Sākums Kontakti
Foto Vārds Uzvārds Mācību priekšmets Kabinets  Audz. klase
Avota Laima Avota ķīniešu valoda

623.

 
Bluma Ilze Blūma matemātika 313. 10.d
  Inese Blumberga matemātika 317.  
Bondare Sandra Bondare mūzika, kultūras pamati
621.  9.a
Druveniece Dace Druveniece latviešu valoda 311.  10.b
Ermansone Inga Ermansone latviešu valoda 117.   
Feldmane Ingrīda Feldmane matemātika 317.  10.c 
Grigalovica Anita Grigaloviča krievu valoda, bibliotekāre 333.  12.c
  Katrīna Grigorjeva matemātika
312.  7.b
Grigorjeva Santa Grigorjeva angļu valoda
221.  
Grinberga Rita Grīnberga datorika 231.  
Jubelis Jevgenijs Jubelis sports un veselība sporta
zāle
 
Vibane Dagnija Kalniņa sports un veselība, sociālās zinības
334.
sporta

zāle
12.a
Kokins Aivis Kokins sports un veselība sporta
zāle
 
  Svetlana Kudrjavceva krievu valoda
334.  
Kundzina Sanita Kundziņa angļu valoda 224.   
Kusina Arta Kusiņa angļu valoda, vācu valoda 336.  11.c 
Lasmane Biruta Lasmane datorika

232.

 
Meksa Stella Mekša krievu valoda 302.  
Modnika Kristīne Modnika latviešu valoda 328. 12.b
Nekozs Andrejs Nekozs fizika 225.  
Priekule Dzintra Priekule ģeogrāfija, vēsture un sociālās zinātnes
327.  
  Raivis Rasnačs programmēšana, datorika
235.  
Ravina Inese Rāviņa ķīmija, bioloģija 233. 9.b
Rubikis Rolands Rubiķis dizains un tehnoloģijas, inženierzinības
511.  
Saksone Sandra Saksone matemātika 318.  
Saulite Inga Saulīte dizains un tehnoloģijas, tehniskā grafika, inženierzinības
522. 11.b
Seglere Dace Seglēre angļu valoda 337. 9.c
Skrebele Elga Skrebele vizuālā māksla, kultūras pamati
331.  
Skutele Zanda Skutele ģeogrāfija, latviešu valoda 321.  
Spurins Ēriks Spuriņš ģeogrāfija, Latvijas un pasaules vēsture 322.  
  Sarmīte Stikāne sociālās zinības, dizains un tehnoloģijas 316. 8.a
Scadro Laila Ščadro psihologs 612.  
Steinberga Anita Šteinberga angļu valoda, vācu valoda 223. 7.a
Tumanova Silvija Tumanova latviešu valoda 324. 10.a
Turkopole Sandra Turkopole ķīmija 112.  
  Laura Umbraško Latvijas un pasaules vēsture 323. 11.a
Urpena Ligita Urpena angļu valoda 222.  
Vanaga Anita Vanaga sociālais pedagogs 334.  9.d
Vanagele Janīna Vanaģele latviešu valoda 311.  
Varna Edīte Vārna matemātika, fizika 314. 8.b
Vevere Zaiga Vēvere bioloģija, dabaszinības
119.  
Vilcane Sarmīte Vilcāne matemātika 315.  
Zarina Ilze Zariņa bioloģija, datorika
326.
335.
 
Zdanovskis Harijs Zdanovskis instrumenta spēle