20
Dec
8.b klase ar vēstures elpu Rīgā
ivetao Īsā saite

2019. gada 17. decembrī 8.b klase devāmies ekskursijā uz Rīgu. Sākumā braucām uz Latvijas Nacionālo vēstures muzeju. Muzejā bija iespēja atsvaidzināt atmiņu un papildināt savas zināšanas par to, kā Latvija izcīnīja savu neatkarību. Mums bija iespēja apskatīt un turēt rokās četrus dažādus valsts apbalvojumus (Lāčplēša kara ordenis, Viestura ordenis, Triju Zvaigžņu ordenis un Atzinības krusts). Lielai klases daļai ļoti patika Triju Zvaigžņu ordenis. Vēlāk mēs arī varējām paši bez steigas apskatīt arī pārējo muzeja daļu, kurā tika izklāstīta visa Latvijas vēsture, kā arī apskatīt Latvijas 100-gadei veltīto ekspozīciju, kas bija ierīkota atsevišķā telpā.

8 B 1 8 B 2 8 B 3

Pēc muzeja apmeklējuma mēs devāmies uz t/c Alfa , kurā mums bija brīvais laiks. Alfā mēs gājām skatīties filmas, kuras katrs pats uzskatīja par interesantām. Liela klases daļa aizgāja uz “Ledus sirds 2” vai “Dvēseļu putenis”, abas filmas bija emocionālas un saturiski, vizuāli bagātīgas. Mēs ļoti jūtam līdzi mūsu klasesbiedrenei Beātei, kura Alfā pazaudēja 5 eiro. Bet beigās viss bija labi.

Mūsuprāt, projekts “Latvijas skolas soma” ir ļoti noderīgs, jo tas dod iespēju mums uzzināt ko jaunu un redzēt dzīve to, ko mums skolotāji var parādīt tikai ekrānā. Vēl viena pozitīva iezīme “Skolas somai” ir tas, ka vairāk bērnu var aizbraukt ekskursijā, jo tas neprasa lielus līdzekļus, daļa tiek segta. Paldies par iespēju pirms Ziemassvētkiem apskatīt Rīgu un uzzināt kaut ko jaunu!


Melānija Naumova, 8.b