I semestrī izsniegtas pateicības par augstiem mācību sasniegumiem (7 balles un augstāk) 7. klasēs - 11, 8. klasēs - 16, 9. klasēs – 9, 10. klasēs - 10, 11. klasēs - 9, 12. klasēs – 5; kopā – 60 skolēniem:

 • 7.a - Bieriņa Kristiāna, Koļesinskis Matīss, Savicka Ieva, Savicka Ilze, Seglērs Ojārs
 • 7.b - Kaņeps Kristiāns, Pašuna Elīna, Vītola Lelde
 • 7.c - Ribakova Anastasija
 • 7.d - Alunāne Kristiāna, Pudule Klinta
 • 8.a - Bērziņa Sanita, Fadejevs Emanuels, Kromāne Gerda, Leitāne Liene, Pavlova Anete Patrīcija, Žurila Imalda
 • 8.c - Erdlāne Antra, Sarnovska Eira, Tropa Amanda, Vaivode Annija, Zālītis Reinis
 • 8.d - Ārmane Simona, Bojārs Agris, Goberga Marta Annija, Seglēre Ilze, Vaiders Nils
 • 9.a - Markova Anastasija
 • 9.b - Jakubovskis Dairis, Kalvāns Armands, Kauranens Edijs, Siliņa Linda, Studāns Rūdolfs
 • 9.c - Kārkliņš Roberts
 • 9.d - Rautiņa Zane, Svilpe Lauma
 • 10.a - Jankovskis Roberts, Paupere Nadīna, Seilis Jānis, Šmite Laima
 • 10.b - Bērziņa Zane, Kancāne Līva, Krūmiņa Linda, Miezāks Dāvids, Poriete Elva
 • 10.c - Klišāns Kārlis
 • 11.a - Aļeiņikova Elīna, Erdmane Jolanta, Juste Jana, Markova Jekaterina, Strazdiņa Alise
 • 11.b - Kaulakane Evija, Kļaviņa Gunta, Ošāne Linda
 • 11.c - Veigure Arta
 • 12.a - Kusiņa Līva, Lazdiņš Uldis, Pleiko Krišjānis
 • 12.c - Seile Signe, Tarvide Una

Izsniegtas pateicības par labām un teicamām sekmēm (7 balles un augstāk), beidzot mācību gadu 7. klasēs - 12, 8. klasēs - 17, 10. klasēs - 14, 11. klasēs -11:

 • 7.a - Bieriņa Kristiāna, Koļesinskis Matīss, Savicka Ieva, Seglērs Ojārs
 • 7.b - Dāvids Balodis, Jana Mironova, Pašuna Elīna, Vītola Lelde
 • 7.c - Ralfs Jankovskis, Ribakova Anastasija
 • 7.d - Alunāne Kristiāna, Pudule Klinta
 • 8.a - Bērziņa Sanita, Fadejevs Emanuels, Leitāne Liene, Žurila Imalda
 • 8.c - Erdlāne Antra, Sarnovska Eira, Tropa Amanda, Vaivode Annija, Zālītis Reinis
 • 8.d - Ārmane Simona, Unigunde Cirša, Goberga Marta Annija, Kristīne Iļjasova, Viktorija Marčuka, Seglēre Ilze, Ivo Siņicins, Vaiders Nils
 • 10.a - Jankovskis Roberts, Linda Milta, Paupere Nadīna, Jolanta Rosicka, Seilis Jānis, Šmite Laima
 • 10.b - Bērziņa Zane, Kancāne Līva, Krūmiņa Linda, Miezāks Dāvids, Poriete Elva, Matīss Zalāns
 • 10.c - Klišāns Kārlis, Marija Vaidere
 • 11.a - Aļeiņikova Elīna, Kaspars Cercins, Erdmane Jolanta, Juste Jana, Markova Jekaterina, Pauls Rutkovskis,  Strazdiņa Alise
 • 11.b - Kaulakane Evija, Ošāne Linda
 • 11.c - Signe Skutele, Veigure Arta

Par labām un teicamām sekmēm iegūstot pamatizglītību, izteikt pateicību šādiem 18 skolēniem:

 • 9.a  - Renārs Fedotovs, Ieva Ivbule, Anastasija Markova;
 • 9.b - Roberts Dekšna, Dairis Jakubovskis, Armands Kalvāns, Edijs Kauranens, Linda Kļaviņa, Linda Siliņa, Rūdolfs Studāns;
 • 9.c - Mārtiņš Kalējs, Roberts Kārkliņš, Ingus Silakrankers, Zane Veipa;
 • 9.d - Niks Avišāns, Agrita Navenicka, Zane Rautiņa, Lauma Svilpe.

Iegūstot vidējo izglītību, apbalvot labākos skolēnus:

 • 12.a klase
  • Martai Krasovskai – uzslavas raksts par labām un teicamām sekmēm,
  • Līvai Kusiņai – uzslavas raksts par labām un teicamām sekmēm un aktīvu dalību skolas parlamenta darbā,
  • Uldim Lazdiņam - uzslavas raksts par labām un teicamām sekmēm un skolas mājas lapas izveidi,
  • Krišjānim Pleiko – uzslavas raksts par labām un teicamām sekmēm, aktīvu iesaistīšanos skolas sabiedriskajā dzīvē un skolas parlamenta darbā.
  • Laurim Razujevam – uzslavas raksts par labām un teicamām sekmēm un aktīvu iesaistīšanos skolas sabiedriskajā dzīvē,
  • Kasparam Upeniekam – uzslavas raksts par panākumiem valsts ekonomikas olimpiādē un labām un teicamām sekmēm,
  • Mārai Krasovskai– atzinība raksts par labām un teicamām sekmēm,
  • Lāsmai Lapiņai – atzinības raksts par aktīvu iesaistīšanos skolas sabiedriskajā dzīvē un skolēnu parlamenta vadīšanu;
  • Zaigai Birstei– pateicība par apzinīgu mācību darbu, aktīvu iesaistīšanos skolas sabiedriskajā dzīvē un skolas parlamenta darbā,
  • Mārtiņam Aldiņam – pateicība par apzinīgu mācību darbu un aktīvu iesaistīšanos skolas sabiedriskajā dzīvē,
  • Laumai Vanagai – pateicība par aktīvu iesaistīšanos skolas sabiedriskajā dzīvē un dalību skolas parlamentā.
 • 12.b klase
  • Viktorijai Rosickai – uzslavas raksts par labām un teicamām sekmēm,
  • Mārai Šmitei – uzslavas raksts par labām un teicamām sekmēm,
  • Dagnei Daščorai – atzinības raksts par labām un teicamām sekmēm,
  • Lindai Eglītei – atzinības raksts par labām un teicamām sekmēm,
  • Madarai Jakovļevai – atzinības raksts par labām un teicamām sekmēm,
  • Laurai Pastorei – atzinības raksts par labām un teicamām sekmēm,
  • Agatei Ščablijai – atzinības raksts par labām un teicamām sekmēm,
  • Lainei Tiltiņai – pateicība par aktīvu dalību skolēnu parlamentā,
  • Pēterim Valdmanim– pateicība par aktīvu iesaistīšanos skolas sabiedriskajā dzīvē,
  • Reinim Vargulim – pateicība par apzinīgu mācību darbu,
  • Ērikam Fomičevam – pateicība par labām un teicamām sekmēm,
  • Lindai Ramatei – pateicība par deju kolektīva „Kauranieši” vecākās pienākumu apzinīgu veikšanu,
  • Lindai Rībeniecei – pateicība par apzinīgu mācību darbu,
  • Raivim Ziemelim – pateicība par apzinīgu mācību darbu.
 • 12.c klase
  • Signei Seilei – uzslavas raksts par labām un teicamām sekmēm,
  • Unai Tarvidei – uzslavas raksts par labām un teicamām sekmēm,
  • Ievai Gercānei – pateicība par aktīvu sabiedrisko darbu,
  • Ievai Kampānei – pateicība par aktīvu sabiedrisko darbu,
  • Ievai Jūrai – pateicība par aktīvu sabiedrisko darbu un dalību skolas parlamentā,
  • Lolitai Kašinskai – pateicība par aktīvu sabiedrisko darbu un dalību skolas parlamentā,
  • Edžum Korsakam - pateicība par aktīvu dalību skolas mākslinieciskajā pašdarbībā,
  • Līgai Kublinskai – pateicība par aktīvu sabiedrisko darbu un dalību skolas parlamentā,
  • Ernestam Lenšam – pateicība par aktīvu iesaistīšanos skolas sabiedriskajā dzīvē,
  • Rihardam Miezītim - pateicība par aktīvu dalību skolas mākslinieciskajā pašdarbībā,
  • Renātei Pagastei – pateicība par apzinīgu mācību darbu un iesaistīšanos skolas sabiedriskajā dzīvē,
  • Alisei Svilpei – pateicība par apzinīgu mācību darbu un iesaistīšanos skolas sabiedriskajā dzīvē,
  • Klāvam Zībergam - pateicība par aktivitāti skolas sporta dzīves organizēšanā.
 • 12.d klase
  • Silvijai Minajevai – uzslavas raksts par iegūto 2.vietu Latvijas 37.skolēnu zinātniskajā konferencē, aktīvu sabiedrisko darbību un dalību skolas parlamentā,
  • Dzintaram Čulkstēnam – atzinības raksts par labām un teicamām sekmēm,
  • Jānim Lempam – atzinības raksts par labām un teicamām sekmēm.