Sākums Skola

Ģimnāzijas padomes mērķis ir skolas, vecāku, pašvaldības un sabiedrības sadarbības nodrošināšana. 

Padome ir atvērta ikvienam ierosinājumam skolas darbības uzlabošanai, kā arī pieņem un izskata pretenzijas un sūdzības.

Ģimnāzijas padomes nolikums

Jēkabpils Valsts ģimnāzijas padome 2021./2022.m.g.

N.p.k. Vārds, uzvārds
1. 7.b Guntars Gogulis
2. 8.b Dace Laizāne
3. 9.e Tālis Zalva
4. 10.c Andris Opengeims
5. 11.a Rolands Bērziņš
6. 12.b Guntars Rožlapa, padomes pr-tājs
7. 12.b Katrīna Rožlapa
8. 11.b Elīza Koļesinska
9. Dace Druveniece
10. Rita Kļaviņa
11. Valerjans Vizulis