Sākums Ziņas Notikumi
23
Dec
Sveicam!
Biruta Īsā saite

Ar Izglītības un Zinātnes ministrijas Atzinības rakstu apbalvotas:

Bondare Sandra Bondare – par ilggadēju radošu darbu, par izciliem sasniegumiem koru un ansambļu skatēs, Dziesmu un deju svētkos, muzikālos konkursos, par spilgtu koncertdarbību;
Seglere Dace Seglēre – par profesionālu darbu, izciliem panākumiem skolēnu angļu valodas publiskās runas konkursos, labi sagatavotiem skolēniem olimpiādēm un konkursiem, par aktīvu darbību skolēnu apmaiņas projektos;
Valte Ludmila Valte – par vairākkārtējiem izciliem panākumiem skolēnu konkursā Experiments, par skolēnu labu sagatavošanu fizikas olimpiādēm un eksāmeniem, par aktivitāti skolēnu zinātniski pētnieciskās darbības vadīšanā;
Skrebele Elga Skrebele – par ilggadēju radošu un profesionālu darbību, sagatavojot skolēnus vizuālās mākslas olimpiādēm un konkursiem, par skolēnu radošās darbības attīstīšanu un pilsoniski patriotisko audzināšanu;
Klavina Rita Kļaviņa – par ieguldījumu ģimnāzijas izglītības kvalitātes nodrošināšanā, skolotāju profesionalitātes paaugstināšanā, skolas vadības darba pilnveidē.

Visām pedagoģēm novēlam raženu turpmāko darbību, panākumus katrai savā darbības jomā!

Skaidrīte Ozoliņa
JVĢ direktora vietniece