(izglītības programmas kods 23013111)

Skolēni apgūst 2 svešvalodas – angļu, krievu vai vācu. Grupas tiek veidotas atbilstoši tam, kuru svešvalodu skolēni apguvuši iepriekšējā mācību iestādē. Padziļināti apgūst matemātiku. Apgūst mācību priekšmetu “Datorika”.