7
Jūn
31. maijs – 10.c labais darbs un tikai pēc tam liecības!
Biruta Īsā saite
10C 02 10C 03 10C 04 10C 05

Cilvēki arvien vairāk un vairāk sāk interesēties par Zemes piesārņošanas mazināšanu, atkritumu šķirošanu un tālāku apsaimniekošanu, kā arī atbildīgu resursu saudzēšanu, tāpēc tie cenšas pirkt apkārtnei draudzīgākus produktus, mazāk izmantot plastmasu, liekas sadzīves lietas, piemēram, plastikas iepirkuma maisiņus un vienreizlietojamos traukus.

Šī gada 31. maijā, mēs 10.c klase un audzinātāja Kristīne Modnika, labā darba ietvaros devāmies uz atpūtas vietu pie Daugavas aiz Bebru mikrorajona, kur savācām atkritumus diezgan lielā apjomā un pārsteidzošā daudzveidībā – pudeles, plastika, apģērbi, televizora korpusi, daudz autoriepu, kā arī visai nepatīkamus priekšmetus, kas ir sekas cilvēku bezatbildībai, vienaldzībai un zemajam kultūras līmenim.

Idejas autore bija Krista Ūbele, kura šo kopšanas talku saskaņoja ar pilsētas pašvaldību, kā arī savu krusttēvu, kurš mums sagādāja lielos atkritumu maisus un uzreiz pēc talkas tos, pilnus ar atkritumiem, ar savu transportu aizveda prom. Lai arī šis darbs bija šķietami netīkams pēdējai skolas dienai, tomēr mēs sapratām – liecības nesaņemsim, kamēr nebūsim veikuši kopīgo labo darbu! Pēc kopīgās talkošanas mēs darbīgā un draudzīgā noskaņojumā rīkojām pikniku, un tad beidzot klases audzinātāja mums izsniedza liecības pašā Daugavas krastā!

Ar šo piemēru mēs vēlamies aicināt arī pārējos, lai kopīgiem spēkiem sakoptu savu pilsētu un dzīvotu tīrā vidē.

Tomēr pats galvenais – esam katrs pats individuāli atbildīgs par savu apkārtējo vidi – nepiesārņojam, nededzinām plastiku un saudzējam mūsu kopīgos resursus!

Milāna Zuba, 10.c