Sākums Skola Bibliotēka

2015.gada 28. janvārī apritēja 80 gadi Kārļa Ulmaņa Draudzīgajam Aicinājumam, kas savulaik izvērsās par visas tauta patriotisku kustību. Š o ierosmi apslāpēja karš un turpmākie padomju laika gadi. Atjaunojās kustība 1994.gadā.

Jēkabpils Valsts ģimnāzijā jau 15.reizi klašu kolektīvi, skolotāji, tehniskie darbinieki, absolventi atsaucas Draudzīgajam Aicinājumam, dāvinot  bibliotēkai vērtīgas grāmatas.

Bibliotēkas nozaru literatūras un daiļliterarūras plauktos ir par 56 labām grāmatām vairāk!

Paldies

  • 7.a klasei un audzinātājai Dacei Seglērei,
  • 7.c klasei un audzinātājai Ilzei Zariņai,
  • 8.a klasei un audzinātājai Anitai Grigalovičai,
  • 8.b klasei un audzinātājai Anitai Vītolai,
  • 9.a klasei un audzinātājai Sandrai Bondarei,
  • 9.b klasei un audzinātājai Sarmītei Vilcānei,
  • 9.c klasei un audzinātājai Anitai Vanagai,
  • 9.d klasei un audzinātājai Inesei Rāviņai,
  • 10.a klasei un audzinātājai Dacei Druveniecei,
  • 10.c klasei un audzinātājai Sivijai Tumanovai,
  • 11.b klasei un audzinātājai Dzintrai Priekulei,
  • 11.d klasei un audzinātājai Sandrai Saksonei,
  • 12.a klasei un audzinātājai Anitai Ošiņai,
  • 12.c klasei un audzinātājai Kristīnei Modnikai
  • 12.d klasei un audzinātājai Aīdai Koļesinskai,
 • kā arī
  • 8. a klases skolēnam Oskaram Otomeram,
  • 12.c klases skolēnam Kārlim Klišānam,
  • 12.a klases skolniecei Laimai Šmitei,
 • skolotājām
  • Sandrai Turkupolei,
  • Zaigai Vēverei,
  • Ligitai Urpenai,
  • Lienei Ozoliņai,
  • Asjai Stankevičai,
  • Valentīnai Ukrei,
  • Skaidrītei Ozoliņai,
  • Dairai Spārītei,
  • Maldai Dilbekai,
  • Innai Celmiņai,
 • ģimnāzijas  saimnieciskās daļas vadītājai Ingai Andrejevai,
 • tehniskajām darbiniecēm
  • Kristīnei Ugeļskai,
  • Svetlanai Savčenko,
 • latviešu valodas un citu daiļo mākslu komisijai,
 • JVĢ arodkomitejai.

Draudzīgā Aicinājuma 2015 grāmatu saraksts šeit

Mirkļi šeit

JVĢ  bibliotekāres