http://www.nva.gov.lv/ Nodarbinātības Valsts aģentūra (NVA)
Bezdarbniekiem, darba meklētājiem un darba devējiem noderīga informācija. CV un vakanču katalogs, iespēja pievienot katalogam savu CV vai vakanci. Licencēto darbā iekārtošanas ārzemēs firmu saraksts. Informācija par darbu ārzemēs kā arī par ārzemnieku nodarbināšanu. Apmācības iespējas.
http://www.nva.gov.lv/karjera/ NVA Karjeras pakalpojumi
Karjeras veidošanas jautājumi, Interešu testi jauniešiem un pieaugušajiem, interaktīva karjeras datorspēle, profesiju apraksti (atalgojums, darba apraksts, iespējas, nepieciešamā izglītība u.tml.) un to salīdzināšanas iespēja, augstākās un profesionālās izglītības programmas, kursu datubāze, informācija par darba tirgu un prognozes (informācija pieejama, piereģistrējoties).
http://www.izm.gov.lv Izglītības sistēma, pārskati par izglītību, vispārējā izglītība, profesionālā izglītība, augstākā izglītība
http://www.ikvd.gov.lv/ Izglītības kvalitātes valsts dienests
Izglītības kvalitātes valsts dienests (IKVD) uzrauga normatīvo aktu ievērošanu izglītības jomā, licencē izglītības programmas vispārējā un profesionālajā izglītībā un novērtē vispārējās un
profesionālās izglītības kvalitāti, veicot izglītības iestāžu unprogrammu akreditāciju. IKVD mājaslapā pieejami vispārējās un profesionālās izglītības programmu licenču un akreditācijas reģistri.
http://visc.gov.lv/ Valsts izglītības satura centrs (VISC)
Informācija par valsts eksāmeniem un pārbaudes darbiem un organizēšanas kārtību skolās,      mācību priekšmetu olimpiādēm, ieteicamā mācību literatūra, informācija par mācību priekšsmetu olimpiādēm u.c. profesijas standartu izstrādi un kvalifikācijas eksāmenu satura izstrādes koordinēšanu.
http://jaunatneslietas.lv Jaunatnes lietas
Jauniešu iespēju portālā jaunatneslietas.lv apkopota informācija
par aktualitātēm jaunatnes politikā, jaunatnes politikas
virzieniem, projektiem, kā arī pieejama jaunatnes organizāciju
un jaunatnes lietu koordinatoru kontaktinformācija, nodrošināta
iespēja izteikt savu viedokli vai priekšlikumus jaunatnes
politikas veidotājiem.