Sākums Skola Bibliotēka

Kādreiz bija pieņemts grāmatas sākumā autoram griezties pie lasītāja ar vārdiem - LABVĒLĪGAIS LASĪTĀJ!

Tātad, Ak, labvēlīgais lasītāj!

Neskaidri pētījumi liecina: ja cilvēks izlasa 4-5 grāmatas mēnesī, tad visā mūžā tās ir aptuveni 4000 izlasīto grāmatu! Turpinot neskaidros rēķinus, sareizinot šo skaitli kaut ar 1 Ls tie ir iespaidīgi 4000 Ls, bet sareizinot šo skaitli ar 7 miljardiem – tik mēs esam uz zemeslodes. Sanāk milzu bagātība un cilvēka dabā nav izmest naudu pa vējam. Tātad, šīs bagātības tiek ieguldītas vērtībās.
Vērtība – tā ir grāmata, kas iedvesmo, aizrauj, iedrošina, liek iemīlēt, ciest, raudāt, dusmoties, sapņot, pārdomāt, ticēt tātad liek dzīvot pilnvērtīgu dzīvi.
Un tādu grāmatu ir daudz, protams, protams, ka starp graudiem ir pelavas, tā arī grāmatu pārbagātībā atvadas skricelējumi, bet tas taču neliedz atvērt savējās mīļākās grāmatas.
Kā iedrošināt sākt lasīt? Gatavas receptes, kā aptiekā nav kaut gan virs Ramzesa II bibliotēkas ieejas bija uzraksts “Zāles dvēselei”.
Ir iespaidīgas reklāmas, (vai atceramies sāgas Krēsla reklāmu) ir teātra izrādes, koncerti, filmas, pēc kura noskatīšanas rodas vēlēšanās izlasīt grāmatu, ir dažādi konkursi, kuros var apliecināt savas prasmes, kā, piemēram, “Bērnu žūrijā”, plašā apvāršņa, Baltā vilka konkursi. Ir bibliotēkas, kuras tevi mīl un kuras ir ne tikai grāmatas, bet arī informācijas, tehnoloģijas. Latvijā ir iedibināta tradīcija jau dāvināt savas skolas no 1935.g. Un tagad pats svarīgākais. Ak, labvēlīgais lasītāj liels paldies, ka atsaucāties K. Ulmaņa Draudzīgajam aicinājumam un ģimnāzijas bibliotēkai uzdāvinājāt 56 tiešām, tiešām vajadzīgas grāmatas.
Paldies:

 • 7.a klasei un Sandrai Bondarei
 • 7.b klasei un Aivijai Tauriņai
 • 7.c klasei un Anitai Vanagai
 • 8.a klasei un Dacei Druveniecei
 • 8.c klasei un Stellai Mekšai
 • 8.d klasei un Leontīnei Vizulei
 • 9.a klasei un Anitai Vītolai
 • 10.c klasei un Kristīnei Modnikai
 • 10.d klasei un Aīdai Koļesinskai
 • 11.c klasei un Ingai Ermansonei

Paldies:

 • Kārlim Klišānam no 10.c
 • Mārai Šmitei no 12.b
 • Silvijai Minajevai 12.d, Aivaram Šesteram 12.c

Paldies skolotājām: Larisai Irbiņai, Sandrai Saksonei, Inesei Rāviņai, Anitai Šteinbergai, Anitai Ošiņai, Elvīrai Viļumei, Modrim Gruntem, Dairai Spārītei, Ligitai Urpenai, Zaigai Vēverei, Andrim Vēverim, Skaidrītei Ozoliņai, Sandrai Turkupolei, Maldai Dilbekai, Janīnai Vanaģelei, Silvijai Tumonavai.
Paldies ģimnāzijas darbiniecēm: Maijai Ušakai, Svetlanai Savčenko.
Paldies JVĢ arodorganizācijai.
Paldies! Saules lēkts atmodina dabu, grāmatu lasīšana apgaismo prātu.