I semestrī izsniegtas pateicības par augstiem mācību sasniegumiem (7 balles un augstāk) 7. klasēs - 11, 8. klasēs - 13, 9. klasēs – 11, 10. klasēs - 7, 11. klasēs - 4, 12. klasēs – 14; kopā – 60 skolēniem:

 • 7.a - Kristoferam  Bukam, Esterei  Freimanei, Katrīnai  Ķepītei, Evijai  Lavranei, Līvai  Rateniecei, Annai  Rutmanei
 • 7.b - Ievai  Veipai, Katei Beātei Baltiņai, Līvai Elzai Baltiņai
 • 7.c - Paulai  Ondzulei, Annijai  Vaskai
 • 8.a - Elīzai  Lindānei, Paulai  Vakarinai
 • 8.b - Vladislavam  Blumbergam, Dinijai  Burdai, Laurai  Krēsliņai, Ievai  Streņģei, Ksenijai  Šlotskai
 • 8.c - Annai  Ļūļākai, Evitai  Maziņai, Mārtiņam  Smilgājam, Alisei  Vaivodei, Evijai  Valtei
 • 8.d - Evitai  Balodei
 • 9.a - Kristiānai  Bieriņai, Katrīnai  Demčenko, Ievai  Savickai, Ojāram  Seglēram
 • 9.b - Beātei  Dzenei, Janai  Mironovai, Elīnai  Pašunai, Paulai  Pavārei, Leldei  Vītolai
 • 9.c - Ralfam  Jankovskim
 • 9.d - Kristiānai  Alunānei
 • 10.a - Sanitai  Bērziņai, Emanuelam  Fadejevam, Gerdai  Kromānei
 • 10.b - Viktorijai  Marčukai, Ilzei  Seglērei, Ivo  Siņicinam,  Annijai  Vaivodei
 • 11.a - Mārtiņam  Kalējam, Edijam  Kauranenam
 • 11.b - Anastasijai  Markovai, Artjomam  Soboļevam
 • 12.a - Robertam  Jankovskim, Nadīnai  Pauperei, Jolantai  Rosickai, Jānim  Seilim, Laimai  Šmitei, Elīnai  Zemītei
 • 12.b - Zanei  Bērziņai, Līvai  Kancānei, Lindai  Krūmiņai, Elvai  Porietei,  Matīsam  Zalānam
 • 12.c - Kārlim  Klišānam, Marijai  Vaiderei
 • 12.d - Ievai  Radiņai

 Izsniegtas pateicības par labām un teicamām sekmēm (7 balles un augstāk), beidzot mācību gadu 42 skolēniem: 7. klasēs - 14, 8. klasēs - 16, 10. klasēs - 7, 11. klasēs -5:

 • 7.a – Katei Beātei Baltiņai, Līvai Elzai Baltiņai, Kristoferam Bukam, Esterei Freimanei, Elīnai Kudrjašovai, Katrīnai Ķepītei, Evijai Lavranei, Līvai Rateniecei, Annai Rutmanei
 • 7.b – Ievai Veipai
 • 7.c – Dairai Grūbertei, Ako Līdakam, Paulai Ondzulei, Annijai Vaskai
 • 8.a – Elīzai Lindānei, Lāsmai Ludboržai, Paulai Vakarinai
 • 8.b – Vladislavam Blumbergam, Dinijai Burdai, Anetei Kalniņai, Laurai Krēsliņai, Ksenijai Šlotskai
 • 8.c – Justīnei Asītei, Annai Ļūļākai, Evitai Maziņai, Mārtiņam Smilgājam, Alisei Vaivodei, Evijai Valtei
 • 8.d – Evitai Balodei, Agnesei Lapiņai
 • 10.a – Beātei Balodei, Gerdai Kromānei
 • 10.b – Ilzei Seglērei, Ivo Siņicinam, Amandai Tropai, Nilam Vaideram, Annijai Vaivodei
 • 11.a – Mārtiņam Kalējam, Edijam Kauranenam, Laumai Svilpei
 • 11.b – Anastasijai Markovai, Artjomam Soboļevam

Iegūstot pamatizglītību, izteikt pateicību 52 skolēniem:

 • 9.a - 21
  • Kristiānai  Bieriņai par labiem un teicamiem sasniegumiem mācībās, aktīvu darbību ģimnāzijas korī un ansamblī
  • Dāvim  Brokam par labiem un teicamiem sasniegumiem mācībās, aktīvu darbību ģimnāzijas orķestrī
  • Katrīnai  Demčenko par labiem un teicamiem sasniegumiem mācībās, aktīvu darbību ģimnāzijas korī un ansamblī
  • Jānim  Glaudiņam par ģimnāzijas pārstāvēšanu sporta sacensībās
  • Karīnai  Januškevičai par labiem un teicamiem sasniegumiem mācībās, aktīvu darbību ģimnāzijas korī
  • Nikam  Jaudzemam par ģimnāzijas pārstāvēšanu sporta sacensībās
  • Matīsam  Koļesinskim par labiem un teicamiem sasniegumiem mācībās, ģimnāzijas pārstāvēšanu sporta sacensībās
  • Kristai  Krūmiņai par labiem un teicamiem sasniegumiem mācībās, aktīvu darbību ģimnāzijas orķestrī
  • Ievai  Laizānei par aktīvu darbību ģimnāzijas orķestrī
  • Santai  Marcijašai par labiem un teicamiem sasniegumiem mācībās, aktīvu darbību ģimnāzijas korī
  • Jānim  Mežinskim par ģimnāzijas pārstāvēšanu sporta sacensībās
  • Amandai  Ozolai par labiem un teicamiem sasniegumiem mācībās
  • Ērikam  Ozolam par aktīvu darbību ģimnāzijas skolēnu parlamentā
  • Ievai  Savickai par labiem un teicamiem sasniegumiem mācībās, aktīvu muzicēšanu ģimnāzijas pasākumos
  • Ilzei  Savickai par labiem un teicamiem sasniegumiem mācībās, aktīvu darbību ģimnāzijas korī un ansamblī
  • Ojāram  Seglēram par labiem un teicamiem sasniegumiem mācībās, aktīvu darbību ģimnāzijas korī, ansamblī un orķestrī
  • Liānai  Sidorovai par aktīvu darbību ģimnāzijas korī un ansamblī
  • Sindijai  Skudrai par aktīvu darbību ģimnāzijas korī un ansamblī
  • Nikolai  Ščadro par labiem un teicamiem sasniegumiem mācībās, aktīvu darbību ģimnāzijas korī
  • Glendai  Vasiļjevai par labiem un teicamiem sasniegumiem mācībās, aktīvu darbību ģimnāzijas korī un ansamblī
  • Rolandam Vītolam - par ģimnāzijas pārstāvēšanu sporta sacensībās
 • 9.b - 21
  • Simonai  Ancānei par aktīvu darbību ģimnāzijas korī
  • Dāvidam  Balodim par labiem un teicamiem sasniegumiem mācībās
  • Jorenam Dāgam Degtjarovam par ģimnāzijas pārstāvēšanu sporta sacensībās
  • Beātei  Dzenei par labiem un teicamiem sasniegumiem mācībās, aktīvu darbību ģimnāzijas korī
  • Baibai  Īvānei par aktīvu darbību ģimnāzijas korī
  • Kristiānam  Kaņepam par labiem un teicamiem sasniegumiem mācībās
  • Līvai  Kodorei par aktīvu darbību ģimnāzijas korī
  • Veronikai  Krūmiņai par aktīvu darbību ģimnāzijas skolēnu parlamentā
  • Līzei  Kurakinai par aktīvu darbību ģimnāzijas korī
  • Madarai  Levinskai par aktīvu darbību ģimnāzijas korī
  • Janai  Mironovai par labiem un teicamiem sasniegumiem mācībās
  • Rolandam  Ozolam-Ozoliņam par ģimnāzijas pārstāvēšanu sporta sacensībās
  • Elīnai  Pašunai par labiem un teicamiem sasniegumiem mācībās, aktīvu darbību ģimnāzijas korī
  • Paulai  Pavārei par labiem un teicamiem sasniegumiem mācībās, aktīvu darbību ģimnāzijas korī
  • Lienei  Salmiņai par labiem un teicamiem sasniegumiem mācībās, aktīvu darbību ģimnāzijas korī
  • Kārlim Patrikam Vanagam par ģimnāzijas pārstāvēšanu sporta sacensībās
  • Ievai  Vīksnai par labiem un teicamiem sasniegumiem mācībās
  • Leldei  Vītolai par labiem un teicamiem sasniegumiem mācībās, aktīvu darbību ģimnāzijas skolēnu parlamentā
  • Madarai  Volfai par aktīvu darbību ģimnāzijas korī
  • Laurim  Zalvam par ģimnāzijas pārstāvēšanu sporta sacensībās
  • Eletrai  Žurilai par labiem un teicamiem sasniegumiem mācībās
 • 9.c - 8
  • Laimim  Buculānam par aktīvu darbību ģimnāzijas korī
  • Ulvim Reinim Grebskim par ģimnāzijas pārstāvēšanu sporta sacensībās
  • Ralfam  Jankovskim par labiem un teicamiem sasniegumiem mācībās
  • Aivaram  Lucijanovam par labiem un teicamiem sasniegumiem mācībās, ģimnāzijas pārstāvēšanu sporta sacensībās
  • Raivim  Ozolam par ģimnāzijas pārstāvēšanu sporta sacensībās
  • Raineram  Ragainim par labiem un teicamiem sasniegumiem mācībās, ģimnāzijas pārstāvēšanu sporta sacensībās
  • Anastasijai  Ribakovai par labiem un teicamiem sasniegumiem mācībās
  • Igoram  Ščerbakovam par ģimnāzijas pārstāvēšanu sporta sacensībās
 • 9.d – 2
  • Kristiānai  Alunānei par labiem un teicamiem sasniegumiem mācībās
  • Klintai  Pudulei par labiem un teicamiem sasniegumiem mācībās

Iegūstot vidējo izglītību apbalvojumi izsniegti 49 skolēniem:

 • Goda nozīme – 4 skolēniem:
  • 12.b – Zanei Bērziņai, Elvai Porietei
  • 12.c  – Kārlim Klišānam, Marijai Vaiderei
 • Uzslavas raksts – 9 skolēniem
  • 12.a – 4 skolēniem
   • Robertam Jankovskim par teicamām sekmēm mācībās un augstiem sasniegumiem olimpiādēs
   • Nadīnai Pauperei par teicamām sekmēm mācībās un augstiem sasniegumiem olimpiādēs
   • Jānim Seilim par teicamām sekmēm mācībās un augstiem sasniegumiem olimpiādēs
   • Laimai Šmitei par labām un teicamām sekmēm, augstiem sasniegumiem olimpiādēs un radošu darbību skolēnu parlamentā
  • 12.b – 3 skolēniem
   • Līvai Kancānei par teicamām sekmēm mācībās un augstiem sasniegumiem olimpiādēs
   • Lindai Krūmiņai par teicamām sekmēm mācībās un augstiem sasniegumiem olimpiādēs
   • Matīsam Zalānam par teicamām sekmēm mācībās un augstiem sasniegumiem olimpiādēs
  • 12.c – Evelīnai Elksnītei par labiem un teicamiem sasniegumiem mācībās, sabiedrisko aktivitāti un radošu  darbību ģimnāzijas pasākumu organizēšanā
  • 12.d – Ievai Radiņai par labiem un teicamiem sasniegumiem mācībās un radošu darbību skolēnu parlamentā
 • Atzinības raksts – 13 skolēniem
  • 12.a  – 8 skolēniem
   • Paulai Gurtiņai par labiem un teicamiem sasniegumiem mācībās
   • Lindai Miltai par labiem un teicamiem sasniegumiem mācībās
   • Mārim Razujevam par labiem un teicamiem sasniegumiem mācībās
   • Jolantai Rosickai par labiem un teicamiem sasniegumiem mācībās
   • Maritai Stradiņai par labiem sasniegumiem mācībās, sabiedrisko aktivitāti, radošu darbību ģimnāzijas parlamentā un ilggadēju dalību ģimnāzijas mākslinieciskās pašdarbības kolektīvos
   • Leldei Vasilei par radošu darbību ģimnāzijas parlamentā, aktīvu dalību skolas sabiedriskās dzīves veidošanā un ilggadēju dalību ģimnāzijas mākslinieciskās pašdarbības kolektīvos
   • Elīnai Zemītei par labiem un teicamiem sasniegumiem mācībās, ilggadēju dalību ģimnāzijas deju kolektīvā
   • Aigai Zvīdrānei par labiem sasniegumiem mācībās, aktīvu darbību ģimnāzijas skolēnu parlamentā un ilggadēju dalību mākslinieciskās pašdarbības kolektīvos
  • 12.b  – 4 skolēniem
   • Dinam Kovaļevskim par labiem un teicamiem sasniegumiem mācībās
   • Emīlam Mačukam par labiem un teicamiem sasniegumiem mācībās
   • Dāvidam Miezākam par labiem un teicamiem sasniegumiem mācībās, aktīvu dalību vokālajos kolektīvos
   • Renātam Strodam par labiem un teicamiem sasniegumiem mācībās
  • 12.c  – Artim Miglānam par labiem un teicamiem sasniegumiem mācībās un aktīvu, radošu  darbību ģimnāzijas pasākumu organizēšanā
 • Pateicība – 23 skolēniem
  • 12.a  – 4 skolēniem
   • Arnim Bebrišam par aktīvu dalību basketbola klubā un Jēkabpils sporta dzīves veidošanā
   • Danielam Burdam par aktīvu dalību basketbola klubā un Jēkabpils sporta dzīves veidošanā
   • Reinim Ermansonam par aktīvu dalību basketbola klubā un Jēkabpils sporta dzīves veidošanā
   • Jānim Ģipteram par aktīvu dalību volejbola komandā un spēļu organizēšanā ģimnāzijā
  • 12.b  – 3 skolēniem
   • Sandijai Ozoliņai par labām sekmēm mācībās un piedalīšanos ģimnāzijas dzīves organizēšanā
   • Kristapam Rossinskim par labām sekmēm mācībās un piedalīšanos ģimnāzijas dzīves organizēšanā
   • Lindai Zavickai par labām sekmēm mācībās un piedalīšanos ģimnāzijas dzīves organizēšanā
  • 12.c  – 5 skolēniem
   • Mārtiņam Biļevičam par aktīvu radošu darbību ģimnāzijas korī, interešu izglītībā, pašdarbības kolektīvos
   • Karīnai Kalniņai par aktīvu darbību ģimnāzijas ārpusklases pasākumu organizēšanā
   • Nellijai Kovaļevskai par labiem mācību sasniegumiem
   • Uģim Ruģelim par ilggadēju un aktīvu dalību ģimnāzijas orķestrī „Vitamīns”
   • Kristiānai Valeniecei par labām sekmēm mācībās un piedalīšanos ģimnāzijas dzīves organizēšanā
  • 12.d  – 11 skolēniem
   • Artim Arnītim par aktīvu dalību basketbola klubā un Jēkabpils sporta dzīves veidošanā
   • Baibai Biseniecei par aktīvu un radošu darbību ģimnāzijas skolēnu parlamentā
   • Kristapam Bitelam par aktīvu dalību basketbola klubā un Jēkabpils sporta dzīves veidošanā
   • Tomam Kohanovam par aktīvu dalību basketbola klubā un Jēkabpils sporta dzīves veidošanā
   • Miķelim Libertam par aktīvu dalību basketbola klubā un Jēkabpils sporta dzīves veidošanā
   • Santai Miezītei par ilggadēju un aktīvu dalību ģimnāzijas orķestrī „Vitamīns
   • Paulai Rossinskai par labām sekmēm mācībās un piedalīšanos ģimnāzijas dzīves organizēšanā
   • Mārai Rubenei par labām sekmēm mācībās un piedalīšanos ģimnāzijas dzīves organizēšanā
   • Edvīnam Skudram par aktivitāti ģimnāzijas sporta dzīves organizēšanā
   • Edžum Stakam par aktīvu dalību volejbola komandā un spēļu organizēšanā ģimnāzijā
   • Astrai Veigurei par labām sekmēm mācībās un piedalīšanos ģimnāzijas dzīves organizēšanā