programmas kods 23017111

Pamatizglītības programma ar augstākiem sasniedzamiem rezultātiem matemātikā tiks realizēta, paredzot vienu stundu papildus paraugplānā noteiktajam, kā arī darbā grupās, individuāli un matemātiskajās aktivitātēs ārpus stundām.

Programmas mērķis ir sasniegt augstākus plānotos rezultātus matemātikā, tādējādi virzoties uz izcilību matemātiskajā pratībā, lai sekmētu valstī kā prioritāri noteikto inženiertehnisko zinātņu profesiju izvēli.

Apskatīties plānu