Video

SKOLAVEC SKOLAVE4 SKOLAVE2

Skola111 SKOLA Jaunaskola

 • 1919. gada 6. oktobrī - skola dibināta kā pirmā reāltipa mācību iestāde apriņķī.
 • 1922./23. m.g. - pie vidusskolas atvērta komercnodaļa.
 • 1927./28. m.g. - komercnodaļa pārorganizēta par komercskolu.
 • 1932. - 1939. gadā un 1941. - 1944. gadā - šī mācību iestāde ir Jēkabpils Valsts ģimnāzija.
 • 1948. gadā - vidusskola pilnībā atdalās no komercskolas.
 • 1950./51. m.g. - skola iegūst Jēkabpils 1. vidusskolas nosaukumu, pievienota Krasta skolas ēka.
 • 1966. gadā - uzcelta pirmā piebūve.
 • 1979. gadā - uzcelta otrā piebūve.
 • 1982. gadā - nodots sporta korpuss.
 • 1990. gadā - atjaunots 1939. gada Jēkabpils Valsts ģimnāzijas un Jēkabpils Valsts komercsskolas karogs ar uzrakstu “Mūsu darbs un zinašanas - Tēvzemei”.
 • 1993. gada jūnijā - Jēkabpils 1. vidusskola akredetācijas rezultātā kļūst par Jēkabpils ģimnāziju.
 • 1994. gada septembrī - nodibināta Jēkabpils sākumskola, no ģimnāzijas pakāpeniski atdalās sākumskolas klases.
 • Savas pastāvēšanas 75 gados skolai ir bijis 71 izlaidums, skolu beiguši vairak nekā 3000 audzēkņu.
 • 1996. gada septembrī - ģimnāzija iegūst Valsts ģimnāzijas statusu.
 • 2002. gada vasara - skolas renovācija.