Sākums Ziņas Notikumi
29
Apr
Vienpadsmito klašu skolēni aizstāvējuši savus zinātniski pētnieciskos darbus
Biruta Īsā saite

Šajā mācību gadā 11. klašu ģimnāzistiem pētniecisko darbu (ZPD) aizstāvēšanas diena bija 9. aprīlis.

Skolēni ieradās skolā svinīgi uzposušies, mobilizējušies un nedaudz satraukti. Darbu aizstāvēšana notika 9 sekcijās. Lielākais skolēnu skaits bija izvēlējušies pētījuma tematus bioloģijā, vides un veselības zinātnē, tādēļ šo darbu aizstāvēšanai tika izveidotas divas sekcijas. Savukārt vismazāk šogad ģimnāzisti bija izvēlējušies veikt pētījumu matemātikā, ģeogrāfijā, svešvalodās, kā arī starpdisciplināros zinātņu virzienos.

Dažiem skolotājiem bija jāvada, jākonsultē liels skaits skolēnu:

 • I. Zariņa – 14,
 • E. Skrebele – 8,
 • L. Valte – 9,
 • Dz. Priekule – 10.

Pētījumu aizstāvēšanas protokoli liecina, ka visaugstāk novērtēti darbi ir šādiem skolēniem:

 • Alise Strazdiņa (11.a) – vērtējums 10 ekonomikā (D. Priekule)
 • Evija Kaulakane (11.b) – vērtējums 10 ekonomikā (D. Priekule)
 • Valdis Vizulis (11.a) – vērtējums 10 veselības zinātnē (P. Stirna)
 • Baiba Dace Ozoliņa (11.b) – vērtējums 10 vides zinātnē (P. Stirna)
 • Jolanta Erdmane (11.a) – vērtējums 10 bioloģijā (I. Zariņa)
 • Linda Ošāne (11.b) – vērtējums 10 ķīmijā (S. Turkopole)

Ar deviņām ballēm darbs novērtēts šādiem skolēniem:

 • Gunta Kļaviņa (11.b) – vēsturē (E. Viļume)
 • Arta Veigure (11.c) – mākslā/kulturoloģijā (E. Skrebele)
 • Kaspars Cercins (11.a) – novadpētniecībā (S. Mekša)
 • Rolands Fedotovs (11.b) – fizikā (L. Valte)
 • Kristaps Lipša (11.b) – fizikā (L. Valte)
 • Vita Kalve (11.b) – bioloģijā (I. Zariņa)
 • Raimonds Fetjko (11.a) – bioloģijā (I. Zariņa)
 • Jekaterina Markova (11.a) – bioloģijā (I. Zariņa)
 • Ieva Deņisova (11.c) – literatūrā (I. Ermansone)
 • Ints Liepiņš (11.b) – tehn. zinātnē (R. Meža–Eriņa)
 • Kristiāna Ščerbicka (11.b) – ekonomikā (D. Priekule)
 • Raimonda Pore (11.b) – vesel. zinātnē (Z. Vēvere)
 • Raivis Gaidlazda (11.d) – mūzikā – (S. Bondare)
 • Līga Bareika (11.c) – psiholoģijā (L. Ščadro)

Pateicība visiem skolēniem un skolotājiem par ieguldīto darbu un arī vēlējums – nākamajā gadā visiem minētajiem un arī citiem darbu autoriem padziļināt savu pētījumu un piedalīties dažādos konkursos, konferencēs, lasījumos!

Tie skolēni, kuri kādu apstākļu dēļ uz 9.04. nebija pabeiguši savus darbus, aizstāvēs tos 2.05.

direktora vietniece Skaidrīte Ozoliņa