(izglītības programmas kods 31013011)

Matemātikas, dabaszinību un tehnikas izglītības programma akcentē dziļāku un plašāku matemātikas, fizikas, ķīmijas un bioloģijas apgūšanu ar mērķi turpmāk studēt tehnisko jomu augstskolās inženierzinātnes, medicīnu, finanses, ekonomiku.
Tikai šajā izglītības programmā ir mācību priekšmets programmēšanas pamati.
Saistībā ar nākotnē izvēlēto studiju programmu, 12.klasē var apgūt izvēles mācību priekšmetus tehniskā grafika.
Skolēni, kuri izvēlas šo izglītības programmu, ir aktīvi dažādu mācību priekšmetu olimpiāžu uzvarētāji gan pilsētā un novados, gan valstī un izceļas ar paaugstinātu mācību motivāciju.