cieņa pieder labiem amata meistariem

2013. gada 4. maijā - Latvijas Republikas Neatkarības pasludināšanas svētkos Valsts prezidents pasniegs augstus valsts apbalvojumus. Priecājamies, ka starp viņiem būs arī Jēkabpils Valsts ģimnāzijas latviešu valodas un  literatūras skolotāja Anita Vītola.

Saskaņā ar Ordeņu kapitula paziņojumu Nr. 5, ko 2013. gada 10. aprīlī parakstījis Valsts prezidents Andris Bērziņš, par nopelniem Latvijas valsts labā Anitai Vītolai tika piešķirts Atzinības krusts.

Skolotāja ir Jēkabpils 1. vidusskolas absolvente un savā skolā kā vienīgajā darba vietā kopš Latvijas Universitātes beigšanas  jau aizvadījusi 36 radošus, panākumiem pilnus darba gadus. Kolēģei raksturīga atbildība par savu darbu un  pienākumiem, prasīgums, savienots ar taktisku attieksmi pret audzēkņiem, godīgums, pilsoniska stāja un godprātīga attieksme pret pārmaiņām  sabiedrībā.

Pedagoģes audzēkņi ir guvuši daudz godalgotu vietu olimpiādēs un dažāda veida konkursos, viņi ir mācījušies ne tikai valodas un literatūras izpratni, bet arī darba tikumu, godprātīgu un cieņpilnu  attieksmi  pret darbu, savu valsti, līdzcilvēkiem.

Ārpus tiešajiem darba pienākumiem ģimnāzijā  A. Vītola ir pazīstama kā  mācību līdzekļu autore, multiplikatore- pedagogu tālākizglītotāja, VISC ārštata metodiķe.

Vitola

 Vēlam kolēģei baudīt skolēnu cieņu, izjust prieku un gandarījumu par nesavtīgā darba novērtējumu; ceram uz jauniem viņas pašas un skolēnu panākumiem! Lai turpinās radoša veiksme mācību metodisko līdzekļu izveidē un jaunās pedagogu paaudzes izglītošanā!

Bet galvenais - lai pat visnopietnākajos brīžos būtu par ko pasmaidīt!

direktora vietniece Skaidrīte Ozoliņa