Sākums Kontakti
Foto Vārds Uzvārds Mācību priekšmets  
Avota Laima Avota angļu valoda

 

Bluma Ilze Blūma matemātika  
  Inese Blumberga matemātika  
Bondare Sandra Bondare mūzika, kultūras pamati
 
Druveniece Dace Druveniece latviešu valoda  
Ermansone Inga Ermansone latviešu valoda  
Feldmane Ingrīda Feldmane matemātika  
Grigalovica Anita Grigaloviča krievu val., bibliotekāre  
Grigorjeva Santa Grigorjeva angļu valoda
 
Grinberga Rita Grīnberga datorika  
Jubelis Jevgenijs Jubelis sports  
Kokins Aivis Kokins sports  
  Svetlana Kudrjavceva krievu valoda
 
Kundzina Sanita Kundziņa angļu valoda  
Kusina Arta Kusiņa angļu val., vācu val.  
Lasmane Biruta Lasmane programmēšanas pamati  
Lazdins Andris Lazdiņš fizika  
Meksa Stella Mekša krievu valoda  
Meza Erina Rita Meža-Eriņa matemātika  
Mikazane Karīna Mikažāne angļu valoda  
Modnika Kristīne Modnika latviešu val., sociālās zin.  
Nekozs Andrejs Nekozs fizika  
Priekule Dzintra Priekule ģeogrāfija, ekonomika, vēsture un sociālās zinātnes
 
  Raivis Rasnačs programmēšana
 
Ravina Inese Rāviņa ķīmija, bioloģija  
Rubikis Rolands Rubiķis dizains un tehnoloģijas, inženierzinības
 
Saksone Sandra Saksone matemātika  
Saulite Inga Saulīte dizains un tehnoloģijas, tehniskā grafika, inženierzinības
 
Seglere Dace Seglēre angļu valoda  
Skrebele Elga Skrebele vizuālā māksla, kultūras pamati
 
Skutele Zanda Skutele latviešu valoda, ģeogrāfija  
  Sarmīte Stikāne klases audzinātāja  
Scadro Laila Ščadro psihologs  
Steinberga Anita Šteinberga angļu valoda, vācu valoda  
Tumanova Silvija Tumanova latviešu valoda  
Turkopole Sandra Turkopole ķīmija  
  Laura Umbraško Latvijas un pasaules vēsture  
Urpena Ligita Urpena angļu valoda  
Vanaga Anita Vanaga sociālais pedagogs  
Vanagele Janīna Vanaģele latviešu valoda  
Varna Edīte Vārna matemātika, fizika  
Vevere Zaiga Vēvere veselības mācība, bioloģija, dabaszinības
 
Veveris Andris Vēveris datorika  
Vilcane Sarmīte Vilcāne matemātika  
Vizule Leontīna Vizule matemātika  
Vibane Dagnija Vībāne sports, sociālās zinībasZarina Ilze Zariņa bioloģija
 
Zdanovskis Harijs Zdanovskis instrumenta spēle
 
  Ēriks Zeps mūzika