Sākums Skola Bibliotēka

Lielais Paldies

  • 7.a klasei un audzinātājai Anitai Vanagai,
  • 7.b klasei un audzinātājai Innai Eidukai,
  • 8.a klasei un audzinātājai Dacei Seglērei,
  • 8. b klasei un audzinātājai Ritai Mežai-Eiriņai,
  • 8.c klasei un audzinātājai Ilzei Zariņai,
  • 9.a klasei u audzinātājai Anitai Grigalovičai,
  • 9.b klasei un audzinātājai Anitai Vītolai,
  • 9.c klasei un audzinātājai Zandai Skutelei,
  • 9.d klasei un audzinātājai Edītei Vārnai,
  • 10.a klasei un audzinātājai Aīdai Koļesinskai,
  • 10.b klasei un audzinātājai Sandai Bondarei,
  • 10.c klasei un audzinātājai Kristīnei Modnikai,
  • 11.a klasei un audzinātājai Dacei Druveniecei,
  • 11.b klasei un audzinātājai Ingai Ermansonei,
  • 11.c klasei un audzinātājai Silvijai Tumanovai,
  • 12.b klasei un audzinātājai Dzintrai Priekulei,
  • 12.d klasei un audzinātājai Sandrai Saksonei,
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājām:
  • Ingai Ermansonei,
  • Stellai Mekšai,
  • Kristīnei Modnikai,
  • Anitai Vītolai,
  • Silvijai Tumanovai,
  • Janīnai Vanaģelei,
  • Dacei Druveniecei,
  • Zandai Skutelei,
 • Skolotājiem:
  • Sandrai Turkupolei,
  • Asjai Stankevičai,
  • Elvīrai Viļumei,
  • Dairai Spārītei,
  • Anitai Ošiņai,
  • Larisai Irbiņai,
  • Anitai Grigalovičai,
  • Maldai Dilbeka,
  • Vijai Stepai,
  • Andrim Vēverim,
  • Zaigai Vērverei,
  • Ingrīdai Maurānei,
  • Ligitai Urpenai,
  • Karīnai Mikažānei,
  • Aīdai Koļesinskai,
  • Skaidrītei Ozoliņai,
 • Tehniskajiem darbiniekiem:
  • Kristīnai Ugeļska,
  • Svetlanai Savčenko,
 • Skolas saimniecības daļas vadītājai Ingai Andrejevai,
 • Skolēniem un absolventiem:
  • Ievai Geidānei no 12.b,
  • Nikolai Ščadro no 10.c,
  • Oskaram Otomeram no 9.a,
  • 1994.gada absolventei Baibai Aleksejukai,
  • 1991.gada absolventei Kristīnei Beinarovičai,
  • Robertam Čakšam no 7.b un viņa ģimenei.

Uzmini nu!

Astotā diena ir 7 minūtes pirms pusnakts, bet Brīnums ir ĢMO, ka maina pasauli un arī Rainis un viņa 18 brāļi un Светлое имя Пушкина, bet Aplausu deja rada Staru viesuli un Sila ziedi ir Dzejas plaiksnījumi-tas viss ir Cilvēku zemē.

Ieklausies: Čuksti -Jūs viņu nekad nenogalināsiet ,jo būs Bēgšana no nometnes Nr.14.

Tikai nesaki nevienam, ka Atlantīdā ir Zīmes un simboli, Savvaļas lupīnas, Mantinieki un Zirgu ieleja, un Putekļi smilšu pulkstenī.
Dziesmu Denijai dzied Mežonīgie pīrāgi un imperatori un Lielais Indriķis ar saviem pildītajiem pipariem.

Stāsti, ka Atmiņu grāmatā par Sēlpils 800 un Augšzemē dzirdēto Vētru laiku ir Par tautu-latviešiem būt vai nebūt? Mīlasstāstos ir par Siržu zagļa uznācienu , par manu daiļo lēdiju, par Modeli, Modeli! Par visu manu dzīvi.

Dailes teātra 6. studijas paralēlā pagātne ir kā Eiropas literatūras vēsture- viss kā Mēness teātrī, bet Eragons un Simtgadnieks, kas izkāpa pa logu un pazuda pa to laiku risina Starptautiskās valūtas attiecības Jelgavā 94.

Sarunās par laimi ar Klūgu mūku, kurš ir viens no Koka nama ļaudīm ir gan Ābolu sēkliņu garša, gan Svina garša, gan Mātes piens.

Nenoslēgtajā lokā iestigušie Noziedzības gēns, Lucifera kods, Mesijas kods, Ģenēzes kods Pirmsnāves skūpstā Atmaskoja direktori, bet Sāra un Besa Kalpones stāstā в Сикстинской капелле satika Amour fou.

Pasaule Klārksona acīm šķiet kā Moon over Soho - tā rāda, ka Europe giving shape to an idea.

Šo visu novēroja Meitene ar pulksteni sirds vietā un secināja Mēs bijām meļi.

Paldies!

Draudzīgā Aicinājuma 2016 grāmatu saraksts šeit

JVĢ bibliotēka