(izglītības programmas kods 23014111)

Pēctecīgi uzņem pamatizglītības pirmajā posmā (1.-6.kl.) uzsāktās programmas turpināšanai. Padziļināti apgūst mūziku.
Visi skolēni, kuri mācās klasēs ar padziļinātu mūzikas apguvi, piedalās vismaz vienā no interešu izglītības nodarbībām – korī, ansamblī, orķestrī vai 1 stundu nedēļā apgūst mūzikas instrumenta spēli.