Sākums Kontakti

 

Foto Vārds Uzvārds Mācību priekšmets Kab.
Avota Laima Avota angļu valoda
116
Bluma Ilze Blūma matemātika 313
Bondare Sandra Bondare mūzika 622
Druveniece Dace Druveniece latviešu valoda 321
Eiduka Inna Eiduka krievu val. 301
Ermansone Inga Ermansone latviešu valoda 118
Feldmane Ingrīda Feldmane matemātika 317
Grigalovica Anita Grigaloviča krievu val., bibliotekāre Bibliotēka, 231
Grigorjeva Santa Grigorjeva angļu valoda, zviedru valoda  221
Grinberga Rita Grīnberga informātika 237
Wu Zhezhe Wu ķīniešu valoda 116
Jubelis Jevgenijs Jubelis sports Sporta zāle
Klisans Kārlis Klišāns Latvijas un pasaules vēsture
323
Kokins Aivis Kokins sports sporta zāle
Kolesinska Aīda Koļesinska vēsture, filozofija, politika un tiesības
322
Kornejeva Antra Korņejeva mūzika  
  Svetlana Kudrjavceva krievu valoda
230
Kundzina Sanita Kundziņa angļu valoda 224
Kusina Arta Kusiņa angļu val., vācu val. 228
  Maruta Ķestere vēsture 323
Lasmane Biruta Lasmane programmēšanas pamati 237
  Egija Lasmane klases audzinātāja
316
Lazdins Andris Lazdiņš fizika 225
Meksa Stella Mekša krievu val., latviešu val. 304
Meza Erina Rita Meža-Eriņa matemātika 312
Mikazane Karīna Mikažāne angļu valoda 317
Modnika Kristīne Modnika latviešu val., sociālās zin. 328
  Andrejs Nekozs fizika 226
Priekule Dzintra Priekule ģeogrāfija, ekonomika 327
Ravina Inese Rāviņa ķīmija, bioloģija 235
Rubikis Rolands Rubiķis  mājturība un tehnoloģijas  511
Saksone Sandra Saksone matemātika 318
Saulite Inga Saulīte mājturība un tehnoloģijas, tehniskā grafika
522, 524
Seglere Dace Seglēre angļu valoda 232
Skrebele Elga Skrebele vizuālā māksla, kulturoloģija 235
Skutele Zanda Skutele latviešu valoda, ģeogrāfija 325
  Sarmīte Stikāne klases audzinātāja 317
Scadro Laila Ščadro psiholoģija, psihologs 117
Steinberga Anita Šteinberga angļu valoda, vācu valoda 223
Tumanova Silvija Tumanova latviešu valoda 324
Turkopole Sandra Turkopole ķīmija 113
Urpena Ligita Urpena angļu valoda 222
Valte Ludmila Valte fizika 226
Vanaga Anita Vanaga sociālais pedagogs 316-1
Vanagele Janīna Vanaģele latviešu valoda 311
Varna Edīte Vārna matemātika, fizika 314
Vevere Zaiga Vēvere veselības mācība, bioloģija, ķīmija 111
Veveris Andris Vēveris informātika 233
Vilcane Sarmīte Vilcāne matemātika 315
Vizule Leontīna Vizule matemātika 316
Vibane Dagnija Vībāne sports, sociālās zinības
sporta zāle, 312, 315
Vitola Anita Vītola latviešu valoda 321
Zarina Ilze Zariņa bioloģija, informātika 326, 237
Zdanovskis Harijs Zdanovskis instrumenta spēle
412