I semestrī izsniegtas pateicības par augstiem mācību sasniegumiem (7 balles un augstāk) 7. klasēs – 11, 8. klasēs - 13, 9. klasēs – 14, 10. klasēs - 5, 11. klasēs - 10, 12. klasēs – 11; kopā – 64 skolēniem:

 • 7.a – Solveigai Lavranei, Diānai Mierturei
 • 7.b – Jetei Dzenei, Megijai Kļaviņai, Andrai Lemakai
 • 7.c – Rolandam Aišpuram, Amandai Baumanei, Gerdai Bērziņai, Līvai Dzērvei, Kitijai Elksnei, Paulai Kristiānai Fokinai
 • 8.a – Katrīnai Dubrovskai, Kristai Fadejevai, Rolandam Kristiānam Marmokam, Elizabetei Plīrumai, Alisei Stirānei
 • 8.b – Rūdolfam Griķim, Nanijai Kronbergai, Paulai Silasproģei
 • 8.c – Amandai Lapsai, Madarai Liepiņai, Martai Urtānei, Amandai Vaivodei
 • 8.d – Rihardam Mahinovam9.a – Elizabetei Romanovskai
 • 9.b – Katrīnai Katei Būkai, Loretai Kirilovai, Santai Pikurei
 • 9.c – Elizabetei Andrejevai, Katrīnai Binātei, Elzai Bojārei, Sintijai Grigorjevai, Tabitai Tīnai Lūkai, Elīnai Ļitvinovai, Elizabetei Vaiderei
 • 9.d – Gundegai Balodei, Signei Ļūļākai, Evitai Sondorei
 • 10.a – Esterei Freimanei, Aivai Justei, Aurēlijai Pujiņai, Annijai Vaskai
 • 10.b – Paulai Ondzulei
 • 11.a – Gitai Kaulakanei, Mārtiņam Smilgājam, Alisei Vaivodei
 • 11.b – Dinijai Burdai, Austrim Eglītim, Ksenijai Šlotskai
 • 11.c – Rēzijai Neifeldei, Danielam Pavlovičam, Renātei Rāviņai, Paulai Vakarinai
 • 12.a – Ralfam Jankovskim, Dināram Neilandam, Kristiānam Jānim Radiņam, Raineram Ragainim, Ievai Savickai, Ojāram Seglēram
 • 12.c – Diānai Čakšai, Beātei Dzenei, Ievai Vīksnai, Leldei Vītolai, Laurim Zalvam

Mācību gadu beidzot izsniegtas pateicības par augstiem mācību sasniegumiem (7 balles un augstāk) 7. klasēs – 12, 8. klasēs – 14, 10. klasēs – 7, 11. klasēs – 16; kopā – 49 skolēniem:

 • 10.a – Esterei Freimanei, Andrim Gailim, Valērijai Rutai Hartmanei, Aivai Justei, Aurēlijai Pujiņai, Annijai Vaskai
 • 10.b – Paulai Ondzulei
 • 11.a – Evitai Balodei, Gitai Kaulakanei, Elīzai Lindānei, Mārtiņam Smilgājam, Alisei Vaivodei
 • 11.b – Artai Ārsmeniecei, Vladislavam Blumbergam, Dinijai Burdai, Austrim Eglītim, Elīzai Rēķei, Ievai Streņģei, Ksenijai Šlotskai, Evijai Valtei
 • 11.c – Dagnijai Klušai, Renātei Rāviņai, Paulai Vakarinai
 • 7.a – Elīzai Koļesinskai, Diānai Mierturei
 • 7.b – Dacei Bērziņai, Jetei Dzenei, Andrai Lemakai, Zanei Tabūnei
 • 7.c – Rolandam Aišpuram, Amandai Baumanei, Gerdai Bērziņai, Ievai Dudarevai, Līvai Dzērvei, Kitijai Elksnei
 • 8.a – Katrīnai Dubrovskai, Kristai Fadejevai, Rolandam Kristiānam Marmokam, Elizabetei Plīrumai, Alisei Stirānei, Terēzei Voičonokai
 • 8.c – Kristapam Cvilikovskim, Ralfam Jakovļevam, Amandai Lapsai, Madarai Liepiņai, Lainei Odziļevičai, Martai Urtānei, Amandai Vaivodei
 • 8.d – Rihardam Mahinovam

Iegūstot vidējo izglītību apbalvojumi izsniegti 61 skolēnam:

 • Goda nozīme – 11 skolēniem:
  • 12.a – 6 skolēniem
   • Ralfam Jankovskim par teicamās sekmēm, augstiem sasniegumiem valsts līmeņa mācību priekšmetu olimpiādēs un zinātniski pētniecisko darbu lasījumos
   • Aivaram Lucijanovam par teicamām un labām sekmēm, vairākkārtējiem augstiem sasniegumiem valsts mācību priekšmetu olimpiādēs, regulāru skolas un pilsētas goda pārstāvēšanu valsts un reģiona līmeņa sporta sacensībās
   • Dināram Neilandam par teicamām un ļoti labām sekmēm, radošu sabiedriski pilsonisko aktivitāti, aktīvu darbību skolēnu pašpārvaldē, ilgstošu dalību deju kolektīvā “Delverēni” un devumu skolas muzikālās dzīves norisē
   • Kristiānam Jānim Radiņam par teicamām un ļoti labām sekmēm, dalību mācību priekšmetu olimpiādēs, sabiedriski pilsonisko aktivitāti, tehnisko nodrošinājumu skolas pasākumos, dalību deju kolektīvā "Delverēni"
   • Ievai Savickai par teicamām un ļoti labām sekmēm, sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs un zinātniski  pētniecisko darbu lasījumos; panākumiem bagātu ieguldījumu skolas un pilsētas mūzikas dzīves veidošanā, dalību skolas pūtēju orķestrī
   • Ojāram Seglēram par teicamām un ļoti labām sekmēm, radošu sabiedriski pilsonisko aktivitāti, lielo ieguldījumu skolas mūzikas dzīves veidošanā, dalību skolas pūtēju orķestrī “Vitamīns”
  • 12.c – 5 skolēniem
   • Beātei Dzenei par ļoti labām un teicamām sekmēm, par augstiem sasniegumiem novadu, reģiona un valsts olimpiādēs, zinātniski pētniecisko darbu konkursos, pilsonisko un sabiedrisko aktivitāti un līdzdalību klases dzīves veidošanā
   • Nikolai Ščadro par labām un teicamām sekmēm, ģimnāzijas pārstāvēšanu novadu un valsts olimpiādēs, sasniegumiem valsts un starptautiskos konkursos, mākslinieciskās dzīves organizēšanu pilsētā un skolā
   • Ievai Vīksnai par ļoti labām un teicamām sekmēm, ģimnāzijas pārstāvēšanu novadu un valsts olimpiādēs, literāros konkursos, pilsonisko un sabiedrisko aktivitāti un radošu līdzdalību skolas un klases dzīves veidošanā
   • Leldei Vītolai par ļoti labām un teicamām sekmēm, augstiem sasniegumiem novadu olimpiādēs, izciliem sasniegumiem valsts līmeņa konkursos, ilggadēju darbību skolas pašpārvaldē un līdzdalību skolas un klases dzīves veidošanā
   • Laurim Zalvam par teicamām un izcilām sekmēm, ģimnāzijas pārstāvēšanu novadu un reģiona olimpiādēs, par augstiem sasniegumiem valsts konkursos, pilsonisko un sabiedrisko aktivitāti, iniciatīvu un aktīvu līdzdalību skolas un klases dzīves veidošanā
 • Goda raksts – 11 skolēniem:
  • 12.a – 3 skolēniem
   • Loretai Adamovičai par teicamām un labām sekmēm, sasniegumiem skolēnu zinātniski pētniecisko darbu lasījumos, sasniegumiem pilsētas, novadu un  valsts sacensībās volejbolā, ilgstošu dalību skolas deju kolektīvā
   • Rolandam Hartmanam par centīgu, radošu mācību darbu, sasniegumiem valsts līmeņa literārajos konkursos, dalību mācību priekšmetu olimpiādēs, ieguldījumu skolas mākslinieciskās dzīves veidošanā
   • Ilzei Savickai par aktīvu un radošu dalību skolas un klases sabiedriskās dzīves veidošanā, augstiem sasniegumiem vokālās mūzikas konkursos valsts līmenī, sabiedriski pilsonisko aktivitāti, dalību skolas korī “Ritums”
  • 12.b – 1 skolēnam
   • Anastasijai Ribakovai par uzcītīgu mācību darbu, skolas pārstāvēšanu novadu krievu valodas olimpiādē un ieguldījumu klases dzīves organizēšanā
  • 12.c – 7 skolēniem
   • Dāvidam Balodim par labām un teicamām sekmēm, ģimnāzijas pārstāvēšanu novadu olimpiādēs un aktīvu līdzdalību klases dzīves veidošanā
   • Diānai Čakšai par labām un teicamām sekmēm un ģimnāzijas pārstāvēšanu volejbolā
   • Kristiānam Kaņepam par labām un teicamām sekmēm un ģimnāzijas pārstāvēšanu novadu olimpiādēs
   • Janai Mironovai par labām un teicamām sekmēm, ģimnāzijas pārstāvēšanu novadu un valsts olimpiādēs, sabiedriski pilsonisko aktivitāti, aktīvu līdzdalību skolas un klases dzīves veidošanā
   • Ērikam Ozolam par sasniegumiem reģiona un valsts zinātniski pētniecisko darbu un skatuves runas konkursos, skolas sabiedriskās dzīves organizēšanu, ilggadēju darbību skolas pašpārvaldē, dalību korī „Ritums”
   • Elīnai Pašunai par labām un teicamām sekmēm, labiem sasniegumiem novadu olimpiādēs un konkursos, sabiedriski pilsonisko aktivitāti, aktīvu līdzdalību skolas un klases dzīves veidošanā, dalību korī „Ritums”
   • Lienei Salmiņai par labām un teicamām sekmēm, ģimnāzijas pārstāvēšanu novadu un reģiona olimpiādēs un konkursos, sabiedriski pilsonisko aktivitāti, aktīvu līdzdalību skolas un klases dzīves veidošanā, dalību korī „Ritums”
 • Uzslavas raksts – 12 skolēniem:
  • 12.a – 6 skolēniem
   • Dāvim Brokam par dalību ģimnāzijas sabiedriskās dzīves veidošanā, sniedzot lielu ieguldījumu foto un video jomā, par pilsētas un Latvijas vārda vairākkārtēju popularizēšanu karatē starptautiska mēroga sacensībās, par dalību skolas pūtēju orķestrī “Vitamīns”
   • Matīsam Koļesinskim par labām un teicamām sekmēm, aktivitātēm skolas sporta dzīves norisēs, ģimnāzijas un pilsētas vārda pārstāvēšanu Latvijas jauniešu Basketbola līgā un Latvijas Basketbola līgas 1. divīzijas čempionātā
   • Kristai Krūmiņai par uzcītīgu mācību darbu, sabiedriski pilsonisko aktivitāti, par ģimnāzijas un pilsētas vārda popularizēšanu un panākumiem valsts līmeņa sacensībās handbolā un dalību skolas deju kolektīvā “Delverēni”
   • Amandai Ozolai par uzcītīgu darbu mācībās, par radošu sabiedriski pilsonisko aktivitāti klases un skolas dzīves organizēšanā, ilgstošu dalību ģimnāzijas deju kolektīvā “Delverēni”
   • Raineram Ragainim par labām un teicamām sekmēm, sabiedriski pilsonisko darbību, skolas sporta dzīves aktivizēšanu, ģimnāzijas un pilsētas vārda pārstāvēšanu Latvijas valsts čempionātā futbolā
   • Reinim Vārnam par augstiem sasniegumiem olimpiādēs matemātikā un informātikā, par aktīvu dalību skolas un klases mūzikas dzīves veidošanā
  • 12.b – 4 skolēniem
   • Ulvim Reinim Grebskim par skolas un pilsētas goda pārstāvēšanu futbola sacensībās, izciliem panākumiem sportā un aktīvu sabiedrisko darbību
   • Liānai Sidorovai par pilsonisko un sabiedrisko aktivitāti, līdzdalību klases un skolas dzīves veidošanā un dalību deju kolektīvā “Delverēni”
   • Emīlam Vucenam par skolas pārstāvēšanu novadu vēstures olimpiādē un dalību korī "Ritums"
   • Robertam Zeltiņam par skolas goda pārstāvēšanu basketbola sacensībās, par augstu atbildību, par izcilu klases vecākā pienākumu veikšanu un īpašu ieguldījumu klases dzīves organizēšanā
  • 12.c – 2 skolēniem
   • Agnesei Brokai par uzcītīgu mācību darbu, ģimnāzijas pārstāvēšanu novadu un reģiona vizuālās mākslas olimpiādēs, mākslinieciskās dzīves organizēšanu skolā un aktīvu līdzdalību klases dzīves veidošanā
   • Eletrai Žurilai par uzcītīgu mācību darbu un radošu iniciatīvu un līdzdalību klases dzīves veidošanā
 • Pateicība – 27 skolēniem:
  • 12.a – 10 skolēniem
   • Kristiānai Baltmanei par centīgu mācību darbu, dalību skolas un klases dzīves veidošanā, vārda mākslas popularizēšanu daiļlasīšanas konkursos
   • Kristiānai Bieriņai par centību mācību darbā, skolas muzikālās dzīves veidošanu, augstiem sasniegumiem vokālās mūzikas konkursos reģiona un valsts līmenī
   • Linardam Čeveram par panākumiem pilsētas un novadu mācību priekšmetu olimpiādēs, darbu skolas un klases mūzikas dzīves veidošanā, dalību korī “Ritums”
   • Lindai Dubkovai par vairākkārtēju un panākumiem bagātu skolas vārda pārstāvēšanu sacensībās vieglatlētikā
   • Karīnai Januškevičai par centību mācībās, panākumiem pilsētas un novadu mācību priekšmetu olimpiādēs un dalību klases dzīves veidošanā
   • Annijai Ērikai Kļaviņai par ilgstošu un kvalitatīvu devumu skola sporta dzīves veidošanā, par aktīvu dalību ģimnāzijas skolēnu pašpārvaldē
   • Edijam Minkovam par skolas sabiedriskās dzīves veidošanu, ieguldījumu darbā ar skaņu un gaismas aparatūru, ilgstošu dalību skolas deju kolektīvā “Delverēni”
   • Nikam Valainim par atbildīgo devumu skolas sporta dzīves attīstībā un ilgstošo dalību skolas deju kolektīvā “Delverēni”
   • Glendai Vasiļjevai par līdzdalību klases un skolas dzīves veidošanā, ģimnāzijas vārda popularizēšanu pilsētas sabiedriskajā dzīvē
   • Leldei Vigulei par devumu skolas un klases dzīves veidošanā, dalību skolas deju kolektīvā “Delverēni” un skolas pūtēju orķestrī
  • 12.b – 8 skolēniem
   • Līvai Kodorei par ieguldījumu klases dzīves organizēšanā
   • Veronikai Krūmiņai par aktīvu dalību skolas un klases dzīves veidošanā
   • Līzei Kurakinai par ieguldījumu klases dzīves organizēšanā
   • Normundam Kuročkinam par ieguldījumu klases dzīves organizēšanā
   • Egitai Mickevičai par skolas pārstāvēšanu novadu krievu valodas olimpiādē un ieguldījumu klases dzīves organizēšanā
   • Darjai Skudrovai par skolas goda pārstāvēšanu basketbola sacensībās
   • Katrīnai Stankevičai par aktīvu sabiedrisko darbību un līdzdalību skolas un pilsētas jauniešu dzīves veidošanā
   • Uģim Vasiļivam par aktīvu skolas vārda popularizēšanu, piedaloties volejbola sacensībās
  • 12.c – 9 skolēniem
   • Aļonai Aleksejevai par uzcītīgu mācību darbu un aktīvu līdzdalību klases dzīves veidošanā
   • Kristiānai Alunānei par augstu atbildību un līdzdalību klases dzīves veidošanā
   • Jorenam Dāgam Degtjarovam par pilsētas un skolas goda pārstāvēšanu un panākumiem volejbolā reģiona un valsts līmenī
   • Laurai Gabrānei par uzcītīgu mācību darbu, ģimnāzijas muzikālās dzīves veidošanu, dalību orķestrī “Vitamīns” un korī „Ritums” un aktīvu līdzdalību skolas un klases dzīves veidošanā
   • Maksimam Jakovļevam par uzcītīgu mācību darbu
   • Zeltītei Kazļenokai par uzcītīgu mācību darbu
   • Madarai Levinskai par uzcītīgu mācību darbu
   • Mārcim Muktupāvelam par aktīvu līdzdalību skolas un klases dzīves veidošanā un tehnisko nodrošinājumu skolas pasākumos
   • Beātei Risevai par līdzdalību klases dzīves veidošanā

Iegūstot pamatizglītību apbalvojumi izsniegti 72 skolēniem:

 • Goda raksts – 24 skolēniem:
  • 9.a klasē – 6 skolēniem
   • Katrīnai  Kavrigai par labiem un teicamiem sasniegumiem mācībās un panākumiem skolas un novada olimpiādēs, klases un skolas sabiedriskās un mākslinieciskās dzīves veidošanu
   • Evai  Mūrniecei par labiem un teicamiem sasniegumiem mācībās un panākumiem skolas un novada olimpiādēs, aktīvu dalību skolas un klases dzīves veidošanā
   • Līnai  Nijazii par labiem un teicamiem sasniegumiem mācībās, dalību ģimnāzijas korī “Skanda”, skolas un klases dzīves veidošanu un skolas vārda popularizēšanu, piedaloties volejbola sacensībās
   • Zanei  Pivarei par labiem un teicamiem sasniegumiem mācībās, panākumiem skolas un novada olimpiādēs, aktīvu dalību ģimnāzijas korī “Skanda” un klases dzīves veidošanu
   • Elizabetei  Romanovskai par labiem un teicamiem sasniegumiem mācībās un panākumiem skolas un novada olimpiādēs, aktīvu dalību ģimnāzijas korī “Skanda”
   • Madarai  Znotiņai par labiem un teicamiem sasniegumiem mācībās, klases un skolas sabiedriskās un mākslinieciskās dzīves veidošanu
  • 9.b klasē – 5 skolēniem
   • Katrīnai Katei Būkai par labām un teicamām sekmēm mācībās, apzinīgu darbību ģimnāzijas skolēnu pašpārvaldē un īpašu ieguldījumu klases dzīves organizēšanā
   • Grētai Kristiānai Gumbelei par labiem un teicamiem sasniegumiem mācībās un sasniegumiem zinātniski pētniecisko darbu konkursā, aktīvu dalību ģimnāzijas koros “Skanda” un “Ritums”,  īpašu ieguldījumu klases dzīves organizēšanā
   • Loretai  Kirilovai par labiem un teicamiem sasniegumiem mācībās un panākumiem olimpiādēs, aktīvu dalību ģimnāzijas korī “Skanda”
   • Danielai  Kulakovai par labiem un teicamiem sasniegumiem mācībās, panākumiem ķīmijas olimpiādē un īpašu ieguldījumu klases dzīves organizēšanā
   • Santai  Pikurei par teicamiem sasniegumiem mācībās, panākumiem olimpiādēs un zinātniski pētniecisko darbu konkursā, aktīvu dalību ģimnāzijas koros “Skanda” un “Ritums” un īpašu ieguldījumu klases dzīves organizēšanā
  • 9.c klasē – 9 skolēniem
   • Elizabetei  Andrejevai par augstiem sasniegumiem mācībās un panākumiem skolas un novada vācu valodas olimpiādēs
   • Katrīnai  Binātei par augstiem sasniegumiem mācībās, labiem rezultātiem vizuālās mākslas olimpiādēs
   • Elzai  Bojārei par teicamiem sasniegumiem mācībās un panākumiem skolas, novada un valsts olimpiādēs, orientēšanās sacensībās un dalību ģimnāzijas korī “Ritums”
   • Agnesei  Druviņai par augstiem sasniegumiem mācībās un dalību ģimnāzijas korī “Ritums”
   • Sintijai  Grigorjevai par augstiem sasniegumiem mācībās un panākumiem skolas un novadu olimpiādēs
   • Tabitai Tīnai Lūkai par teicamiem sasniegumiem mācībās un panākumiem skolas un novada olimpiādēs un orientēšanās sacensībās
   • Elīnai  Ļitvinovai par teicamām sekmēm mācībās un sasniegumiem skolas un novada olimpiādēs
   • Alisei  Miglānei par labiem sasniegumiem mācībās
   • Elizabetei  Vaiderei par teicamiem sasniegumiem mācībās un panākumiem skolas, novada un valsts olimpiādēs un par aktīvu līdzdalību klases dzīves organizēšanā
  • 9.d klasē – 4 skolēniem
   • Gundegai  Balodei par uzcītīgu mācību darbu un labām un teicamām sekmēm
   • Signei  Ļūļākai par uzcītīgu mācību darbu, par labām un teicamām sekmēm un ģimnāzijas pārstāvēšanu olimpiādēs
   • Evitai  Sondorei par uzcītīgu mācību darbu, labām un teicamām sekmēm, ģimnāzijas pārstāvēšanu olimpiādēs un konkursos, līdzdalību klases dzīves veidošanā
   • Kristeram  Vēveram par uzcītīgu mācību darbu un labām un teicamām sekmēm
 • Pateicība – 48 skolēniem:
  • 9.a klasē – 15 skolēniem
   • Danilam  Afoņinam par aktīvu darbību jaunsardzes jauniešu kustībā
   • Annijai Degterevai par labiem sasniegumiem mācību darbā un aktīvu dalību ģimnāzijas korī “Skanda”
   • Dženetai Keitai Grūbei par labiem sasniegumiem mācību darbā un aktīvu dalību ģimnāzijas korī “Skanda”
   • Tomasam Indriksonam par pilsētas un skolas vārda popularizēšanu, piedaloties basketbola sacensībās
   • Akselam Kaulakānam par klases un skolas dzīves organizēšanu un darbību skolas pašpārvaldē
   • Tomasam Krastiņam par sasniegumiem skolas un novada olimpiādēs, pilsētas un skolas vārda popularizēšanu, piedaloties basketbola sacensībās
   • Mārai Kusiņai par aktīvu dalību ģimnāzijas korī “Skanda”
   • Kristam Mičulim par aktīvu dalību ģimnāzijas pūtēju orķestrī “Vitamīns”
   • Laurai Muktupāvelai par labiem sasniegumiem mācībās, dalību skolas un novada olimpiādēs, klases dzīves organizēšanu un darbību skolas pašpārvaldē
   • Liānai Novikovai par aktīvu dalību ģimnāzijas korī “Skanda”
   • Markusam Orlovam par pilsētas un skolas vārda popularizēšanu, piedaloties basketbola sacensībās
   • Līgai Priževoitei par aktīvu dalību ģimnāzijas korī “Skanda”
   • Laurai Rībulei par labiem sasniegumiem mācībās, aktīvu dalību ģimnāzijas korī “Skanda”
   • Laumai Valērijai Ugrikai par aktīvu ieguldījumu klases un skolas mākslinieciskajā dzīvē, pasākumu organizēšanā un darbību skolas pašpārvaldē
   • Kitijai Upeniecei par aktīvu dalību ģimnāzijas korī “Skanda”
  • 9.b klasē – 10 skolēniem
   • Danielam Balaboskinam par labiem un teicamiem sasniegumiem mācībās un aktīvu dalību klases dzīves veidošanā
   • Danielam Bārbalam par aktīvu skolas un pilsētas vārda popularizēšanu, piedaloties basketbola sacensībās
   • Robertam Čakšam par labiem un teicamiem sasniegumiem mācībās, panākumiem fizikas novada olimpiādē, aktīvu skolas un pilsētas vārda popularizēšanu, piedaloties basketbola sacensībās, aktīvu dalību ģimnāzijas korī “Ritums” un aktīvu darbību klases dzīves veidošanā
   • Danielai Daugavietei par aktīvu skolas mākslinieciskās dzīves veidošanu
   • Henrietei Jetei Gailišai par aktīvu dalību ģimnāzijas korī “Skanda”
   • Ralfam Lipenītim par aktīvu skolas un pilsētas vārda popularizēšanu, piedaloties vieglatlētikas sacensībās
   • Kristapam Martam Nikolajevam par aktīvu skolas un pilsētas vārda popularizēšanu, piedaloties basketbola sacensībās
   • Zanei Osītei par aktīvu piedalīšanos vizuālās mākslas konkursos un aktīvu skolas mākslinieciskās dzīves veidošanu
   • Arturam Vīndedzim par izciliem sasniegumiem valsts un starptautiskā mēroga saksofona spēles konkursos un īpašu ieguldījumu klases dzīves organizēšanā
   • Dānielam Zeņinam par aktīvu skolas mākslinieciskās dzīves veidošanu
  • 9.c klasē – 15 skolēniem
   • Arvilam Nilam Ābelem par labiem sasniegumiem skolas un novadu fizikas, mājturības un tehnoloģiju olimpiādēs
   • Aleksam Apsītim par labām sekmēm mācībās un labiem rezultātiem skolas un novadu angļu valodas olimpiādē
   • Dominikam Aukmanim par aktīvu dalību klases un skolas pasākumos
   • Dāvim Bērziņam par skolas un pilsētas vārda popularizēšanu, piedaloties basketbola sacensībās
   • Ralfam Bērzlapam par labām sekmēm, labiem rezultātiem angļu valodas olimpiādēs, vizuālās mākslas konkursos un olimpiādēs
   • Dānielam Dunaiskim par aktīvu skolas vārda popularizēšanu, piedaloties volejbola sacensībās valsts līmenī, un panākumiem mājturības un tehnoloģiju olimpiādēs
   • Sindijai Gutbergai par labiem sasniegumiem mācībās un aktīvu skolas vārda popularizēšanu, piedaloties volejbola sacensībās
   • Sintijai Gutbergai par labiem sasniegumiem mācībās un aktīvu skolas vārda popularizēšanu, piedaloties volejbola sacensībās
   • Andrejam Ivanovam par labiem sasniegumiem mācībās, ļoti labiem rezultātiem mājturības olimpiādēs, vizuālās mākslas konkursos un olimpiādēs
   • Elīnai Jakovelei par labām sekmēm mācībās un aktīvu dalību ģimnāzijas korī “Ritums”
   • Annai Jaunzemai par aktīvu skolas vārda popularizēšanu, piedaloties volejbola sacensībās
   • Tomam Prokopenko par labiem sasniegumiem mācībās un panākumiem skolas un novada olimpiādēs, izciliem panākumiem volejbolā valsts līmenī
   • Ralfam Rubenim par labiem sasniegumiem mācībās un panākumiem skolas un novada olimpiādēs, izciliem panākumiem volejbolā valsts līmenī
   • Kristeram Silam par labām sekmēm un izciliem panākumiem volejbolā valsts līmenī
   • Rihardam Zvaigznem par labiem sasniegumiem mācībās un panākumiem skolas un novada olimpiādēs, izciliem panākumiem volejbolā valsts līmenī
  • 9.d klasē – 8 skolēniem
   • Patrīcijai Liepiņai par apzinīgu mācību darbu un aktīvu dalību jaunsardzē
   • Artūram Ņekrasovam par apzinīgu mācību darbu, atsaucību un radošu darbu vizuālās mākslas konkursos
   • Amandai Ovsjukai pilsētas un ģimnāzijas vārda popularizēšanu un izciliem panākumiem handbola sacensībās valsts un starptautiskā līmenī
   • Baibai Pastarei par uzcītīgu mācību darbu un īpašu ieguldījumu klasē uzticēto pienākumu veikšanā
   • Sindijai Šinkūnei par uzcītīgu mācību darbu un dalību korī “Ritums”, atsaucību un radošu darbu vizuālās mākslas konkursos, līdzdalību klases dzīves veidošanā
   • Kristai Ūbelei par darbu ģimnāzijas skolēnu pašpārvaldē un pilsētas jauniešu organizāciju projektos
   • Amandai Vasiļevskai par apzinīgu mācību darbu, dalību skolas un klases mākslinieciskās dzīves veidošanā
   • Milānai Zubai par apzinīgu mācību darbu un aktīvu dalību klases dzīves veidošanā