programmas kods 31016011

No 2020./2021.mācību gada skolēni uzsāka kompetenču pieejā balstīta, pilnveidota mācību satura apguvi.

Jēkabpils Valsts ģimnāzija piedāvā vispārējās vidējās izglītības programmu ar 4 virzieniem. Katrā virzienā skolēni padziļināti apgūs 3 kursus jeb mācību priekšmetus. Divus no tiem kā obligāti apgūstamus nosaka skola, bet vienu no piedāvātajiem skolēns izvēlas pats.

1. Humanitārais
(valodu) virziens
2. Humanitārais
(mākslu) virziens
3. Dabaszinātņu
virziens (medicīna,
farmācija, vides zinības, lauksaimniecība)
4. Matemātikas
virziens
(inženierzinātnes,
informācijas tehnoloģijas)

Obligāti apgūstamie padziļinātie kursi:
1. Latviešu valoda un literatūra II
2. Svešvaloda (angļu) II

Obligāti apgūstamie padziļinātie kursi:
1. Latviešu valoda un
literatūra II
2. Kultūra un māksla II
Obligāti apgūstamie padziļinātie kursi:
1. Ķīmija II
2. Bioloģija II

Obligāti apgūstamie padziļinātie kursi:
1. Matemātika II
2. Fizika II

3. Skolēna izvēle:
3.1. vēsture II
3.2. sociālās zinātnes II
3.3. bioloģija II
3.4. fizika II

3. Skolēna izvēle:
3.1. svešvaloda (angļu) II
3.2. vēsture II
3.3. sociālās zinātnes II3. Skolēna izvēle:
3.1. matemātika II
3.2. fizika II
3.3. svešvaloda (angļu) II
3.4. vēsture II
3.5. sociālās zinātnes II
3. Skolēna izvēle:
3.1. bioloģija II
3.2. ķīmija II
3.3. programmēšana II
3.4. svešvaloda (angļu) II
3.5. vēsture II
3.6. sociālās zinātnes II
Apskatīties plānu Apskatīties plānu Apskatīties plānu Apskatīties plānu

12. klasē skolēniem ir iespēja izvēlēties apgūt specializēto kursu. Jēkabpils Valsts ģimnāzija piedāvā šādus specializētos kursus:

  1. Uzņēmējdarbības pamati
  2. Radošā rakstīšana
  3. Astronomija
  4. Projektīvā ģeometrija
  5. Tehniskā grafika