I semestrī izsniegtas pateicības par augstiem mācību sasniegumiem (7 balles un augstāk) 7. klasēs – 11, 8. klasēs - 13, 9. klasēs – 14, 10. klasēs - 5, 11. klasēs - 10, 12. klasēs – 11; kopā – 64 skolēniem:

 • 7.a – Solveigai Lavranei, Diānai Mierturei
 • 7.b – Jetei Dzenei, Megijai Kļaviņai, Andrai Lemakai
 • 7.c – Rolandam Aišpuram, Amandai Baumanei, Gerdai Bērziņai, Līvai Dzērvei, Kitijai Elksnei, Paulai Kristiānai Fokinai
 • 8.a – Katrīnai Dubrovskai, Kristai Fadejevai, Rolandam Kristiānam Marmokam, Elizabetei Plīrumai, Alisei Stirānei
 • 8.b – Rūdolfam Griķim, Nanijai Kronbergai, Paulai Silasproģei
 • 8.c – Amandai Lapsai, Madarai Liepiņai, Martai Urtānei, Amandai Vaivodei
 • 8.d – Rihardam Mahinovam9.a – Elizabetei Romanovskai
 • 9.b – Katrīnai Katei Būkai, Loretai Kirilovai, Santai Pikurei
 • 9.c – Elizabetei Andrejevai, Katrīnai Binātei, Elzai Bojārei, Sintijai Grigorjevai, Tabitai Tīnai Lūkai, Elīnai Ļitvinovai, Elizabetei Vaiderei
 • 9.d – Gundegai Balodei, Signei Ļūļākai, Evitai Sondorei
 • 10.a – Esterei Freimanei, Aivai Justei, Aurēlijai Pujiņai, Annijai Vaskai
 • 10.b – Paulai Ondzulei
 • 11.a – Gitai Kaulakanei, Mārtiņam Smilgājam, Alisei Vaivodei
 • 11.b – Dinijai Burdai, Austrim Eglītim, Ksenijai Šlotskai
 • 11.c – Rēzijai Neifeldei, Danielam Pavlovičam, Renātei Rāviņai, Paulai Vakarinai
 • 12.a – Ralfam Jankovskim, Dināram Neilandam, Kristiānam Jānim Radiņam, Raineram Ragainim, Ievai Savickai, Ojāram Seglēram
 • 12.c – Diānai Čakšai, Beātei Dzenei, Ievai Vīksnai, Leldei Vītolai, Laurim Zalvam