1. Ieiet kabinetā tikai ar skolotāja atļauju pa vienam, negrūstoties, pēc tam ieņemot savu darba vietu.
 2. Ievērot darba aizsardzības instrukcijas un skolas iekšējās kārtības noteikumus.
 3. Darbā ar datortehniku pielaiž skolēnus, kuri stingri ievēro šīs instrukcijas un noteikumus.
 4. Ieslēgt datortehniku, ielogoties vai sākt darbu tikai ar skolotāja atļauju.
 5. Pirms darba sākuma sakārtot darba vietu, lai tā būtu racionāla un ērta strādāšanai, pārbaudīt vai dators ir darba kārtībā. Ja monitorā redzami atvērti logi, informēt skolotāju.
 6. Pamanot traucējumus vai bojājumus datora darbībā, nekavējoties ziņot par to skolotājam.
 7. Nenovietot uz tastatūras un citām datora sastāvdaļām nekādus priekšmetus.
 8. Darba laikā jāievēro skolotāja norādījumi un bez nepieciešamības nedrīkst:
  • spaidīt tastatūras vai peles taustiņus;
  • ar pirkstiem aiztikt monitoru;
  • aiztikt datortehnikas pogas;
  • veikt datorā esošās informācijas maiņu;
  • izmantot internetu;
  • spēlēt datorspēles;
  • ievietot datorā diskus vai atmiņas ierīces.
 9. Darba laikā ievērot klusumu, uzturēt kārtībā darba vietu, sēdēt ar taisnu muguru.
 10. Nebojāt vadu izolāciju un citas darba vietā izvietotās iekārtas.
 11. Skolēniem darba laikā jāatbild par viņam uzticētās darba vietas iekārtu.
 12. Jāsēž pretī monitora ekrānam, jāseko, lai darba laikā attālums no acīm līdz monitora ekrānam būtu 45-75 cm.
 13. Darbs bez pārtraukuma nedrīkst būt ilgāks par 60 minūtēm.
 14. Ja darba laikā rodas elektrobojājumi (dzirksteļošana, dūmu vai liesmu parādīšanās), nekavējoties jāpārtrauc darbs, datortehnika jāatslēdz no elektriskā tīkla, par radušos situāciju jāinformē skolotājs.
 15. Darbu pabeidzot, aizvērt visus atvērtos lietotņu logus un izlogoties, sakārtot savu darba vietu, neizslēgt datoru, ja skolotājs nav norādījis citādi.
 16. Skolēni, kuri pārkāpuši drošības tehnikas noteikumus, kā arī uzvedības noteikumus darba vietās, saucami pie disciplinārās atbildības.