7
Jūn
7.a klases Labais darbs savai skolai
Biruta Īsā saite

Šī gada 21. maijā mēs, 7.a klase, veicām savu Labo darbu. Zinām, ka šī ir skolas tradīcija, un katrai klasei un skolēnam individuāli mācību gada laika ir jāveic kāds labais darbs. Šis ir mūsu pirmais mācību gads šajā skolā, tāpēc nolēmām piedāvāt palīdzību skolas sakopšanā. Sadarbībā ar atsaucīgajiem saimnieciskajiem skolas darbiniekiem devāmies sakopt skolas stadionu un piemiņas vietu pie skolas.

7A 01 7A 02  7A 03  7A 04  7A 05 7A 06

Bruņojušies ar nepieciešamajiem darba rīkiem, daļa klases zēnu devās uzrakt un izravēt tāllēkšanas bedri, pārnest futbola vārtus, meitenes nomazgāja stadiona solus un slaucīja vēja sanestus gružus. Savukārt neliela grupa klases biedru devās apkopt piemiņas vietu pie skolas, kur slaucīja un grāba nobirušās skujas, ravēja nezāles un savāca atkritumus.

Lai gan darbiņi bija nelieli, tomēr izjutām gandarījumu par paveikto, jo pašiem sportojot būs prieks, ka krēsli stadionā ir tīri un tāllēkšanas bedre sakopta, bet, ejot uz skolu redzēsim, ka kāda skolas teritorijas vieta ir sakoptāka.

7.a klases vārdā – Linda Rasnača