I semestrī izsniegtas pateicības par augstiem mācību sasniegumiem (7 balles un augstāk) 7. klasēs - 18, 8. klasēs - 9, 9. klasēs – 13, 10. klasēs - 9, 11. klasēs - 7, 12. klasēs – 7; kopā – 63 skolēniem:

 • 7.a – Katrīnai Kavrigai, Evai Mūrniecei, Elizabetei Romanovskai, Madarai Znotiņai
 • 7.b – Loretai Kirilovai, Santai Pikurei
 • 7.c – Elizabetei Andrejevai, Ralfam Bērzlapam, Katrīnai Binātei, Elzai Bojārei, Sintijai Gutbergai, Elīnai Jakovelei, Tabitai Tīnai Lūkai, Alisei Miglānei, Annijai Pelšai, Elizabetei Vaiderei
 • 7.d – Signei Ļūļākai, Evitai Sondorei
 • 8.a – Katei Beātei Baltiņai, Līvai Elzai Baltiņai, Esterei Freimanei,     Līvai Rateniecei, Annai Rutmanei
 • 8.b – Ievai Veipai
 • 8.c – Ako Līdakam, Paulai Ondzulei, Annijai Vaskai
 • 9.a – Elīzai Lindānei, Lāsmai Ludboržai, Paulai Vakarinai
 • 9.b – Artai Ārsmeniecei, Montai Bartkevičai, Dinijai Burdai, Laurai Krēsliņai, Ksenijai Šlotskai
 • 9.c – Justīnei Asītei, Mārtiņam Smilgājam, Alisei Vaivodei, Evijai Valtei, Elvijam Višņevskim
 • 10.a – Ralfam Jankovskim, Dināram    Neilandam, Kristiānam Jānim Radiņam, Ievai Savickai, Ojāram Seglēram
 • 10.c – Elīnai Pašunai,     Lienei Salmiņai, Leldei Vītolai, Laurim Zalvam
 • 11.a – Gerdai Kromānei
 • 11.b – Unigundei Ciršai, Diānai Mežaraupei, Ilzei Seglērei, Ivo Siņicinam, Annijai Vaivodei
 • 11.c – Laurai Rubiķei
 • 12.a – Nikam Avišānam, Dairim Jakubovskim, Mārtiņam Kalējam, Rūdolfam Studānam, Laumai Svilpei
 • 12.b – Anastasijai Markovai, Artjomam Soboļevam

Izsniegtas pateicības par labām un teicamām sekmēm (7 balles un augstāk), beidzot mācību gadu 35 skolēniem: 7.klasēs - 12, 8. klasēs - 11, 10. klasēs - 7, 11. klasēs - 5:

 • 7.a – Elizabetei Romanovskai
 • 7.b – Loretai Kirilovai, Santai Pikurei,
 • 7.c – Elizabetei Andrejevai, Katrīnai Binātei, Elzai Bojārei, Sintijai Grigorjevai, Tabitai Tīnai Lūkai, Elizabetei Vaiderei
 • 7.d – Gundegai Balodei, Signei Ļūļākai, Evitai Sondorei
 • 8.a – Katei Beātei Baltiņai, Līvai Elzai Baltiņai, Kristoferam Bukam, Esterei Freimanei, Līvai Rateniecei, Annai Rutmanei
 • 8.b – Ievai Veipai
 • 8.c – Dairai Grūbertei, Ako Līdakam, Paulai Ondzulei, Annijai Vaskai
 • 10.a – Ralfam Jankovskim, Dināram Neilandam, Kristiānam Jānim Radiņam, Ievai Savickai, Ojāram Seglēram
 • 10.c – Leldei Vītolai, Laurim Zalvam
 • 11.a – Sanitai Bērziņai, Gerdai Kromānei
 • 11.b – Ilzei Seglērei, Ivo Siņicinam, Annijai Vaivodei

Iegūstot vidējo izglītību apbalvojumi izsniegti 34 skolēniem:

 • Goda nozīme – 4 skolēniem:
  • Nikam Avišānam (12.a), Mārtiņam Kalējam (12.a), Edijam Kauranenam (12.a) un Artjomam Soboļevam (12.b) par labām un teicamām sekmēm, augstiem sasniegumiem valsts olimpiādēs, ģimnāzijas pārstāvēšanu reģionā, valstī un ārpus tās robežām
 • Goda raksts – 7 skolēniem:
  • 12.a – 4 skolēniem
   • Dairim Jakubovskim par labām un teicamām sekmēm mācībās, sasniegumiem olimpiādēs, aktīvu darbību sportā un ģimnāzijas deju kolektīvā
   • Armandam Kalvānam par labām un teicamām sekmēm mācībās, sasniegumiem olimpiādēs un aktīvu darbību sportā
   • Rūdolfam Studānam par labiem un teicamiem sasniegumiem mācībās, aktivitāti un radošu darbību ģimnāzijas pasākumu organizēšanā, ilggadēju darbību ģimnāzijas korī un vokālajā grupā
   • Laumai Svilpei par labām un teicamām sekmēm mācībās, augstiem sasniegumiem olimpiādēs un aktīvu darbību sportā un ģimnāzijas deju kolektīvā
  • 12.b – 2 skolēniem
   • Ievai Ivbulei par labām un teicamām sekmēm mācībās, sasniegumiem olimpiādēs, aktīvu darbību orientēšanās sportā un ģimnāzijas orķestrī
   • Anastasijai Markovai 3 par labām un teicamām sekmēm mācībās, augstiem sasniegumiem olimpiādēs
  • 12.c – 1 skolēnam
   • Santai Januševskai par sabiedrisko aktivitāti un radošu darbību ģimnāzijas pasākumu un sporta dzīves organizēšanā, ilggadēju un aktīvu darbību ģimnāzijas korī, vokālajā grupā un ģimnāzijas skolēnu parlamentā
 • Atzinības raksts – 4 skolēniem:
  • 12.a – 1 skolēnam
   • Zanei Rautiņai par sabiedrisko aktivitāti un ilggadēju darbību ģimnāzijas korī, deju kolektīvā
  • 12.b – 3 skolēniem
   • Artūram Bjalkovskim par labiem sasniegumiem mācībās un ilggadēju darbību ģimnāzijas deju kolektīvā
   • Dmitrijam Lisjonokam par labiem sasniegumiem mācībās
   • Edvīnam Skrūderam par aktīvu darbību un augstiem sasniegumiem sportā
 • Pateicība – 19 skolēniem:
  • 12.a – 2 skolēniem
   • Aivaram Krūmiņam par ilggadēju un aktīvu darbību ģimnāzijas deju kolektīvā
   • Ingum Silakrankeram par augstiem sasniegumiem sportā un ilggadēju darbību ģimnāzijas deju kolektīvā
  • 12.b – 9 skolēniem
   • Laurim Bērziņam par augstiem sasniegumiem sportā un ģimnāzijas pārstāvēšanu komandu sacensībās
   • Ievai Geidānei par ilggadēju un aktīvu darbību ģimnāzijas korī
   • Pāvelam Jemeļjanovam par augstiem sasniegumiem sportā un ģimnāzijas pārstāvēšanu komandu sacensībās
   • Zaigai Kaulakanei par labiem mācību sasniegumiem un sabiedrisko aktivitāti klases dzīves veidošanā
   • Lienei Laizānei par labiem sasniegumiem mācībās
   • Laumai Ločmelei par labiem mācību sasniegumiem un sabiedrisko aktivitāti klases dzīves veidošanā
   • Jēkabam Smilškalnam     par augstiem sasniegumiem sportā un ģimnāzijas pārstāvēšanu komandu sacensībās
   • Sindijai Streņģei par labiem sasniegumiem mācībās
   • Evelīnai Vasiļjevai par labiem mācību sasniegumiem, ilggadēju darbību ģimnāzijas korī, orķestrī un deju kolektīvā
  • 12.c – 4 skolēniem
   • Ritvaram Bukovskim par augstiem sasniegumiem sportā un ģimnāzijas pārstāvēšanu komandu sacensībās
   • Sandijai Depoltei par labiem mācību sasniegumiem un sabiedrisko aktivitāti klases dzīves veidošanā
   • Dāvim Gūtmanim par augstiem sasniegumiem sportā un ģimnāzijas pārstāvēšanu komandu sacensībās
   • Laurai Kraukliņai par labiem mācību sasniegumiem, aktīvu un ilggadēju darbību ģimnāzijas korī un deju kolektīvā
  • 12.d – 4 skolēniem
   • Mārai Gādmanei par labiem mācību sasniegumiem, ilggadēju darbību ģimnāzijas korī, orķestrī, deju kolektīvā un sabiedrisko aktivitāti
   • Ievai Haitovai par labiem mācību sasniegumiem un sabiedrisko aktivitāti klases dzīves veidošanā
   • Dāvim Emīlam Melnim par augstiem sasniegumiem sportā un ģimnāzijas pārstāvēšanu komandu sacensībās
   • Dāvim Kristeram Midzenim par augstiem sasniegumiem sportā un ģimnāzijas pārstāvēšanu komandu sacensībās

Iegūstot pamatizglītību apbalvojumi izsniegti 52 skolēniem:

 • Goda raksts – 3 skolēniem:
  • 9.a – Elīzai Lindānei par teicamām sekmēm mācībās, augstiem sasniegumiem olimpiādēs, aktīvu darbību ģimnāzijas deju kolektīvā, panākumiem sportā un ģimnāzijas pārstāvēšanu komandu sacensībās
  • 9.b – Ksenijai Šlotskai par teicamām sekmēm mācībās un augstiem sasniegumiem olimpiādēs
  • 9.c – Mārtiņam Smilgājam par teicamām sekmēm mācībās un augstiem sasniegumiem olimpiādēs
 • Pateicība – 49 skolēniem:
  • 9.a – 12
   • Naurim Ancānam par dalību ģimnāzijas orķestra dzīvē
   • Karīnai Asarei par labām un teicamām sekmēm mācībās
   • Pāvelam Fadejevam par augstiem sasniegumiem sportā un ģimnāzijas pārstāvēšanu komandu sacensībās
   • Kerolainei Kašinskai par aktīvu darbību ģimnāzijas skolēnu parlamentā, augstiem sasniegumiem sportā un ģimnāzijas pārstāvēšanu komandu sacensībās
   • Lāsmai Ludboržai par labām sekmēm mācībās, augstiem sasniegumiem olimpiādēs un aktīvu darbību ģimnāzijas orķestrī
   • Mārtiņam Frīdim Lūkam par augstiem sasniegumiem sportā un ģimnāzijas pārstāvēšanu komandu sacensībās
   • Rasai Martinovai par labiem sasniegumiem konkursos, atsaucību un klases dzīves dokumentēšanu
   • Renātei Silakalnei par labām un teicamām sekmēm mācībās
   • Gerdai Šalkovskai par labām un teicamām sekmēm mācībās un augstiem sasniegumiem konkursos
   • Paulai Vakarinai par labām un teicamām sekmēm mācībās, augstiem sasniegumiem olimpiādēs un aktīvu darbību ģimnāzijas korī
   • Gvido Zaķēnam par labām sekmēm mācībās, augstiem sasniegumiem olimpiādēs un sabiedrisko aktivitāti
   • Tomam Trofimovičam par dalību ģimnāzijas orķestra dzīvē
  • 9.b – 15
   • Artai Ārsmeniecei par labām un teicamām sekmēm mācībās un augstiem sasniegumiem olimpiādēs
   • Montai Bartkevičai par labām un teicamām sekmēm mācībās un augstiem sasniegumiem olimpiādēs
   • Laurai Baumanei par labām un teicamām sekmēm mācībās
   • Vladislavam Blumbergam par labām un teicamām sekmēm mācībās, sasniegumiem olimpiādēs, augstiem sasniegumiem sportā un ģimnāzijas pārstāvēšanu komandu sacensībās
   • Annijai Briškai par labām un teicamām sekmēm mācībās un skolas muzikālās dzīves veidošanu
   • Mārcim Briškam par labām sekmēm mācībās, augstiem sasniegumiem vizuālās mākslas konkursos un skolas muzikālās dzīves veidošanu
   • Dinijai Burdai par labām un teicamām sekmēm mācībās un augstiem sasniegumiem olimpiādēs
   • Santai Čeverei par labām sekmēm mācībās, aktīvu klases dzīves veidošanu un augstiem sasniegumiem sportā
   • Austrim Eglītim par labām un teicamām sekmēm mācībās un augstiem sasniegumiem olimpiādēs
   • Anetei Kalniņai par labām un teicamām sekmēm mācībās un augstiem sasniegumiem olimpiādēs
   • Dagnijai Klušai par labām un teicamām sekmēm mācībās
   • Laurai Krēsliņai par labām un teicamām sekmēm mācībās un augstiem sasniegumiem olimpiādēs
   • Artim Lauvam par sasniegumiem olimpiādēs un ieguldīto darbu skolas pasākumu filmēšanā un video montēšanā
   • Ilzei Pugai par augstiem sasniegumiem olimpiādēs
   • Ievai Streņģei par labām un teicamām sekmēm mācībās
  • 9.c – 13
   • Rihardam Arājam par labām sekmēm mācībās un pozitīva mikroklimata veidošanu
   • Justīnei Asītei par labām un teicamām sekmēm mācībās un augstiem sasniegumiem olimpiādēs
   • Aivaram Caunītim par sasniegumiem olimpiādēs, augstiem sasniegumiem sportā un ģimnāzijas pārstāvēšanu komandu sacensībās
   • Kristeram Elksnītim par augstiem sasniegumiem sportā un ģimnāzijas pārstāvēšanu komandu sacensībās
   • Armandam Gapoņenko par aktīvu darbību ģimnāzijas deju kolektīvā
   • Annai Ļūļākai par labām un teicamām sekmēm mācībās
   • Evitai Maziņai par labām un teicamām sekmēm mācībās
   • Ralfam Danielam Midegam par labām un teicamām sekmēm mācībās, augstiem sasniegumiem olimpiādēs, aktīvu un pozitīvu sabiedrisko darbību
   • Valdim Spodrim par augstiem sasniegumiem sportā un ģimnāzijas pārstāvēšanu komandu sacensībās
   • Matīsam Surkulim par augstiem sasniegumiem sportā un ģimnāzijas pārstāvēšanu komandu sacensībās
   • Alisei Vaivodei par labām un teicamām sekmēm mācībās un augstiem sasniegumiem olimpiādēs
   • Evijai Valtei par labām un teicamām sekmēm mācībās, augstiem sasniegumiem olimpiādē un aktīvu darbību ģimnāzijas skolēnu parlamentā
   • Elvijam Višņevskim par labām sekmēm mācībās, augstiem sasniegumiem sportā un ģimnāzijas pārstāvēšanu komandu sacensībās
  • 9.d – 9
   • Kristai Abatniecei par labām sekmēm mācībās un aktīvu darbību ģimnāzijas skolēnu parlamentā
   • Laurai Amatniecei par labām un teicamām sekmēm mācībās
   • Evitai Balodei par labām un teicamām sekmēm mācībās
   • Laurai Einikai par labām sekmēm mācībās un aktīvu klases dzīves veidošanu
   • Oskaram Elksnītim par augstiem sasniegumiem sportā un ģimnāzijas pārstāvēšanu komandu sacensībās
   • Ritvaram Elksnītim par augstiem sasniegumiem sportā un ģimnāzijas pārstāvēšanu komandu sacensībās
   • Gitai Kaulakanei par labām sekmēm mācībās un augstiem sasniegumiem olimpiādēs
   • Agnesei Lapiņai par labām un teicamām sekmēm mācībās
   • Rēzijai Neifeldei par labām sekmēm mācībās, augstiem sasniegumiem olimpiādēs un aktīvu klases dzīves veidošanu