I semestrī izsniegtas pateicības par augstiem mācību sasniegumiem (7 balles un augstāk) 7. klasēs - 9, 8. klasēs - 9, 9. klasēs – 14, 10. klasēs - 6, 11. klasēs - 12, 12. klasēs – 11; kopā – 61 skolēnam:

 • 7.a - Elīza Lindāne, Lāsma Ludborža;
 • 7.b - Vladislavs Blumbergs, Anete Kalniņa, Ksenija Šlotska, Zaiga Vilcāne;
 • 7.c - Alise Vaivode, Evija Valte;
 • 7.d - Krista Abatniece;
 • 8.a - Kristiāna Bieriņa, Katrīna Demčenko, Matīss Koļesinskis, Ieva Savicka, Ojārs Seglērs;
 • 8.b - Elīna Pašuna, Lelde Vītola;
 • 8.c - Ralfs Jankovskis, Anastasija Ribakova;
 • 9.a - Sanita Bērziņa, Emanuels Fadejevs, Liene Leitāne, Anete Patrīcija Pavlova, Rita Viļuma, Imalda Žurila;
 • 9.c - Annija Vaivode, Evita Veipa;
 • 9.d - Unigunde Cirša, Marta Annija Goberga, Kristīne Iļjasova, Viktorija Marčuka, Ilze Seglēre, Nils Vaiders;
 • 10.a - Niks Avišāns, Armands Kalvāns, Rūdolfs Studāns, Lauma Svilpe;
 • 10.b - Renārs Fedotovs, Artjoms Soboļevs;
 • 11.a - Roberts Jankovskis, Nadīna Paupere, Jānis Seilis, Elīna Zemīte;
 • 11.b - Zane Bērziņa, Līva Kancāne, Linda Krūmiņa, Dāvids Miezāks, Elva Poriete, Matīss Zalāns;
 • 11.c - Kārlis Klišāns, Marija Vaidere;
 • 12.a - Elīna Aļeiņikova, Jana Juste, Jekaterina Markova, Elizabete Līga Mitre, Pauls Rutkovskis, Alise Strazdiņa;
 • 12.b - Evija Kaulakane, Linda Ošāne, Raimonda Pore;
 • 12.c - Signe Skutele, Arta Veigure.

Izsniegtas pateicības par labām un teicamām sekmēm (7 balles un augstāk), beidzot mācību gadu 46 skolēniem: 7. klasēs - 13, 8. klasēs - 14, 10. klasēs - 9, 11. klasēs -10:

 • 7.a - Elīza Lindāne
 • 7.b - Arta Ārsmeniece, Vladislavs Blumbergs, Dinija Burda, Anete Kalniņa, Laura Krēsliņa, Ksenija Šlotska
 • 7.c - Justīne Asīte, Evita Maziņa, Alise Vaivode, Evija Valte
 • 7.d - Evita Balode, Agnese Lapiņa
 • 8.a - Kristiāna Bieriņa, Katrīna Demčenko, Matīss Koļesinskis, Ieva Savicka, Ojārs Seglērs, Nikola Ščadro
 • 8.b - Kristiāns Kaņeps, Jana Mironova, Elīna Pašuna, Lelde Vītola, Eletra Žurila
 • 8.c - Ralfs Jankovskis, Anastasija Ribakova
 • 8.d - Kristiāna Alunāne
 • 10.a - Niks Avišāns, Dairis Jakubovskis, Mārtiņš Kalējs, Armands Kalvāns, Lauma Svilpe
 • 10.b - Jeļena Dutkeviča, Renārs Fedotovs, Anastasija Markova, Artjoms Soboļevs
 • 11.a - Roberts Jankovskis, Nadīna Paupere, Jānis Seilis, Elīna Zemīte
 • 11.b - Zane Bērziņa, Līva Kancāne, Linda Krūmiņa, Elva Poriete, Matīss Zalāns
 • 11.c - Kārlis Klišāns

Iegūstot pamatizglītību, izteikt pateicību 42 skolēniem:

 • 9.a klase – 11
  • Sanitai Bērziņai par labām un teicamām sekmēm
  • Emanuelam Fadejevam par teicamām un izcilām sekmēm, augstiem rezultātiem valsts konkursos un skolas muzikālās dzīves veidošanu
  • Gerdai Kromānei par labām un teicamām sekmēm un skolas muzikālās dzīves veidošanu
  • Lienei Leitānei par apzinīgu attieksmi pret mācību darbu
  • Svetlanai Ļeškevičai par skolas muzikālās dzīves veidošanu
  • Anetei Patrīcijai Pavlovai par labām un teicamām sekmēm, aktīvu darbu skolēnu parlamentā, iesaistīšanos skolas sabiedriskās un muzikālās dzīves veidošanā
  • Rolandam Rubiķim par skolas muzikālās dzīves veidošanu un aktīvu skolasbiedru iesaistīšanu tajā
  • Santai Soldatovai par skolas muzikālās dzīves veidošanu
  • Ritvaram Stankevičam par skolas muzikālās dzīves veidošanu
  • Ritai Viļumai par labām un teicamām sekmēm
  • Imaldai Žurilai par labām un teicamām sekmēm un darbu skolēnu parlamentā
 • 9.c klase – 11
  • Antrai Erdlānei par labām un teicamām sekmēm mācībās un panākumiem matemātikas olimpiādē
  • Līgai Galdiņai par darbu skolēnu parlamentā
  • Madarai Jugānei par izciliem panākumiem sportā, pārstāvot valsti pasaulē un labiem panākumiem bioloģijas olimpiādē
  • Rinaldam Kļavinskim par izciliem panākumiem sportā, pārstāvot skolu valstī un pasaulē
  • Danielam Lavrinovičam par apzinīgu attieksmi pret mācību darbu un panākumiem pilsētas un novadu olimpiādēs
  • Diānai Mežaraupei par labām un teicamām sekmēm mācībās
  • Eirai Sarnovskai par labām un teicamām sekmēm mācībās, labiem panākumiem pilsētas un novadu olimpiādēs un par izciliem panākumiem sportā
  • Amandai Tropai par labām un teicamām sekmēm mācībās
  • Laurim Upeniekam par apzinīgu attieksmi pret mācību darbu
  • Annijai Vaivodei par teicamām un izcilām sekmēm mācībās, izciliem panākumiem valsts olimpiādēs un aktīvu dalību skolas mākslinieciskajos kolektīvos
  • Evitai Veipai par ļoti labām un teicamām sekmēm mācībās
 • 9.d klase – 20
  • Reinim Jānim Avotiņam par skolas popularizēšanu valstī Ceļu drošības direkcijas organizētajā projektā „Gribu būt mobils”
  • Adrianam Markam Ābelem par labiem un teicamiem sasniegumiem mācībās, labiem rezultātiem olimpiādēs, skolas popularizēšanu valstī Ceļu drošības direkcijas organizētajā projektā „Gribu būt mobils” un izciliem sasniegumiem un skolas popularizēšanu valstī ”Latvenergo” organizētajā fizikas konkursā „eXperiments”
  • Simonai Ārmanei par labiem un teicamiem sasniegumiem mācībās un izciliem sasniegumiem sportā, pārstāvot valsti pasaulē
  • Kristiānam Balulim par apzinīgu mācību darbu, skolas popularizēšanu valstī Ceļu drošības direkcijas organizētajā projektā „Gribu būt mobils” un izciliem sasniegumiem sportā, pārstāvot skolu valstī un pasaulē
  • Alanam Bekusovam par labiem rezultātiem olimpiādē, skolas popularizēšanu valstī Ceļu drošības direkcijas organizētajā projektā „Gribu būt mobils” un izciliem sasniegumiem un skolas popularizēšanu valstī ”Latvenergo” organizētajā fizikas konkursā „eXperiments”
  • Agrim Bojāram par skolas popularizēšanu valstī Ceļu drošības direkcijas organizētajā projektā „Gribu būt mobils”
  • Haraldam Budreiko par skolas popularizēšanu valstī Ceļu drošības direkcijas organizētajā projektā „Gribu būt mobils”
  • Unigundei Ciršai par labiem un teicamiem sasniegumiem mācībās un sasniegumiem sportā, pārstāvot valsti pasaulē
  • Martai Annijai Gobergai par labiem un teicamiem sasniegumiem mācībās, skolas popularizēšanu valstī ”Latvenergo” organizētajā fizikas konkursā „eXperiments” un izciliem sasniegumiem sportā, pārstāvot valsti pasaulē
  • Kristīnei Iļjasovai par labiem un teicamiem sasniegumiem mācībās
  • Gintaram Krūmiņam par skolas popularizēšanu valstī Ceļu drošības direkcijas organizētajā projektā „Gribu būt mobils”
  • Agnijai Malceniecei par izciliem sasniegumiem sportā, pārstāvot valsti pasaulē
  • Viktorijai Marčukai par labiem un teicamiem sasniegumiem mācībās, augstiem rezultātiem valsts olimpiādēs un izciliem sasniegumiem un skolas popularizēšanu valstī ”Latvenergo” organizētajā fizikas konkursā „eXperiments”
  • Eduardam Mitrim par labiem rezultātiem olimpiādēs, skolas popularizēšanu valstī Ceļu drošības direkcijas organizētajā projektā „Gribu būt mobils” un izciliem sasniegumiem un skolas popularizēšanu valstī ”Latvenergo” organizētajā fizikas konkursā „eXperiments”
  • Ilzei Seglērei par teicamiem un izciliem sasniegumiem mācībās un izciliem sasniegumiem un skolas popularizēšanu valstī ”Latvenergo” organizētajā fizikas konkursā „eXperiments”
  • Ivo Siņicinam par labiem un teicamiem sasniegumiem mācībās, izciliem rezultātiem valsts olimpiādē un izciliem sasniegumiem un skolas popularizēšanu valstī ”Latvenergo” organizētajā fizikas konkursā „eXperiments”
  • Krišjānim Stankevicam par skolas popularizēšanu valstī Ceļu drošības direkcijas organizētajā projektā „Gribu būt mobils”
  • Valtam Urtānam par augstiem sasniegumiem Atklātajā Latvijas matemātikas olimpiādē
  • Nilam Vaideram par labiem un teicamiem sasniegumiem mācībās, labiem rezultātiem Latvijas atklātajā matemātikas olimpiādē, skolas popularizēšanu valstī Ceļu drošības direkcijas organizētajā projektā „Gribu būt mobils” un izciliem sasniegumiem sportā, pārstāvot valsti pasaulē
  • Sandrim Vīksnam par skolas popularizēšanu valstī Ceļu drošības direkcijas organizētajā projektā „Gribu būt mobils”

Iegūstot vidējo izglītību, apbalvot 60 skolēnus:

 • 12.a klase – 26
  • Artūram Agapovam – pateicība par ilggadēju aktīvu darbību pūtēju orķestrī un deju kolektīvā
  • Elīnai Aļeiņikovai - Goda nozīme par teicamiem sasniegumiem mācībās, panākumiem olimpiādēs, pārstāvot skolu reģionā un valstī, par aktivitāti skolas dzīves veidošanā
  • Sintijai Asarei – pateicība par ilggadēju aktīvu darbību skolas korī
  • Kasparam Cercinam – uzslavas raksts par labiem un teicamiem sasniegumiem mācībās, rezultātiem olimpiādēs un konkursos
  • Elīnai Čakšai – pateicība par aktīvu dalību un panākumiem sportā
  • Dāvim Dārziņam – pateicība par ilggadēju aktīvu darbību pūtēju orķestrī
  • Jānim Druveniekam – pateicība par ilggadēju aktīvu darbību pūtēju orķestrī
  • Jolantai Erdmanei – uzslavas raksts par labiem un teicamiem sasniegumiem mācībās, rezultātiem olimpiādēs un konkursos, aktīvu darbību skolas korī
  • Raimondam Fetjko – pateicība par ilggadēju aktīvu darbību skolas korī
  • Viesturam Ivbulim – atzinības raksts par labiem un teicamiem sasniegumiem mācībās un sportā
  • Janai Justei - Goda nozīme par teicamiem sasniegumiem mācībās,'panākumiem olimpiādēs, pārstāvot skolu reģionā un valstī, par aktivitāti skolas dzīves veidošanā
  • Jutai Kirilovai – atzinības raksts par labiem un teicamiem sasniegumiem mācībās un sportā
  • Ričardam Līcītim – pateicība par ilggadēju aktīvu ieguldījumu futbolā
  • Annai Mamajevai – atzinības raksts par labiem un teicamiem sasniegumiem mācībās
  • Jekaterinai Markovai – uzslavas raksts par labiem un teicamiem sasniegumiem mācībās, rezultātiem olimpiādēs un konkursos
  • Elīnei Miglānei – pateicība par aktīvu darbību klases dzīves veidošanā
  • Elizabetei Līgai Mitrei – uzslavas raksts par labiem sasniegumiem mācībās, ieguldījumu skolas korī un vokālajā ansamblī
  • Danai Polei – pateicība par ilggadēju aktīvu darbību korī un deju kolektīvā
  • Dinai Polei – uzslavas raksts par labiem sasniegumiem mācībās, ieguldījumu skolas korī , vokālajā ansamblī un dejās
  • Kristiānai Rodei – pateicība par ilggadēju aktīvu darbību skolas korī
  • Paulam Rutkovskim - Goda nozīme par teicamiem sasniegumiem mācībās, panākumiem olimpiādēs, pārstāvot skolu reģionā un valstī, aktīvu darbību orķestrī, korī un sporta pasākumos
  • Alisei Strazdiņai – uzslavas raksts par labiem un teicamiem sasniegumiem mācībās, rezultātiem olimpiādēs un konkursos
  • Andrejam Vavinskim – pateicība par ilggadēju, aktīvu darbību Zemessardzē
  • Valdim Vizulim - Goda nozīme par labiem un teicamiem sasniegumiem mācībās, ieguldījumu sportā, pārstāvot skolu valstī un pasaulē
  • Emīlam Volgastam – atzinības raksts par labiem sasniegumiem mācībās, ilggadēju aktīvu darbību korī un pūtēju orķestrī
  • Mārtiņam Voltmanim – pateicība par ilggadēju aktīvu darbību pūtēju orķestrī
 • 12.b klase – 19
  • Rolandam Fedotovam – uzslavas raksts par labiem sasniegumiem mācībās, aktīvu darbību skolas dzīves veidošanā
  • Arturam Gasjulim – pateicība par labiem sasniegumiem fizikas un matemātikas olimpiādēs
  • Vitai Kalvei – atzinības raksts par aktīvu darbību klases un skolas dzīves veidošanā
  • Evijai Kaulakanei – uzslavas raksts par labiem un teicamiem sasniegumiem mācībās, ilggadēju aktīvu darbību pūtēju orķestrī un korī
  • Guntai Kļaviņai – atzinības raksts par labiem sasniegumiem mācībās un aktivitāti sportā
  • Doloresai Lapiņai – pateicība par aktīvu darbību ekonomikas konkursos un sportā
  • Edmundam Lazdānam – pateicība par ilggadēju aktīvu darbību sportā
  • Laurai Leikumai – atzinības raksts par labiem un teicamiem sasniegumiem mācībās
  • Intam Liepiņam – pateicība par aktīvu darbību skolas sporta dzīves organizēšanā
  • Kristapam Reinim Lipšam – pateicība par aktīvu darbību skolas pasākumu organizēšanā
  • Linardam Markam – pateicība par aktīvu darbību sportā
  • Lindai Ošānei – Goda nozīme par teicamiem sasniegumiem mācībās, panākumiem olimpiādēs un konkursos, pārstāvot skolu reģionā un valstī
  • Baibai Dacei Ozoliņai – uzslavas raksts par labiem un teicamiem sasniegumiem mācībās, rezultātiem olimpiādēs , augstiem sasniegumiem sportā
  • Raimondai Porei – uzslavas raksts par labiem un teicamiem sasniegumiem mācībās, konkursos un olimpiādēs
  • Denisam Prokopovam – atzinības raksts par labiem sasniegumiem vācu valodā reģiona un valsts līmenī
  • Tomam Spodrim – pateicība par ilggadēju aktīvu darbību sportā
  • Ričardam Turlajam – uzslavas raksts par labiem un teicamiem sasniegumiem mācībās, konkursos un olimpiādēs
  • Patrīcijai Ziediņai – pateicība par labiem sasniegumiem mācībās
  • Mārcim Zībergam – atzinības raksts par labiem un teicamiem sasniegumiem mācībās un sportā
 • 12.c klase – 5
  • Ievai Deņisovai – uzslavas raksts par labiem un teicamiem sasniegumiem mācībās, aktīvu darbību jauniešu domē, skolas pārstāvēšanu pilsētā un reģionā
  • Lindai Matiko – atzinības raksts par labiem sasniegumiem mācībās, aktīvu dalību radošos konkursos un darbību deju kolektīvā
  • Signei Skutelei - Goda nozīme par teicamiem sasniegumiem mācībās, panākumiem olimpiādēs, pārstāvot skolu reģionā un valstī, par aktīvu darbību pūtēju orķestrī un korī
  • Endijai Urbānei – atzinības raksts par aktīvu darbību klases un skolas dzīves veidošanā
  • Artai Veigurei - Goda nozīme par teicamiem sasniegumiem mācībās, panākumiem konkursos un olimpiādēs, pārstāvot skolu reģionā un valstī
 • 12.d klase – 10
  • Sanitai Balodei – atzinības raksts par labiem un teicamiem sasniegumiem mācībās
  • Mārtiņam Bojāram – pateicība par ilggadēju aktīvu ieguldījumu futbolā
  • Elvim Butrimam – pateicība par ilggadēju aktīvu dejošanu skolas deju kolektīvā
  • Agitai Dilānei – uzslavas raksts par labiem un teicamiem sasniegumiem mācībās, skolas pārstāvēšanu reģionā
  • Ērikam Grahoļskim – pateicība par ilggadēju, aktīvu darbību Zemessardzē
  • Agitai Hralovskai – pateicība par aktīvu darbību klases dzīves veidošanā
  • Lindai Ragainei – atzinības raksts par labiem sasniegumiem mācībās, aktivitāti klases dzīves veidošanā
  • Kristai Šņepstei – atzinības raksts par labiem sasniegumiem mācībās
  • Diānai Tamanei – pateicība par labiem sasniegumiem mācībās
  • Agnesei Volkovai – pateicība par aktīvu darbību klases dzīves veidošanā