(izglītības programmas kods 31012011)

Humanitārā un sociālā virziena izglītības programmas priekšrocības:
1) vairāk stundu veltīts angļu valodas apgūšanai;
2) apgūst ķīniešu valodas pamatus kā trešo svešvalodu;
3) tikai šajā programmā ir mācību priekšmeti psiholoģija, vizuālā māksla, politika un tiesības, kulturoloģija;
4) pilns filozofijas mācību priekšmeta apjoms (105 stundu kurss), ar tiesībām kārtot eksāmenu;
5) vairāk stundu veltīts literatūrai;
6) fizika, ķīmija un bioloģija saistītas ar mācību priekšmetu dabaszinības.
Programma paredzēta skolēniem ar nodomiem turpmāk studēt svešvalodas, filoloģiju, sabiedriskās zinātnes, sociālās zinātnes, jurisprudenci.