Vārds, uzvārds Klase Vieta Skolotājs
bioloģija (30.11.2015.)
Midegs Ralfs Daniels 9.c  A Ilze Zariņa
Krēsliņa Laura 9.b  A Zaiga Vēvere
Pašuna Elīna 10.c  1. Zaiga Vēvere
Vītola Lelde 10.c 1. Zaiga Vēvere
Čevers Linards 10.a  3. Zaiga Vēvere
Savicka Ieva 10.a  3. Zaiga Vēvere
Salmiņa Liene 10.c A Zaiga Vēvere
Hartmans Rolands 10.a A Zaiga Vēvere
Siņicins Ivo 11.b 1.* (3.v. valstī) Pārsla Stirna
Vaivode Annija  11.b 2.* Pārsla Stirna
Seglēre Ilze 11.b A Pārsla Stirna
Tropa Amanda 11.b A Pārsla Stirna
Levinskis Kārlis 11.c A Pārsla Stirna
Mežaraupe Diāna 11.b A Pārsla Stirna
Jugāne Madara 11.b A Pārsla Stirna
Kovrigo Evija 11.a A Zaiga Vēvere 
Kauranens Edijs 12.a 1.* Ilze Zariņa
Soboļevs Artjoms 12.a 3. Ilze Zariņa
Bjalkovskis Artūrs 12.B A Ilze Zariņa
mājturība, kokapstrāde  (9.12.2015.)
Ivanovs AndrejS 7.c 2. Mārtiņš Ermansons
mājturība, kokapstrāde  (13.01.2016.)
Voitiņš Kristaps 8.b 2. Mārtiņš Ermansons
Līdaks Ako 8.c 3. Mārtiņš Ermansons
vēsture (14.01.2016.)
Monta Bartkeviča 9. A Elvīra Viļume
Laura Krēsliņa 9. 3. Elvīra Viļume
Arta Ārsmeniece 9. 1. Elvīra Viļume 
Ralfs Daniels Midags 9. 3. Liene Ozoliņa
Elvijs Višņevskis 9. A Liene Ozoliņa
Artjoms Soboļevs 12.b 1. Elvīra Viļume
filozofija (27.01.2016.)
Santa Januševska 12.c 1. Aīda Koļesinska
Ieva Haitova 12.c A Aīda Koļesinska
latviešu valoda un literatūra (18.01.2016., 01.02.2016.)
Viktorija Marčuka 11.b 1. (3.v. valstī) Inga Ermasone
Eira Sarnovska 11.b 3. Inga Ermasone 
Artjoms Soboļevs 12.b 1. (3.v. valstī) Anita Vītola
Lauma Svilpe 12.a 3. Inga Ermasone
Līva Rateniece 8. 1.* Janīna Vanaģele
Katrīna Ķepīte 8. 2.* Janīna Vanaģele
Dinija Burda 9. 1.* Anita Vītola
Rēzija Neifelde 9. 2.* Janīna Vanaģele
Paula Vakarina 9. 3.* Inga Ermansone
fizika (28.01.2016.)
Elīza Lindāne 9.a 1. Edīte Vārna
Mārtiņš Smilgājs 9. 1. Edīte Vārna
Austris Eglītis 9. 2. Edīte Vārna
Kristaps Lapsa 9. 3. Edīte Vārna
Vladislavs Blumbergs 9. A Edīte Vārna
Aivars Lucijanovs 10. 1. Ludmila Valte
Kristiāns Jānis Radiņš 10. 3. Ludmila Valte
Rainers Rgainis 10. A Ludmila Valte
Dinārs Neilands 10.a  A Ludmila Valte
Dāvids Balodis 10.  A Ludmila Valte
Adrians Marks Ābele 11. 1. Ludmila Valte
Ivo Siņicins 11.b 3. Ludmila Valte
Valts Urtāns 11.b A Ludmila Valte 
Annija Graudiņa 11. A Andris Lazdiņš
Dāvids Silavs 11.a A Andris Lazdiņš
Edijs Kauranens 12.a 3. Ludmila Valte
Aivars Krūmiņš 12.a A Ludmila Valte
krievu valoda (29.01.2016.)
Niks Avišāns 12.c 2. Stella Mekša
Kristīne Grigorjeva 11. 3. Inna Eiduka
Artjoms Soboļevs 12.b 1. Stella Mekša
Jana Mironova 10. 2. Stella Mekša
Anastasija Ribakova 10. 2. Stella Mekša
Jeļena Dutkeviča 12.b 3. Stella Mekša
Karīna Januškeviča 10. 3. Stella Mekša
ekonomika (3.02.2016.)
Armands Kalvāns 12.a 1. Dzintra Priekule
Ričards Saulītis 11.c A Dzintra Priekule
Annija Vaivode 11.b A Dzintra Priekule
Rūdolfs Studāns 12.a A Dzintra Priekule
matemātika 9. - 12.kl. (5.02.2016.)
Ksenija Šlocka 9.b 1.* Sarmīte Vilcāne
Elīza Lindāne 9.a A Sarmīte Vilcāne
Aivars Lucijanovs 10.a 1.* Sandra Saksone
Kristiāns Jānis Radiņš 10.a 3. Sandra Saksone
Dinārs Neilands 10.a A Sandra Saksone
Lelde Vītola 10.c A Rita Meža-Eriņa
Annija Vaivode 11.b 1.* Rita Meža-Eriņa
Adrians Marks Ābele 11.b 3. Rita Meža-Eriņa
Nils Vaiders 11.b A Rita Meža-Eriņa
Artjoms Soboļevs 12.b A Leontīna Vizule
ķīmija (9.02.2016.)
Alise Vaivode 9. 1. Inese Rāviņa
Lāsma Ludborža 9. 2. Inese Rāviņa
Mārtiņš Smilgājs 9. 3. Inese Rāviņa
Artjoms Skurjats 9. 3. Inese Rāviņa
Arta Ārsmeniece 9. A Inese Rāviņa
Ralfs Jankovskis 10. 1. Sandra Turkopole
Ojārs Seglērs 10. 2. Sandra Turkopole
Aivars Lucijanovs 10. A Sandra Turkopole
Ivo Siņicins 11.b 1. Sandra Turkopole
Annija Vaivode 11.b  2. Sandra Turkopole
Ilze Seglēre 11.b  A Sandra Turkopole
Edijs Kauranens 12.a 1. Sandra Turkopole
Artjoms Soboļevs 12.b 3. Sandra Turkopole
Mārtiņš Kalējs 12.a A Sandra Turkopole
matemātika 7.-8.kl. (12.02.2016.)
Elizabete Vaidere 7.c 1. Sarmīte Vilcāne
Elza Bojāre 7.c 1. Sarmīte Vilcāne 
Renārs Zalaks 7.c 2. Sarmīte Vilcāne
Santa Pikure 7.b 2. Sarmīte Vilcāne
Arvils Ābele 7.c 3. Sarmīte Vilcāne
Toms Prokopenko 7.c A Sarmīte Vilcāne
Ieva Veipa 8.b 3. Rita Meža-Eriņa 
vācu valoda (22.02.2016.)
Elizabete Andrejeva 7.c 1. Daira Spārīte
Ilze Puga 9.b 1. Anita Ošiņa
Elīza Lindāne 9.b 2. Daira Spārīte
Ilze Seglēre 11.b 2. Anita Ošiņa
Lelde Vītola 10.a 3. Arta Kusiņa
ģeogrāfija (24.02.2016. )
Alise Vaivode 9. A Dzintra Priekule
Ritvars Stankevičs 11.a 2. Dzintra Priekule
Niks Avišans 12.a 2. Valentīna Ukre
Gintars Krūmiņš 11. 3. Dzintra Priekule
Edijs Kauranens 12.a A Valentīna Ukre
krievu valoda (25.02.2016. )
Anna Rutmane 8.  A Inna Eiduka
Andrejs Romašovs 8. A Stella Mekša
Vladislavs Blumbergs 8. A Stella Mekša 
ķīmijas konkurss 9.kl. (29.02.2016. )
Elīza Lindāne 9.  1. Inese Rāviņa
Lāsma Ludborža 9. 2. Inese Rāviņa
Mārtiņš Smilgājs 9. 2. Inese Rāviņa
Alise Vaivode 9. 3. Inese Rāviņa
Monta Bartkeviča 9. A Inese Rāviņa
Laura Krēsliņa 9. A Inese Rāviņa
Arta Ārsmeniece 9. A Inese Rāviņa
mājturība zēniem (9.03.2016.)
Gvido Zaķēns  9.a 3.. Mārtiņš Ermansons
Artis Lauva   9.b 3. Mārtiņš Ermansons
Aivars Caunītis   9.c 1.  Mārtiņš Ermansons
Rihards Arājs  9.c 2. Mārtiņš Ermansons
vizuālā māksla (4.03.2016.)
Katrīna Bināte  7.c  1.   Elga Skrebele
 Andrejs Ivanovs  7.c 3.  Elga Skrebele
 Ardis Avotiņš  8.a  1.  Elga Skrebele
 Elfa Miezāka  8.a 2.   Elga Skrebele
 Anna Rutmane  8.a 2.   Elga Skrebele
 Evija Valte  9.c  Elga Skrebele
 Rēzija Neifelde  9.d 1.   Elga Skrebele
 Agnese Broka  10.c 1.  Elga Skrebele 
 Elīna Pašuna  10.c 2.  Elga Skrebele
 Zigmārs Ziediņš  11.c A  Elga Skrebele
Zemgales novada 15. matemātikas olimpiāde (17.03.2016.)
 Ksenija Šlotska  9. 1.   Sarmīte Vilcāne
 Annija Vaska  8. 2.   Leontīna Vizule
 Ieva Veipa  8. 2.   Rita Meža-Eriņa
 Māris Upenieks  8. 2.   Rita Meža-Eriņa
 Estere Freimane  8. 2.   Ingrīda Feldmane
 Ralfs Rubenis  7. 3.   Sarmīte Vilcāne
 Elīza Lindāne  9.  Sarmīte Vilcāne
 Toms Prokopenko  7.  Sarmīte Vilcāne
 Renārs Zalaks  7.  Sarmīte Vilcāne
lietišķā informātika "Paskāla ritenis" (04.04.2016.)
       
infografiku konkurss "Izglītojies e-prasmīgi" (27.03.2015.)
       
       
Konkurss "Pazīsti savu organismu" (22.03.2016.)
 Laura Krēsliņa  9.b 2.*   Zaiga Vēvere
 Arta Ārsmeniece  9.b 3.  Zaiga Vēvere
 Artjoms Soboļevs  12.b 1.*   Ilze Zariņa
 Ivo Siņicins  11.b 1.*  Pārsla Stirna
 Ieva Savicka  10.c 2.  Zaiga Vēvere
 Annija Vaivode  11.b 2.  Pārsla Stirna
 Elīna Pašuna  10.c 2.  Zaiga Vēvere
 Diāna Mežaraupe  11.b 3.   Pārsla Stirna
 Ilze Seglēre  11.b 3.   Pārsla Stirna
 Kārlis Levinskis  11.c  Zaiga Vēvere
 Arturs Bjalkovskis  12.b  Ilze Zariņa
 Evija Kovrigo  11.a A  Zaiga Vēvere
 Lelde Vītola  10.c  A   Zaiga Vēvere
 Liene Salmiņa  10.c A  Zaiga Vēvere
angļu valoda (23.03.2016.)
 Paula Vakarina  9.a 2. Anita Šteinberga 
 Monta Bartkeviča  9.b  A Arta Kusiņa
 Anete Kalniņa  9.b A Anita Šteinberga
vācu valodas konkurss 6.-7.kl. (31.03.2016.)
Žanis Izotovs 7.b 1. Anita Ošiņa
mājturība meitenēm (8.04.2015.)
       
       
       
       
       
       
Latgales reģiona Atklātā olimpiāde latviešu valodā 
       
       
       
       
Reģionālā angļu valodas olimpiāde 9.kl. skolēniem
Bauskas Valsts ģimnāzijā (10.04.2015.)
       
Konkurss "Ieskaties dabā" (15.04.2015.)
       
       
       
       
mājturība un kokapstrādes tehnoloģijas (8.04.2015.)
       
       
Reģionālā vācu valodas olimpiāde
8.klašu skolēniem Ogrē (9.04.2015.)
       

* - izvirzīts(a) uz valsti