(izglītības programmas kods 31011011)

Vispārizglītojošā virziena izglītības programma satur universālu priekšmetu salikumu, kas ļauj sagatavoties jebkura virziena studijām, vispusīgi sevi attīstīt, elastīgi reaģēt uz darba tirgus pieprasījumu.
Tikai šajā izglītības programmā ir mācību priekšmets veselības mācība.
Saistībā ar nākotnē izvēlēto studiju programmu, 12.klasē var apgūt izvēles mācību priekšmetus tehniskā grafika, politika un tiesības, filozofija.
Skolēni, kuri mācās šajā programmā, veiksmīgi iesāk un turpina studijas dažādās augstākās izglītības mācību iestādēs.