Vārds, uzvārds Klase Vieta Skolotājs
krievu valoda (svešvalodas)
Niks Avišāns 10.a 1.* Stella Mekša
Artjoms Soboļevs 10.b 1.* Stella Mekša
Jekaterina Markova 12.a A Stella Mekša
bioloģija (22.11.2013.)
Ivo Siņicins 9.d I* (valstī 2.)
Pārsla Stirna
Annija Vaivode 9.c I* (valstī 3.)
Pārsla Stirna
Emanuels Fadejevs 9.a II Pārsla Stirna
Madara Jugāne 9.c III Pārsla Stirna
Kārlis Levinskis 9.d III Pārsla Stirna
Ilze Seglēre 9.d A Pārsla Stirna
Rūdolfs Studāns 10.a I* Ilze Zariņa
Edijs Kauranens 10.a I* Ilze Zariņa
Roberts Jankovskis 11.a III Zaiga Vēvere
Lelde Vasile 11.a A Zaiga Vēvere
Linda Ošāne 12.b I* Ilze Zariņa
Raimonda Pore 12.b A Ilze Zariņa
Jekaterina Markova 12.a A Ilze Zariņa
Ričards Turlajs 12.b A Ilze Zariņa
vācu valoda (27.11.2013.)
Deniss Prokopovs 12.b 1.* Daira Spārīte
Zane Bērziņa 11.b A Anita Ošiņa
vēsture (10.12.2013.)
Annija Vaivode 9.c 1.*
Aīda Koļesinska
Viktorija Marčuka 9.d 1.*
Aīda Koļesinska
Eira Sarnovska 9.c 2.*
Aīda Koļesinska
Nils Vaiders 9.d 3.
Aīda Koļesinska
Agris Bojārs 9.d atz. Aīda Koļesinska
Ivo Siņicins 9.d atz. Aīda Koļesinska
Pauls Rutkovskis 12.a 1.*
Elvīra Viļume
Signe Skutele 12.c 3.
Elvīra Viļume
Mārcis Zībergs 12.b 3.
Elvīra Viļume
mājturība kokapstrāde 7.kl. (11.12.2013.)
Gvido Zaķēns 7.a 1. Mārtiņš Ermansons
Ralfs Mitris 7.b 2. Mārtiņš Ermansons
Aivars Caunītis 7.c A Mārtiņš Ermansons
fizika (06.12.2013.)
Adrians Marks Ābele 9.d 1. Edīte Vārna
Alans Bekusovs 9.d 2. Edīte Vārna
Ivo Siņicins 9.d 3. Edīte Vārna
Valts Urtāns 9.d A Edīte Vārna
Emanuels Fadejevs 9.a A Edīte Vārna
Edijs Kauranens 10.a 3. Ludmila Valte
Renārs Fedotovs 10.b 3. Andris Lazdiņš
Aivars Krūmiņš 10.a A Ludmila Valte
Mārtiņš Kalējs 10.a A Ludmila Valte
Māris Razujevs 11.a 2. Ludmila Valte
Roberts Jankovskis 11.a 3. Ludmila Valte
Rolands Fedotovs 12.b 3. Ludmila Valte
Viesturs Ivbulis 12.a 3. Andris Lazdiņš
Linda Ošāne 12.b A Ludmila Valte
Arturs Gasjulis 12.b A Ludmila Valte
latviešu valoda 8., 9. kl. (20.01.2014.)
Ieva Vīksna  8.b 1. Zanda Skutele
 Nikola Ščadro  8.a  3.  Anita Vītola
Lelde Vītola   8.b  A  Zanda Skutele
 Annija Vaivode  9.c 1.* (valstī A)  Stella Mekša
 Viktorija Marčuka  9.d  2.*  Silvija Tumanova
 Anete Patrīcija Pavlova  9.a  3.*  Dace Druveniece
ekonomika (17.01.2014.)
 Elva Poriete  11.b 1.*  Dzintra Priekule
 Ričards Turlajs  12.b  2.*  Dzintra Priekule
mājturība kokapstrāde 8.kl. (22.01.2014.)
 Normunds Kuročkins  8.c 1.  Mārtiņš Ermansons
 Kristaps Zemturs  8.c  1.  Mārtiņš Ermansons
angļu valoda (24.01.2014.)
 Doloresa Lapiņa  12.b  3.  Sanita Kundziņa
 Pauls Rutkovskis  12.a  3.  Dace Saglēre
 Ričards Turlajs  12.b  3.  Ligita Urpena
 Dāvis Dārziņš  12.a  A  Sanita Kundziņa
 Līva Kancāne  11.b A  Dace Saglēre
latviešu valoda 11., 12. kl. (27.01.2014.)
 Elva Poriete  11.b 1.* (valstī 1.)  Kristīne Modnika
 Marija Vaidere  11.c  2.*  Kristīne Modnika
 Ieva Radiņa  11.d A  Silvija Tumanova
 Elīna Aļeiņikova  12.a  1.* (valstī 1.)  Silvija Tumanova
 Arta Veigure  12.c  2.* (valstī A)  Inga Ermansone 
 Signe Skutele  12.c  3.*  Inga Ermansone
 Evija Kaulakane  12.b  A*  Kristīne Modnika
ģeogrāfija (31.01.2014.)
Baiba Dace Ozoliņa 12.b 3. Dzintra Priekule
Roberts Jankovskis 11.a A Valentīna Ukre
Matīss Zalāns 11.b A Valentīna Ukre
matemātika (07.02.2014.)
 Annija Vaivode  9.c 1.*  Rita Meža Eriņa
 Adrians Marks Ābele  9.d  2.  Leontīna Vizule
 Valts Urtāns  9.d  3.  Leontīna Vizule
 Emanuēls Fadejevs  9.a  A  Ilze Blūma
 Marta Annija Goberga  9.d  A  Leontīna Vizule
 Antra Erdlāne  9.c  A  Rita Meža Eriņa
 Mārtiņš Kalējs  10.a 2.  Rita Meža Eriņa
 Artjoms Soboļevs  10.b  3.  Ilze Blūma
 Emīls Asītis  10.a  A  Rita Meža Eriņa
Dāvids Miezāks  11.b  1.  Sandra Saksone
 Līva Kancāne  11.b  2.  Sandra Saksone
 Emīls Mačuks  11.b  3.  Sandra Saksone
 Kristaps Rossinskis  11.b  3.  Sandra Saksone
 Zane Bērziņa  11.b  A  Sandra Saksone
 Jana Juste  12.a 1.  Ilze Blūma
 Elīna Aļeiņikova  12.a  2. Ilze Blūma
 Evita Kaulakane  12.b  3.  Rita Meža Eriņa
 Linda Ošāne  12.b  A  Rita Meža Eriņa
ķīmija (11.02.2014.)
 Ivo Siņicins  9.d 3.  Inese Rāviņa
 Rita Viļuma  9.a  A Inese Rāviņa 
 Annija Vaivode  9.c  A Inese Rāviņa
 Edijs Kauranens  10.a  2.* (valstī 3.)  Sandra Turkopole
 Artjoms Soboļevs  10.b  3.* Sandra Turkopole
 Roberts Jankovskis  11.a A Sandra Turkopole
 Jekaterina Markova  12.a  A Sandra Turkopole
matemātika (21.02.2014.)
 Ksenija Šlotska 7.b  1.  Sarmīte Vilcāne
 Elīza Lindāne 7.a  3.  Sarmīte Vilcāne
 Andris Venčels 7.d  A  Edīte Vārna
 Reinis Vārna 8.b 1.  Sarmīte Vilcāne
 Rainers Ragainis 8.c  2.  Sarmīte Vilcāne
 Aivars Lucijanovs 8.c  A  Sarmīte Vilcāne
 Matīss Koļesinskis 8.a  A  Edīte Vārna
vācu valoda (26.02.2014.)
Ojārs Seglērs 8.a 1. Anita Ošiņa
Ieva Savicka 8.a 2. Anita Ošiņa
Ieva Vīksna 8.b 3. Daira Spārīte
Lelde Vītola 8.b A Daira Spārīte
vizuālā māksla (18.03.2014.)
Rēzija Neifelde 7.d  2. Elga Skrebele
Elīna Pašuna 8.b  3. Elga Skrebele
Evelīna Elksnīte 11.c  1. Elga Skrebele
Alise Strazdiņa 12.a  1. Elga Skrebele
Kārlis Klišāns 11.c  2. Elga Skrebele
Zemgales novada matemātika (20.03.2014.)
 Alise Vaivode  7.c 1.  Ingrīda Feldmane
 Evita Maziņa  7.c 3.  Ingrīda Feldmane
 Elīza Lindāne  7.a A  Sarmīte Vilcāne
 Matīss Koļesinskis  8.a 1.  Edīte Vārna
 Reinis Vārna  8.b 3.  Sarmīte Vilcāne
 Aivars Lucijanovs  8.c A  Sarmīte Vilcāne
 Valts Urtāns  9.d 2.  Leontīna Vizule
 Emanuels Fadejevs  9.a 2.  Ilze Blūma
 Adrians Marks Ābele  9.d 3.  Leontīna Vizule
Konkurss "Pazīsti savu organismu" (26.03.2014.)
 Ivo Siņicins  9.d  1. Pārsla Stirna 
 Ilze Seglēre  9.d  A Pārsla Stirna 
 Kārlis Levinskis  9.d A Pārsla Stirna 
 Lelde Vasile 11.a 1. Zaiga Vēvere
 Roberts Jankovskis 11.a  2. Zaiga Vēvere
 Marita Stradiņa 11.a  3. Zaiga Vēvere 
 Andra Abatniece 11.a  A Zaiga Vēvere
 Jekaterina Markova 12.a A Ilze Zariņa
angļu valoda (28.03.2014.)
Eira Sarnovska  9.c 1.* Anita Šteinberga
Bernhards Raivis Pauļuks  9.d  1.* Anita Šteinberga
Daila Dāboliņa  9.d  A Arta Kusiņa
mājturība un tekstiltehnoloģijas (2.04.2014.)
 Evija Valte  7.c 1.  Inga Purviņa
 Arta Ārsmeniece  7.b 1.  Inga Purviņa
 Annija Briška  7.b  2.  Inga Purviņa
 Elīza Lindāne  7.a  3.  Inga Purviņa
 Evita Maziņa  7.c  A  Inga Purviņa
 Elīna Pašuna  8.b  2.  Inga Purviņa
 Krista Bluka  8.c  3.  Inga Purviņa
 Lelde Vītola  8.b  3.  Inga Purviņa
 Liene Leitāne  9.a 1.  Inga Purviņa
 Imalda Žurila  9.a  2.  Inga Purviņa
 Ilze Seglēre  9.d  A  Inga Purviņa
 Gvido Zaķēns  7.a 3.  Mārtiņš Ermansons
 Oskars Viļevko  9.b 2.  Mārtiņš Ermansons
DU lietišķā informātika (2.04.2014.)
 Lauma Svilpe  10.a A  Biruta Lasmane
 Renārs Fedotovs  10.b A  Biruta Lasmane
angļu valoda Bauskā (11.04.2014.)
 Bernhards Raivis Pauļuks  9.d A  Anita Šteinberga
krievu valoda (9.04.2014.)
 Egita Mickeviča  8.c A  Asja Stankēviča
 Anastasija Ribakova  8.c A  Asja Stankēviča
 Jana Mironova  8.b 1.  Larisa Irbiņa
 Vladislavs Blumbergs  7.b  3.  Stella Mekša
 Ksenija Šlotska  7.b A  Stella Mekša
 Emanuels Fadejevs  9.a  2.  Larisa Irbiņa
konkurss "Ieskaties dabā" (17.04.2014.)
 Gvido Zaķēns  7.a 2.  Zaiga Vēvere
 Lelde Vītola  8.b 1.  Zaiga Vēvere
 Ojārs Seglērs  8.a 2.  Pārsla Stirna
 Amanda Ozola  8.a 3.  Pārsla Stirna
 Ieva Savicka  8.a A  Pārsla Stirna

* - izvirzīts(a) uz valsti