www.karjera.lu.lv  Latvijas Universitātes katjeras centrs
http://www.jv-kikc.net  Jauniešu un vecāku karjeras informācijas un konsultēšanas centrs
http://www.careercenteronline.org/ Virtuālais karjeras centrs /e-konsultēšana, e-apmācība, resursi