I semestrī izsniegti Goda raksti par augstiem mācību sasniegumiem (7 balles un augstāk) 7. klasēs – 6, 8. klasēs - 11, 9. klasēs – 11, 10. klasēs - 9, 11. klasēs - 6, 12. klasēs – 18; kopā – 61 skolēnam:

 • 7.a – Tīnai Banderei
 • 7.b – Kristeram Novikovam
 • 7.c – Rihardam Raulam Konopeckim, Jānim Vingrim
 • 7.d – Signei Burkānei-Silaraupei, Anastāsijai Turlajai
 • 8.a – Solveigai Lavranei, Diānai Mierturei
 • 8.b – Dacei Bērziņai, Andrai Lemakai, Sofijai Svincovai
 • 8.c – Rolandam Aišpuram, Amandai Baumanei, Līvai Dzērvei, Kitijai Elksnei, Alisei Kokorevičai, Anastasijai Kovaļenko
 • 9.a – Kristai Fadejevai, Rolandam Kristiānam Marmokam, Elizabetei Plīrumai, Alisei Stirānei, Terēzei Voičonokai
 • 9.c – Ralfam Jakovļevam, Amandai Lapsai, Jānim Smilgājam, Martai Urtānei, Amandai Vaivodei
 • 9.d – Rihardam Mahinovam
 • 10.a – Lindai Čivčai, Darjai Hrjukinai, Evai Mūrniecei, Santai Pikurei, Elizabetei Romanovskai, Elizabetei Vaiderei
 • 10.b – Kristeram Vēveram
 • 10.c – Elzai Bojārei, Elīnai Ļitvinovai
 • 11.a – Aivai Justei, Lindai Līcei, Aurēlijai Pujiņai, Līvai Rateniecei, Annijai Vaskai
 • 11.b – Paulai Ondzulei
 • 12.a – Evitai Balodei, Gitai Kaulakanei, Elīzai Lindānei, Lāsmai Ludboržai, Mārtiņam Smilgājam, Alisei Vaivodei, Elvijam Višņevskim
 • 12.b – Artai Ārsmeniecei, Montai Bartkevičai, Vladislavam Blumbergam, Dinijai Burdai, Austrim Eglītim, Ievai Streņģei, Ksenijai Šlotskai, Evijai Valtei
 • 12.c – Dagnijai Klušai, Renātei Rāviņai, Paulai Vakarinai

Mācību gadu beidzot izsniegtas pateicības 7 skolniecēm:

 • 10.a – 2 skolniecēm
  • Santai Pikurei par skolas vārda popularizēšanu vokālajā mākslā un izciliem sasniegumiem latviešu tautasdziesmu dziedāšanas konkursā “Lakstīgala 2019”
  • Elizabetei Romanovskai par skolas vārda popularizēšanu vokālajā mākslā un izciliem sasniegumiem latviešu tautasdziesmu dziedāšanas konkursā “Lakstīgala 2019”
 • 11.a – 3 skolniecēm
  • Sandrai Solvitai Bērziņai par aktīvu koncertdarbību, skolas vārda popularizēšanu vokālajā mākslā un izciliem sasniegumiem, muzicējot vokālajā grupā “Pienāc biežāk!”
  • Evijai Lavranei par aktīvu koncertdarbību, skolas vārda popularizēšanu vokālajā mākslā un izciliem sasniegumiem, muzicējot vokālajā grupā “Pienāc biežāk!”
  • Aurēlijai Pujiņai par skolas vārda popularizēšanu vokālajā mākslā un izciliem sasniegumiem latviešu tautasdziesmu dziedāšanas konkursā “Lakstīgala 2019”
 • 8.a – 1 skolniecei
  • Solveigai Lavranei par aktīvu koncertdarbību, skolas vārda popularizēšanu vokālajā mākslā un izciliem sasniegumiem, muzicējot vokālajā grupā “Pienāc biežāk!”
 • 8.b – 1 skolniecei
  • Megijai Kļaviņai par aktīvu koncertdarbību, skolas vārda popularizēšanu vokālajā mākslā un izciliem sasniegumiem, muzicējot vokālajā grupā “Pienāc biežāk!”

Mācību gadu beidzot izsniegti goda raksti par augstiem mācību sasniegumiem (7 balles un augstāk) 7. klasēs – 11, 8. klasēs – 15, 10. klasēs – 14, 11. klasēs – 9; kopā – 49 skolēniem:

 • 7.a – Tīnai Banderei
 • 7.b – Kristeram Novikovam, Donatam Urtānam, Uvim Virsnītim
 • 7.c – Rihardam Raulam Konopeckim
 • 7.d – Signei Burkānei-Silaraupei, Lindai Kļavinskai, Annijai Liepkalnei, Ilvaram Sutrim, Anastāsijai Turlā, Amandai Volkovai
 • 8.a – Elīzai Koļesinskai, Diānai Mierturei
 • 8.b – Dacei Bērziņai, Jetei Dzenei, Kristiānam Krupenčikam, Andrai Lemakai, Sofijai Svincovai
 • 8.c – Rolandam Aišpuram, Amandai Baumanei, Gerdai Bērziņai, Ievai Dudarevai, Līvai Dzērvei, Kitijai Elksnei, Alisei Kokorevičai, Anastasijai Kovaļenko
 • 10.a – Gundegai Balodei, Katrīnai Katei Būkai, Annai Ciematniecei, Lindai Čivčai, Darjai Hrjukinai, Loretai Kirilovai, Evai Mūrniecei, Santai Pikurei, Elizabetei Romanovskai, Evitai Sondorei, Elizabetei Vaiderei
 • 10.c – Elzai Bojārei, Elīnai Ļitvinovai, Signei Ļūļākai
 • 11.a – Andrim Gailim, Aivai Justei, Elīnai Kudrjašovai, Lindai Līcei, Aurēlijai Pujiņai, Annijai Vaskai, Evijai Kalniņai
 • 11.b – Ako Līdakam, Paulai Ondzulei

Iegūstot vidējo izglītību apbalvojumi izsniegti 61 skolēnam:

 • Goda nozīme – 2 skolēniem:
  • 12.a – 1 skolēnam
   • Mārtiņam Smilgājam par augstiem sasniegumiem mācībās, dalību un rezultātiem valsts matemātikas olimpiādē, skolas vārda popularizēšanu novadā un valstī
  • 12.c – 1 skolēnam
   • Paulai Vakarinai par teicamām sekmēm, augstiem sasniegumiem valsts līmeņa filozofijas olimpiādē un pilsētas un novadu olimpiādēs, radošu sabiedriski pilsonisko aktivitāti
 • Goda raksts – 20 skolēniem:
  • 12.a – 5 skolēniem
   • Gitai Kaulakanei par labām un teicamām sekmēm, uzcītīgu, nopietnu attieksmi pret mācību darbu, klases dzīves veidošanu, sasniegumiem skolēnu ZPD lasījumos, ģimnāzijas un pilsētas vārda popularizēšanu un augstiem sasniegumiem valsts līmeņa sacensībās handbolā
   • Elīzai Lindānei par labām un teicamām sekmēm, uzcītīgu, nopietnu attieksmi pret mācību darbu, ilggadēju darbību ģimnāzijas deju kolektīvā “Kauranieši”
   • Lāsmai Ludboržai par labām un teicamām sekmēm, uzcītīgu, nopietnu attieksmi pret mācību darbu, ilggadēju un izcilu klases vecākā pienākumu veikšanu, aktīvu darbu skolēnu pašpārvaldē  un augstiem sasniegumiem valsts līmeņa sacensībās handbolā
   • Alisei Vaivodei par labām un teicamām sekmēm, uzcītīgu, nopietnu attieksmi pret mācību darbu, klases dzīves organizēšanu, ģimnāzijas un pilsētas vārda popularizēšanu un augstiem sasniegumiem novadu un reģiona līmeņa ķīmijas olimpiādēs
   • Elvijam Višņevskim par labām un teicamām sekmēm, uzcītīgu, nopietnu attieksmi pret mācību darbu, klases dzīves organizēšanu, sasniegumiem skolēnu ZPD lasījumos, ģimnāzijas un pilsētas vārda popularizēšanu un augstiem sasniegumiem valsts līmeņa sacensībās futbolā
  • 12.b – 11 skolēniem
   • Artai Ārsmeniecei par labām un teicamām sekmēm, par ilggadēju darbību skolas deju kolektīvā “Kauranieši” un skolas jauktajā korī “Ritums”
   • Montai Bartkevičai par labām un teicamām sekmēm, par ilggadēju darbību skolas jauktajā korī “Ritums”
   • Vladislavam Blumbergam par apzinīgu attieksmi pret mācību darbu, ģimnāzijas, pilsētas, valsts goda pārstāvēšanu valsts, reģiona, starptautiska līmeņa sporta sacensībās volejbolā
   • Dinijai Burdai par ļoti labām un teicamām sekmēm, piedalīšanos pilsētas zinātniski pētniecisko darbu lasījumos, par ģimnāzijas un pilsētas vārda popularizēšanu un panākumiem valsts līmeņa sacensībās handbolā
   • Austrim Eglītim par labām un teicamām sekmēm, ģimnāzijas pārstāvēšanu pilsētas un novadu olimpiādēs, sasniegumiem skolēnu zinātniski pētniecisko darbu lasījumos un reģiona lietišķās informātikas olimpiādē
   • Matīsam Navenickim par apzinīgu attieksmi pret mācību darbu, sasniegumiem skolēnu zinātniski pētniecisko darbu lasījumos, ilggadēju darbību skolas pūtēju orķestrī “Vitamīns”, izciliem panākumiem tautasdziesmu konkursā “Lakstīgala 2019”, radošu sabiedriski pilsonisko aktivitāti, aktīvu darbību skolēnu pašpārvaldē, augstvērtīgu māksliniecisko sniegumu skolas pasākumos
   • Kitijai Osītei par labām un teicamām sekmēm, ģimnāzijas pārstāvēšanu pilsētas un novadu, reģiona olimpiādēs, par ilggadēju darbību ģimnāzijas jauktajā korī “Ritums”
   • Elīzai Rēķei par labām un teicamām sekmēm, ģimnāzijas pārstāvēšanu pilsētas un novadu un valsts olimpiādēs, ilggadēju darbību skolas pūtēju orķestrī “Vitamīns”, vokālajā ansamblī “Pienāc biežāk!“, jauktajā korī “Ritums”, izciliem panākumiem tautasdziesmu konkursā “Lakstīgala 2019” un 8. Latvijas Mūzikas olimpiādē, sasniegumiem skolēnu zinātniski pētniecisko darbu lasījumos
   • Ievai Streņģei par labām un teicamām sekmēm, ģimnāzijas pārstāvēšanu pilsētas un novadu olimpiādēs, par ilggadēju darbību skolas jauktajā korī “Ritums”
   • Ksenijai Šlotskai par labām un teicamām sekmēm, ģimnāzijas pārstāvēšanu pilsētas un novadu un valsts olimpiādēs, pilsonisko un sabiedrisko aktivitāti un radošu līdzdalību skolas dzīves veidošanā
   • Evijai Valtei par labām un teicamām sekmēm, ģimnāzijas pārstāvēšanu pilsētas un novadu olimpiādēs, konkursos valsts līmenī, par augstu atbildību un līdzdalību klases dzīves veidošanā
  • 12.c – 4 skolēniem
   • Dagnijai Klušai par labām un teicamām sekmēm, aktīvu dalību ģimnāzijas jauktajā korī "Ritums"
   • Rēzijai Neifeldei par apzinīgu attieksmi pret mācību darbu, par augstvērtīgu piedalīšanos vizuālās mākslas konkursos un aktīvu skolas mākslinieciskās dzīves veidošanu, aktīvu dalību ģimnāzijas jauktajā korī "Ritums"
   • Danielam Pavlovičam par apzinīgu attieksmi pret mācību darbu, labiem sasniegumiem mācību darbā un pilsētas un novadu olimpiādēs, aktīvu darbu JVĢ skolēnu pašpārvaldē, aktīvu dalību ģimnāzijas jauktajā korī "Ritums", par ilggadēju darbību ģimnāzijas deju kolektīvā "Kauranieši", par māksliniecisko sniegumu ģimnāzijas pasākumos, radošu sabiedriski pilsonisko aktivitāti
   • Renātei Rāviņai par labām un teicamām sekmēm, augstu atbildību un līdzdalību klases un skolas pasākumu organizēšanā
 • Uzslavas raksts – 8 skolēniem:
  • 12.a – 5 skolēniem
   • Evitai Balodei par labām un teicamām sekmēm, uzcītīgu, nopietnu attieksmi pret mācību darbu, klases dzīves veidošanu, sasniegumiem skolēnu ZPD lasījumos
   • Agnesei Lapiņai par labām un teicamām sekmēm, uzcītīgu, nopietnu attieksmi pret mācību darbu, klases dzīves organizēšanu, sasniegumiem skolēnu ZPD lasījumos, ģimnāzijas un pilsētas vārda popularizēšanu un augstiem sasniegumiem valsts līmeņa sacensībās handbolā
   • Ralfam Danielam Midegam par labām un teicamām sekmēm, uzcītīgu, nopietnu attieksmi pret mācību darbu, ilggadēju darbību ģimnāzijas deju kolektīvā “Kauranieši”
   • Dinai Robežniecei par labām un teicamām sekmēm, uzcītīgu, nopietnu attieksmi pret mācību darbu, klases dzīves organizēšanu, ģimnāzijas un pilsētas vārda popularizēšanu un augstiem sasniegumiem valsts līmeņa sacensībās handbolā
   • Gerdai Šalkovskai par labām un teicamām sekmēm, uzcītīgu, nopietnu attieksmi pret mācību darbu, klases dzīves organizēšanu, ģimnāzijas un pilsētas vārda popularizēšanu un augstiem sasniegumiem valsts līmeņa vizuālās mākslas olimpiādēs un konkursos un augstiem sasniegumiem skolēnu ZPD lasījumos
  • 12.b – 2 skolēniem
   • Annijai Pauperei par apzinīgu attieksmi pret mācību darbu, augstvērtīgu māksliniecisko sniegumu skolas pasākumos
   • Andrejam Romašovam par apzinīgu attieksmi pret mācību darbu, ģimnāzijas pārstāvēšanu pilsētas un novadu olimpiādēs, skolas goda aizstāvēšanu peldēšanas sacensībās
  • 12.d – 1 skolniecei
   • Katei Katrīnai Vucenai par apzinīgu attieksmi pret mācību darbu, par ģimnāzijas pārstāvēšanu valsts vācu valodas olimpiādēs
 • Pateicība – 31 skolēnam:
  • 12.a – 9 skolēniem
   • Justīnei Asītei par labām un teicamām sekmēm un uzcītīgu, nopietnu attieksmi pret mācību darbu
   • Valērijai Gerasimovai par apzinīgu attieksmi pret mācību darbu, ģimnāzijas un pilsētas vārda popularizēšanu un augstiem sasniegumiem valsts līmeņa sacensībās handbolā
   • Ērikam Kalvānam par ģimnāzijas un pilsētas vārda popularizēšanu un augstiem sasniegumiem valsts līmeņa sacensībās futbolā
   • Emīlam Kuzmanam par ģimnāzijas pārstāvēšanu reģiona lietišķās informātikas olimpiādē
   • Annai Ļūļākai par labām un teicamām sekmēm, uzcītīgu, nopietnu attieksmi pret mācību darbu
   • Elīzai Maksimovai par apzinīgu, nopietnu attieksmi pret mācību darbu, ilggadēju darbību ģimnāzijas jauktajā korī “Ritums”
   • Rasai Martinovai par radošu darbību skolas pasākumu organizēšanā, aktīvu darbu skolēnu pašpārvaldē, ģimnāzijas un pilsētas vārda popularizēšanu un augstiem sasniegumiem novadu un valsts līmeņa latviešu valodas un vēstures olimpiādēs
   • Renātei Silakalnei par apzinīgu, nopietnu attieksmi pret mācību darbu, radošu darbību skolas pasākumu organizēšanā, ģimnāzijas un pilsētas vārda popularizēšanu,  ģimnāzijas pārstāvēšanu latviešu valodas olimpiādē
   • Andrim Venčelam par apzinīgu attieksmi pret mācību darbu, ģimnāzijas un pilsētas vārda popularizēšanu un augstiem sasniegumiem ekonomikas olimpiādēs
  • 12.b – 5 skolēniem
   • Jānim Ciematniekam par ilggadēju darbību skolas deju kolektīvā “Kauranieši”
   • Santai Čeverei par ģimnāzijas un pilsētas vārda popularizēšanu un panākumiem valsts līmeņa sacensībās handbolā
   • Anetei Kalniņai par ilggadēju darbību skolas deju kolektīvā “Kauranieši”
   • Artjomam Skurjatam par ģimnāzijas pārstāvēšanu reģiona lietišķās informātikas olimpiādē un sasniegumiem pilsētas un novadu programmēšanas olimpiādē
   • Ilvai Vāverei par apzinīgu attieksmi pret mācību darbu
  • 12.c – 10 skolēniem
   • Kristai Abatniecei par atsaucību, radošu darbību ģimnāzijas gadagrāmatas veidošanā un aktīvu darbu ģimnāzijas muzejā
   • Līgai Bārbalei par aktīvu darbu JVĢ skolēnu pašpārvaldē, lielu ieguldījumu foto mirkļu iemūžināšanā skolas pasākumos, augstvērtīgu piedalīšanos vizuālās mākslas konkursos, aktīvu dalību ģimnāzijas jauktajā korī “Ritums”
   • Vinetai Cukanovai par augstiem sasniegumiem skolēnu zinātniski pētniecisko darbu lasījumos reģionā un valstī
   • Laurai Grugulei par ilggadēju darbību ģimnāzijas deju kolektīvā “Kauranieši”
   • Eduardam Kuzmovam par aktīvu dalību ģimnāzijas jauktajā korī "Ritums", orķestrī “Vitamīns” un devumu skolas un pilsētas muzikālās dzīves norisē
   • Mārtiņam Frīdim Lūkam par tehnisko nodrošinājumu ģimnāzijas pasākumos, ģimnāzijas vārda popularizēšanu reģiona sacensībās krosā un peldēšanā
   • Rūtai Osītei par ilggadēju darbību ģimnāzijas deju kolektīvā "Kauranieši"
   • Oskaram Otomeram par māksliniecisko sniegumu ģimnāzijas pasākumos, radošu līdzdalību pasākumu organizēšanā
   • Ralfam Siliņam par ģimnāzijas pārstāvēšanu un sasniegumu pilsētas un novadu ģeogrāfijas olimpiādē un par tehnisko nodrošinājumu ģimnāzijas pasākumos
   • Kārlim Spēkam par ģimnāzijas pārstāvēšanu un sasniegumu pilsētas un novadu ģeogrāfijas olimpiādē, ilggadēju darbību ģimnāzijas deju kolektīvā "Kauranieši"
  • 12.d – 7 skolēniem
   • Aivaram Caunītim par ilggadēju darbību skolas deju kolektīvā „Kauranieši”, par ģimnāzijas un pilsētas vārda popularizēšanu sporta sacensībās basketbolā
   • Laurai Einikai par ilggadēju darbību skolas deju kolektīvā „Kauranieši”, par dalību ģimnāzijas sabiedriskās dzīves veidošanā
   • Oskaram Elksnītim par apzinīgu attieksmi pret mācību darbu, par ģimnāzijas un pilsētas vārda popularizēšanu sporta sacensībās volejbolā
   • Ritvaram Elksnītim par apzinīgu attieksmi pret mācību darbu, par ģimnāzijas un pilsētas vārda popularizēšanu sporta sacensībās volejbolā
   • Rinaldam Jukšam par ilggadēju darbību skolas deju kolektīvā „Kauranieši”
   • Lindai Kvederei par apzinīgu attieksmi pret mācību darbu, par ģimnāzijas un pilsētas vārda popularizēšanu un panākumiem valsts līmeņa sacensībās handbolā
   • Agnim Ugainim par ilggadēju darbību skolas deju kolektīvā „Kauranieši”

Iegūstot pamatizglītību apbalvojumi izsniegti 54 skolēniem:

 • Goda raksts – 23 skolēniem:
  • 9.a klasē – 6 skolēniem
   • Katrīnai Dubrovskai par labiem un teicamiem sasniegumiem mācībās un panākumiem skolas un novada olimpiādēs un konkursos
   • Kristai Fadejevai par labiem un teicamiem sasniegumiem mācībās un panākumiem skolas un nvada olimpiādēs, par aktīvu dalību sabiedriskās dzīves veidošanā
   • Rolandam Kristiānam Marmokam par labiem un teicamiem sasniegumiem mācībās un panākumiem skolas un novada olimpiādēs
   • Elizabetei Plīrumai par labiem un teicamiem sasniegumiem mācībās un panākumiem skolas un novada olimpiādēs
   • Alisei Stirānei par labiem un teicamiem sasniegumiem mācībās un panākumiem skolas un novada olimpiādēs un konkursos
   • Terēzei Voičonokai par labiem un teicamiem sasniegumiem mācībās un panākumiem skolas un novada olimpiādēs, par aktīvu dalību sabiedriskās dzīves veidošanā
  • 9.b klasē – 5 skolēniem
   • Gunai Kuzminovai par labām sekmēm, labiem rezultātiem angļu valodas olimpiādēs un bioloģijas konkursā
   • Martai Mālniecei par labām sekmēm un izciliem panākumiem handbola sacensībās valsts un starptautiskā līmenī
   • Katrīnai Rožlapai par labiem un teicamiem sasniegumiem mācībās un panākumiem skolas un novada olimpiādēs, par īpašu ieguldījumu klases dzīves organizēšanā, par aktīvu dalību skolas dzīves veidošanā, aktīvu dalību ģimnāzijas deju kolektīvā “Kauranieši” un ģimnāzijas korī “Ritums”
   • Paulai Silasproģei par labiem un teicamiem sasniegumiem mācībās un izciliem panākumiem handbola sacensībās valsts un starptautiskā līmenī
   • Jēkabam Tišanovam par labām sekmēm un labiem sasniegumiem mājturības un tehnoloģiju olimpiādēs
  • 9.c klasē – 10 skolēniem
   • Ralfam Jakovļevam par labiem un teicamiem sasniegumiem mācībās, dalību korī “Ritums”
   • Amandai Lapsai par izciliem sasniegumiem mācībās un panākumiem skolas, un novada un valsts olimpiādēs, dalību deju kolektīvā “Delverēni”
   • Madarai Liepiņai par labiem un teicamiem sasniegumiem mācībās
   • Lainei Odziļevičai par labiem un teicamiem sasniegumiem mācībās un panākumiem skolas un novada olimpiādēs, orientēšanās sacensībās
   • Patrīcijai Pauperei par labiem un teicamiem sasniegumiem mācībās, skolas sabiedriskās un mākslinieciskās dzīves veidošanu, darbību skolas pašpārvaldē
   • Robertam Rimicānam par labiem un teicamiem sasniegumiem mācībās un panākumiem skolas un novada olimpiādēs
   • Jānim Smilgājam par labiem un teicamiem sasniegumiem mācībās, panākumiem fizikas un matemātikas novada olimpiādē, par augstiem sasniegumiem valsts atklātajā matemātikas olimpiādē
   • Martai Urtānei par labiem un teicamiem sasniegumiem mācībās, skolas sabiedriskās un mākslinieciskās dzīves veidošanu
   • Amandai Vaivodei par izciliem sasniegumiem mācībās un panākumiem skolas un novada olimpiādēs, dalību deju kolektīvā “Delverēni”
   • Līgai Žakevičai par labiem un teicamiem sasniegumiem mācībās un aktīvu dalību klases dzīves veidošanā, apzinīgu pienākumu veikšanu
  • 9.d klasē – 2 skolēniem
   • Rihardam Mahinovam par labiem un teicamiem sasniegumiem mācībās, priekšzīmes rādīšanu mācību darbā saviem skolasbiedriem
   • Agatei Šicānei par labiem sasniegumiem mācību darbā, skolas un pilsētas vārda nešanu valsts un pasaules orientēšanās sporta arēnās
 • Pateicība – 31 skolēnam:
  • 9.a klasē – 6 skolēniem
   • Lindai Atlahovičai par uzcītīgu mācību darbu un labām un teicamām sekmēm
   • Martai Tīnai Gardei par aktīvu dalību ģimnāzijas korī “Ritums”
   • Ričardam Lizinskim par rezultatīvu mācību darbu
   • Kintijai Rateniecei par uzcītīgu mācību darbu un labām un teicamām sekmēm
   • Džoisai Rebekai Rešetņikovai par uzcītīgu mācību darbu un labām un teicamām sekmēm
   • Katrīnai Sležei par labām un teicamām sekmēm un labiem rezultātiem angļu valodas olimpiādē novadā
  • 9.b klasē – 9 skolēniem
   • Dārtai Ārsmeniecei par labiem rezultātiem bioloģijas konkursā, aktīvu dalību ģimnāzijas deju kolektīvā “Kauranieši” un ģimnāzijas korī “Ritums”
   • Raineram Čeveram par labām sekmēm un aktīvu darbu ģimnāzijas skolēnu pašpārvaldē
   • Rūdolfam Griķim par labām sekmēm
   • Erlendam Kleikalīdim par labām sekmēm un aktīvu dalību ģimnāzijas deju kolektīvā “Delverēni”
   • Mikum Lūķim par aktīvu dalību ģimnāzijas deju kolektīvā “Delverēni”
   • Paulam Pleiko par aktīvu dalību skolas deju kolektīvā “Delverēni”, izciliem sasniegumiem mājturības un tehnoloģiju olimpiādēs
   • Paulai Raudiņai par apzinīgu mācību darbu un centību
   • Artūram Ščerbinam par labiem rezultātiem krievu valodas olimpiādē
   • Initai Šidlovskai par labiem sasniegumiem vizuālās mākslas konkursos un olimpiādēs
  • 9.c klasē – 7 skolēniem
   • Kristapam Cvilikovskim par labiem un teicamiem sasniegumiem mācībās, izciliem panākumiem volejbolā
   • Līnai Lambai par labiem un teicamiem sasniegumiem mācībās, dalību deju kolektīvā “Delverēni”, darbību skolas pašpārvaldē
   • Elizabetei Renātei Mūrniecei par skolas sabiedriskās dzīves organizēšanu un darbību skolas pašpārvaldē
   • Mārtiņam Pētersonam par centīgu un apzinīgu mācību darbu
   • Matīsam Resnim par labiem sasniegumiem mājturības un tehnoloģiju olimpiādē
   • Kristai Skujai par dalību deju kolektīvā “Delverēni”
   • Laurai Zeņinai par aktīvu dalību sabiedriskās dzīves veidošanā, apzinīgu pienākumu veikšanu
  • 9.d klasē – 9 skolēniem
   • Mārtiņam Bārbalam par apzinīgu mācību darbu, ģimnāzijas pārstāvēšanu fizikas, ķīmijas un matemātikas olimpiādēs
   • Eridanam Baumanim par labiem sasniegumiem mācību darbā, ģimnāzijas pārstāvēšanu un panākumu gūšanu pilsētas un novadu olimpiādēs
   • Dāvim Bogdanovam par aktīvu dalību ģimnāzijas korī "Ritums"
   • Vitālijam Cvetkovam par aktīvu dalību ģimnāzijas pūtēju orķestrī "Vitamīns"
   • Gintam Lejiņam par ģimnāzijas pārstāvēšanu un panākumu gūšanu pilsētas mājturības un tehnoloģiju olimpiādē
   • Unai Mažorei par aktīvu dalību ģimnāzijas korī "Ritums"
   • Marekam Peltmanim par labiem sasniegumiem mācību darbā, par aktīvu māksliniecisko darbību
   • Kristīnei Poļakovai par labiem sasniegumiem mācībās un aktīvu dalību ģimnāzijas korī "Ritums"
   • Jānim Matejam Veismanim par apzinīgu mācību darbu, ģimnāzijas pārstāvēšanu un panākumu gūšanu pilsētas angļu valodas olimpiādēs