I semestrī izsniegtas pateicības par augstiem mācību sasniegumiem (7 balles un augstāk) 7. klasēs - 11, 8. klasēs - 16, 9. klasēs – 11, 10. klasēs - 10, 11. klasēs - 8, 12. klasēs – 8; kopā – 64 skolēniem:

 • 7.a – Kristai Fadejevai, Rolandam Kristiānam Marmokam, Katrīnai Sležei, Alisei Stirānei, Terēzei Voičonokai
 • 7.b – Paulai Silasproģei
 • 7.c – Edgaram Ivanovam, Ralfam Jakovļevam, Amandai Lapsai, Lainei Odziļevičai, Amandai Vaivodei
 • 8.a – Zanei Pivarei, Elizabetei Romanovskai, Madarai Znotiņai
 • 8.b – Katrīnai Katei Būkai, Santai Pikurei
 • 8.c – Elizabetei Andrejevai, Katrīnai Binātei, Elzai Bojārei, Tabitai Tīnai Lūkai, Elīnai Ļitvinovai, Tomam Prokopenko, Elizabetei Vaiderei, Renāram Zalakam
 • 8.d – Gundegai Balodei, Signei Ļūļākai, Evitai Sondorei
 • 9.a – Katei Beātei Baltiņai, Līvai Elzai Baltiņai, Esterei Freimanei, Līvai Rateniecei, Annai Rutmanei
 • 9.b – Klintai Krišjānei, Agnesei Ozolai, Renāram Urbānam, Kristapam Voitiņam
 • 9.c – Paulai Ondzulei, Annijai Vaskai
 • 10.a – Elīzai Lindānei, Lāsmai Ludboržai, Mārtiņam Smilgājam, Alisei Vaivodei
 • 10.b – Artai Ārsmeniecei, Vladislavam Blumbergam, Dinijai Burdai, Kitijai Osītei, Ksenijai Šlotskai
 • 10.c – Rēzijai Neifeldei
 • 11.a – Ralfam Jankovskim, Kristiānam Jānim Radiņam, Ievai Savickai
 • 11.c – Beātei Dzenei, Janai Mironovai, Elīnai Pašunai, Leldei Vītolai, Laurim Zalvam
 • 12.b – Reinim Jānim Avotiņam, Viktorijai Marčukai, Diānai Mežaraupei, Ilzei Seglērei, Ivo Siņicinam, Amandai Tropai, Nilam Vaideram, Annijai Vaivodei

Izsniegtas pateicības par labām un teicamām sekmēm (7 balles un augstāk), beidzot mācību gadu 77 skolēniem: 7.klasēs - 17, 8. klasēs - 25, 10. klasēs - 19, 11. klasēs - 16:

 • 7.a - Katrīnai Dubrovskai, Kristai Fadejevai, Rolandam Kristiānam Marmokam, Elizabetei Plīrumai, Katrīnai Sležei, Alisei Stirānei, Terēzei Voičonokai
 • 7.b - Martai Mālniecei, Paulai Silasproģei
 • 7.c - Ralfam Jakovļevam, Līnai Lambai, Amandai Lapsai, Madarai Liepiņai, Lainei Odziļevičai, Martai Urtānei, Amandai Vaivodei
 • 7.d - Rihardam Mahinovam
 • 8.a - Katrīnai Kavrigai, Evai Mūrniecei, Līnai Nijazi, Zanei Pivarei, Elizabetei Romanovskai, Madarai Znotiņai
 • 8.b - Katrīnai Katei Būkai, Grētai Kristiānai Gumbelei, Loretai Kirilovai, Santai Pikurei
 • 8.c - Elizabetei Andrejevai, Katrīnai Binātei, Elzai Bojārei, Sintijai Grigorjevai, Elīnai Jakovelei, Tabitai Tīnai Lūkai, Elīnai Ļitvinovai, Tomam Prokopenko, Kristeram Silam, Elizabetei Vaiderei, Renāram Zalakam
 • 8.d - Gundegai Balodei, Signei Ļūļākai, Evitai Sondorei, Kristeram Vēveram
 • 10.a - Evitai Balodei, Elīzai Lindānei, Lāsmai Ludboržai, Ralfam Danielam Midegam, Mārtiņam Smilgājam, Gerdai Šalkovskai, Alisei Vaivodei
 • 10.b - Artai Ārsmeniecei, Montai Bartkevičai, Vladislavam Blumbergam, Dinijai Burdai, Kitijai Osītei, Elīzai Rēķei, Ievai Streņģei, Ksenijai Šlotskai, Evijai Valtei
 • 10.c - Rēzijai Neifeldei, Renātei Rāviņai, Paulai Vakarinai
 • 11.a - Ralfam Jankovskim, Dināram Neilandam, Kristiānam Jānim Radiņam, Raineram Ragainim, Ievai Savickai, Ojāram Seglēram
 • 11.c - Dāvidam Balodim, Beātei Dzenei, Kristiānam Kaņepam, Janai Mironovai, Elīnai Pašunai, Nikolai Ščadro, Ievai Vīksnai, Leldei Vītolai, Laurim Zalvam, Eletrai Žurilai

Iegūstot vidējo izglītību apbalvojumi izsniegti 60 skolēniem:

 • Goda nozīme – 6 skolēniem:
  • Emanuelam Fadejevam (12.a) – par labām un teicamām sekmēm, sabiedriski pilsonisko aktivitāti, skolas muzikālās dzīves veidošanu un ilggadēju dalību skolas pūtēju orķestrī “Vitamīns”
  • Viktorijai Marčukai (12.b) – par labām un izcilām sekmēm un sasniegumiem valsts līmeņa mācību priekšmetu olimpiādēs
  • Ilzei Seglērei (12.b) – par ļoti labām un izcilām sekmēm, ģimnāzijas pārstāvēšanu novadu un reģiona olimpiādēs, konkursos, pilsonisko un sabiedrisko aktivitāti un līdzdalību klases dzīves veidošanā
  • Ivo Siņicinam (12.b) – par ļoti labām un izcilām sekmēm, dalību un sasniegumiem valsts līmeņa mācību priekšmetu olimpiādēs un līdzdalību klases dzīves veidošanā
  • Annijai Vaivodei (12.b) – par izcilām sekmēm, dalību valsts līmeņa mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos un dalību deju kolektīvā "Kauranieši"
  • Milanai Drugoveiko (12.c) – par uzcītīgu mācību darbu, pilsonisko aktivitāti, izciliem panākumiem reģiona un valsts olimpiādēs
 • Goda raksts – 11 skolēniem
  • 12.a – 6 skolēniem
   • Sanitai Bērziņai par uzcītīgu mācību darbu un sasniegumiem zinātniski pētniecisko darbu konkursos
   • Gerdai Kromānei par labām un teicamām sekmēm, sabiedriski pilsonisko aktivitāti, darbu ģimnāzijas skolēnu pašpārvaldē un dalību korī “Ritums”
   • Lienei Leitānei par uzcītīgu mācību darbu, sasniegumiem zinātniski pētniecisko darbu konkursos un aktīvu dalību skolas mākslinieciskās dzīves veidošanā
   • Anetei Patrīcijai Pavlovai par pilsētas un skolas sabiedriskās dzīves veidošanu, ģimnāzijas skolēnu pašpārvaldes vadīšanu, skolas muzikālās dzīves veidošanu un ilggadēju dalību skolas pūtēju orķestrī “Vitamīns”
   • Darjai Semjonovai par pilsētas un skolas sabiedriskās dzīves veidošanu, darbu ģimnāzijas skolēnu pašpārvaldē un daudzpusīgu dalību muzikālajā dzīvē
   • Dāvidam Silavam par uzcītīgu mācību darbu, sasniegumiem lietišķās informātikas olimpiādē, dalību deju kolektīvā “Delverēni” un ģimnāzijas sabiedriskās dzīves veidošanu, sniedzot ievērojamu ieguldījumu darbā ar informācijas tehnoloģijām un skaņas un gaismas aparatūru
  • 12.b – 5 skolēniem
   • Simonai Ārmanei par labām un teicamām sekmēm, pilsētas un ģimnāzijas pārstāvēšanu un izciliem panākumiem handbola sacensībās valsts un starptautiskā līmenī
   • Unigundei Ciršai par uzcītīgu mācību darbu, sasniegumiem konkursos un pilsētas un valsts pārstāvēšanu handbola sacensībās
   • Diānai Mežaraupei par labām un teicamām sekmēm un ģimāzijas pārstāvēšanu reģionā, pilsētā olimpiādēs un konkursos
   • Amandai Tropai par labām un teicamām sekmēm, dalību un sasniegumiem pilsētas un novadu olimpiādēs, konkursos, līdzdalību skolas dzīves veidošanā un dalību deju kolektīvā “Kauranieši”
   • Nilam Vaideram par labām un teicamām sekmēm mācībās, skolas pārstāvēšanu sporta sacensībās, konkursos un sasniegumiem karatē
 • Uzslavas raksts – 17 skolēniem
  • 12.a – 7 skolēniem
   • Jūlijai Bajārietei par uzcītīgu mācību darbu un darbu ģimnāzijas skolēnu pašpārvaldē
   • Annijai Graudiņai par uzcītīgu mācību darbu un dalību deju kolektīvā “Delverēni”
   • Evijai Kovrigo par uzcītīgu mācību darbu un dalību korī “Ritums”
   • Svetlanai Ļeškevičai par uzcītīgu mācību darbu un skolas sabiedriskās dzīves veidošanu, darbojoties ģimnāzijas skolēnu pašpārvaldē
   • Madarai Pudānei par uzcītīgu mācību darbu un dalību deju kolektīvā “Delverēni”
   • Rolandam Rubiķim par pilsētas un skolas muzikālās dzīves veidošanu, demonstrējot pedagoģisko darbību jauno mūziķu apmācībā
   • Ritvaram Stankevičam par pilsētas un skolas sabiedriskās dzīves veidošanu, darbu ģimnāzijas skolēnu pašpārvaldē un ieguldījumu foto un video jomā
  • 12.b – 5 skolēniem
   • Adrianam Markam Ābelem par uzcītīgu mācību darbu, aktīvu sabiedrisko darbību, līdzdalību skolas dzīves veidošanā un sasniegumiem pilsētas un novadu olimpiādēs
   • Kristīnei Iļjasovai par uzcītīgu mācību darbu, pilsētas un ģimnāzijas pārstāvēšanu un panākumiem handbolā valsts līmenī
   • Gintaram Krūmiņam par sasniegumiem pilsētas un novadu olimpiādēs, sporta sacensībās, zinātniski pētniecisko darbu un vokālās mākslas konkursos
   • Eirai Sarnovskai par sasniegumiem pilsētas un novadu olimpiādēs, konkursos, pilsonisko un sabiedrisko aktivitāti un sasniegumiem šahā
   • Valtam Urtānam par ģimnāzijas pārstāvēšanu olimpiādēs, pilsonisko un sabiedrisko aktivitāti, līdzdalību skolas dzīves veidošanā un sasniegumiem vokālās mākslas konkursos
  • 12.c – 5 skolēniem
   • Kristiānam Balulim par uzcītīgu mācību darbu, skolas pārstāvēšanu reģiona vēstures olimpiādē, kā arī pilsētas un skolas goda pārstāvēšanu un izciliem panākumiem volejbolā starptautiskā līmenī
   • Karīnai Patrīcijai Kangro par uzcītīgu mācību darbu un līdzdalību skolas dzīves veidošanā
   • Agnijai Malceniecei par uzcītīgu mācību darbu un ģimnāzijas un valsts pārstāvēšanu handbolā starptautiskā līmenī
   • Laurai Rubiķei par uzcītīgu mācību darbu un aktīvu sabiedrisko darbu
   • Laurai Skruzmanei par uzcītīgu mācību darbu un aktīvu sabiedrisko darbu
 • Pateicība – 26 skolēniem
  • 12.a – 9 skolēniem
   • Zigurdam Adamovičam par pilsētas un skolas goda pārstāvēšanu un izciliem panākumiem volejbolā valsts un starptautiskā līmenī
   • Beātei Balodei par uzcītīgu mācību darbu
   • Zubeiram Haciveli par labiem sasniegumiem šahā
   • Ingai Ingūnai Kvēpai par uzcītīgu mācību darbu
   • Santai Soldatovai par ģimnāzijas muzikālās dzīves veidošanu un dalību orķestrī “Vitamīns”
   • Laurim Upeniekam par pilsētas un skolas goda pārstāvēšanu basketbolā
   • Egijai Vaiņiutei par uzcītīgu mācību darbu
   • Matīsam Vasilim par aktīvu darbību skolas dzīves veidošanā un pasākumu vadīšanā, kā arī pilsētas vārda popularizēšanu auto sportā
   • Imaldai Žurilai par apzinīgu mācību darbu un darbību ģimnāzijas skolēnu pašpārvaldē
  • 12.b – 8 skolēniem
   • Reinim Jānim Avotiņam par skolas un pilsētas pārstāvēšanu Latvijas Jaunatnes Baskatbola līgā un Latvijas Basketbola līgas 2. divīzijas čempionātā
   • Alanam Bekusovam par klases pārstāvēšanu skolas pašpārvaldē un pilsētas jauniešu organizāciju projektos
   • Agrim Bojāram par skolas un pilsētas pārstāvēšanu Latvijas Jaunatnes Baskatbola līgā, Latvijas Basketbola līgas 2. divīzijas čempionātā un sasniegumiem vokālās mākslas konkursos
   • Amandai Dimantei par skolas pārstāvēšanu un sasniegumiem sporta sacensībās peldēšanā
   • Madarai Jugānei par pilsētas un ģimnāzijas pārstāvēšanu un panākumiem handbolā valsts un starptautiskā līmenī
   • Eduardam Mitrim par aktīvu sabiedrisko darbību, līdzdalību skolas dzīves veidošanā un ieguldījumu vokālās mākslas konkursos
   • Raivim Bernhardam Pauļukam par atbildīgu un mērķtiecīgu darbu, pārstāvot ģimnāziju angļu valodas olimpiādēs un konkursos
   • Krišjānim Stankevicam par dalību korī "Ritums"
  • 12.c – 9 skolēniem
   • Paulai Bokānei par ieguldījumu skolas mūzikas dzīvē un aktīvu dalību korī “Ritums” un vokālajā grupā “Pienāc biežāk”
   • Dailai Dāboliņai par aktīvu darbu ģimnāzijas skolēnu parlamentā
   • Emīlam Dārziņam par dalību korī “Ritums” un deju kolektīvā “Kauranieši”
   • Līgai Galdiņai par līdzdalību skolas dzīves veidošanā
   • Rinaldam Kļavinskim par ģimnāzijas goda pārstāvēšanu volejbolā starptautiskā līmenī
   • Kārlim Levinskim par ģimnāzijas pārstāvēšanu konkursos un olimpiādēs
   • Evelīnai Osītei par uzcītīgu mācību darbu
   • Elvim Veiguram par dalību deju kolektīvā “Kauranieši”
   • Zigmāram Ziediņam par skolas pārstāvēšanu olimpiādēs un konkursos un par ieguldījumu ģimnāzijas mūzikas dzīvē

Iegūstot pamatizglītību apbalvojumi piešķirti 46 skolēniem:

 • Goda raksts - 12 skolēniem
  • Katei Beātei Baltiņai (9.a) par labiem un teicamiem sasniegumiem mācībās un panākumiem skolas un novada olimpiādēs
  • Līvai Elzai Baltiņai (9.a) par labiem un teicamiem sasniegumiem mācībās un panākumiem skolas un novada olimpiādēs
  • Esterei Freimanei (9.a) par labiem un teicamiem sasniegumiem mācībās un panākumiem skolas un novada olimpiādēs
  • Elīnai Kudrjašovai (9.a) par labiem un teicamiem sasniegumiem mācībās un aktīvu skolas futbola dzīves organizēšanu
  • Līvai Rateniecei (9.a) par labiem un teicamiem sasniegumiem mācībās un panākumiem skolas, novada un valsts olimpiādēs
  • Annai Rutmanei (9.a) par ļoti labiem un izciliem sasniegumiem mācībās un panākumiem skolas un novada olimpiādēs un volejbolā
  • Klintai Krišjānei (9.b) par labām un teicamām sekmēm un sasniegumiem olimpiādēs
  • Kristapam Voitiņam (9.b) par labām un teicamām sekmēm un izciliem panākumiem basketbolā valsts līmenī
  • Dairai Grūbertei (9.c) par labām un teicamām sekmēm, labiem rezultātiem latviešu valodas un literatūras olimpiādē un aktīvu dalību klases dzīves veidošanā
  • Ako Līdakam (9.c) par labām un teicamām sekmēm, labiem rezultātiem mājturības olimpiādēs, pilsētas un skolas goda pārstāvēšanu basketbolā, motokrosā un skriešanas sacensībās un aktīvu dalību klases dzīves veidošanā
  • Paulai Ondzulei (9.c) par ļoti labām un teicamām sekmēm, labiem rezultātiem olimpiādēs, atbildīgu klases vecākā pienākumu veikšanu un aktīvu dalību skolas un klases dzīves veidošanā
  • Annijai Vaskai (9.c) par labām un teicamām sekmēm, labiem rezultātiem olimpiādēs un aktīvu dalību klases dzīves veidošanā
 • Pateicība – 34 skolēniem
  • 9.a – 14 skolēniem
   • Emīlam Mārtiņam Aleksejukam par aktīvu skolas vārda popularizēšanu, piedaloties basketbola sacensībās
   • Ardim Avotiņam par radošu un aktīvu darbību ģimnāzijas korī „Ritums” un ansamblī „Pienāc biežāk”, panākumiem vizuālās mākslas olimpiādēs un īpašu ieguldījumu klases dzīves organizēšanā
   • Sandrai Solvitai Bērziņai par aktīvu darbību vokālajā grupā “Pienāc biežāk” un īpašu ieguldījumu klases dzīves organizēšanā
   • Samantai Budreiko par panākumiem bioloģijas konkursā “Pazīsti savu organismu”
   • Kristoferam Bukam par uzcītīgu mācību darbu, panākumiem skolas, novada un reģiona olimpiādēs un aktīvu skolas vārda popularizēšanu, piedaloties basketbola sacensībās
   • Matīsam Indriksonam par aktīvu skolas vārda popularizēšanu, piedaloties basketbola sacensībās
   • Katrīnai Ķepītei par uzcītīgu mācību darbu, panākumiem skolas un novada olimpiādēs un īpašu ieguldījumu klases dzīves organizēšanā
   • Evijai Lavranei par aktīvu muzikālās dzīves veidošanu klasē
   • Elfai Miezākai par aktīvu darbību vokālajā grupā “Pienāc biežāk” un panākumiem skolas un novada olimpiādēs
   • Rūdolfam Pelšam par panākumiem skolas un novada olimpiādēs
   • Viktorijai Rožkovai par panākumiem meiteņu volejbolā un aktīvu muzikālās dzīves veidošanu klasē
   • Renāram Spūlim par aktīvu skolas vārda popularizēšanu, piedaloties basketbola sacensībās
   • Signei Šūmakerei par aktīvu skolas basketbola dzīves organizēšanu
   • Emīlam Zakarevskim par aktīvu skolas basketbola dzīves organizēšanu
  • 9.b – 13 skolēniem
   • Paulai Ancānei par uzcītīgu mācību darbu, panākumiem volejbolā valsts līmenī, par radošu un aktīvu darbību ģimnāzijas korī „Ritums”
   • Linardam Bružam par pilsētas un skolas goda pārstāvēšanu un panākumiem volejbolā
   • Endijam Feldmanim par labiem un teicamiem sasniegumiem mācībās, novada un valsts olimpiādēs un panākumiem sportā
   • Paulai Beātei Jansonei par uzcītīgu mācību darbu un īpašu ieguldījumu klases dzīves organizēšanā
   • Ralfam Lapiņam par uzcītīgu mācību darbu un dalību korī “Ritums”
   • Dainim Lazdānam par uzcītīgu mācību darbu un panākumiem basketbolā
   • Renāram Lucijanovam par uzcītīgu mācību darbu, par pilsētas un skolas goda pārstāvēšanu un izciliem panākumiem sportā
   • Viktorijai Ļebedevai par uzcītīgu mācību darbu
   • Agnesei Ozolai par uzcītīgu mācību darbu
   • Mārim Upeniekam par labiem un teicamiem sasniegumiem mācībās, novada un valsts olimpiādēs un izciliem panākumiem volejbolā valsts līmenī
   • Renāram Urbānam par uzcītīgu mācību darbu un izciliem panākumiem basketbolā valsts līmenī
   • Rolandam Aleksim Vingrim par uzcītīgu mācību darbu un aktīvu klases, skolas dzīves organizēšanu
   • Ņikitam Zvezdenkovam par uzcītīgu mācību darbu
  • 9.c – 7 skolēniem
   • Ērikam Abdirazakovam par apzinīgu mācību darbu un aktīvu dalību klases dzīves veidošanā
   • Dignai Biltauerei par apzinīgu mācību darbu, labiem rezultātiem latviešu valodas un literatūras olimpiādē un aktīvu dalību klases dzīves veidošanā
   • Loretai Dišlerei par apzinīgu mācību darbu un aktīvu dalību skolas un klases dzīves veidošanā
   • Paulai Fonabergai par apzinīgu mācību darbu un aktīvu dalību skolas un klases dzīves veidošanā
   • Evitai Heinrihsonei par labiem rezultātiem bioloģijas pilsētas un novadu olimpiādē un bioloģijas konkursā "Vai pazīsti savu organismu?"
   • Daniilam Soboļevam par apzinīgu mācību darbu un pilsētas un skolas goda pārstāvēšanu volejbolā un futbolā
   • Danutei Stivriņai par apzinīgu mācību darbu un aktīvu dalību skolas un klases dzīves veidošanā