Skolas datorcentrs ir paredzēts mācību darbam. To drīkst izmantot jebkurš Jēkabpils Valsts ģimnāzijas skolēns vai skolotājs, ievērojot zemāk minētos noteikumus.

 1. Ieiet kabinetā tikai ar kabineta vadītāja atļauju pa vienam, negrūstoties, pēc tam ieņemot savu darba vietu.
 2. Ievērot darba aizsardzības instrukcijas un iekšējās kārtības noteikumus.
 3. Darbā ar datortehniku pielaiž skolēnus, kuri stingri ievēro šīs instrukcijas un noteikumus.
 4. Ieslēgt datortehniku tikai ar skolotāja atļauju.
 5. Datorā esošās informācijas maiņu drīkst veikt tikai ar skolotāja atļauju.
 6. Bez skolotāja atļaujas nelieto datora diskiekārtu, savas disketes vai diskus.
 7. Pirms darba sākuma sakārtot darba vietu, lai tā būtu racionāla un ērta strādāšanai, pārbaudīt vai dators ir darba kārtībā.
 8. Atklājot traucējumus un bojājumus datora darbībā, nekavējoties ziņot par to skolotājam.
 9. Nenovietot uz tastatūras paneļa nekādus priekšmetus.
 10. Izmantot darba procesā izsniegtos individuālos darba aizsardzības līdzekļus.
 11. Darba laikā ievērot klusumu, uzturēt kārtībā darba vietu, sēdēt ar taisnu muguru.
 12. Nebojāt vadu izolāciju un citas darba vietā izvietotās iekārtas.
 13. Skolēniem darba laikā jāatbild par viņam uzticētās darba vietas iekārtu.
 14. Jāsēž pretī monitora ekrānam, jāseko lai darba laikā attālums no acīm līdz monitora ekrānam būtu 45-75 cm un attālums no pirmās taustiņu rindas līdz galda malai būtu 10 cm.
 15. Sēdēt pie monitora divatā kategoriski aizliegts.
 16. Darba ilgums nedrīkst pārsniegt 40 min. (lai darbu turpinātu nepieciešams pārtraukums 10 min., kura laikā jāatstāj darba vieta un darba telpa).
 17. Darbu pabeidzot ar skolotāja atļauju izslēgt datortehniku, sakārtot savu darba vietu.
 18. Skolēni, kuri pārkāpuši drošības tehnikas noteikumus, kā arī uzvedības noteikumus darba vietās, saucami pie disciplinārās atbildības.