24
Mai
7.d klases Labais darbs
Biruta Īsā saite
7D Ld 2

Labā darba ietvaros mēs nolēmām iepriecināt pansionāta "Jaunāmuiža" seniorus. Sazinoties ar sociālo darbinieci Daci, uzzinājām, kas būtu nepieciešams. Nedēļas garumā vācām dažādas grāmatas un žurnālus. Pieprasījums vairāk bija pēc literatūras krievu valodā, to arī centāmies nodrošināt. Kopumā savācām vairāk nekā 200 eksemplāru.

Vēl mums bija jāsavāc egļu un priežu čiekuri, lai papildinātu jau iesākto baskāju pastaigu taku. Čiekuru kopīgo vākšanu piektdienā mums iztraucēja lietus, tāpēc brīvdienās to darījām individuāli vai grupiņās.

17.05. visus savākto nogādājām pansionātā "Jaunāmuiža".