Sākums Skola Bibliotēka

Paldies klašu kolektīviem, skolotājiem, skolēniem, tehniskajiem darbiniekiem, kuri atsaucās Draudzīgajam Aicinājumam 2017!

Paldies Jums:

  • 7.b , 8.c, 8.b, 11.b, 11.c, 10.b, 9.a, 8.a, 7.c, 10.c, 9.c, 10.a, 12.a, 12.b!
  • Sandra Turkupole, Dace Seglēre, Elvīra Viļume, Leontīna Vizule, Zanda Skutele, Karīna Mikažāne, Skaidrīte Ozoliņa, Sandra Saksone, Inna Eiduka, Sandra Bondare, Kristīne Modnika,  Anita Vītola, Daira Spārīte, Edīte Vārna, Anita Grigaloviča, Malda Dilbeka, Ilze Zariņa, Inga Purviņa, Dace Druveniece, Inga Ermansone, Anita Vanaga, Janīna Vanaģele, Stella Mekša, Aīda Koļesinska, Liene Ozoliņa, Silvija Tumanova, Zaiga Vēvere, Irina Gūtmane, Kristīne Ugeļska, Svetlana Savčenko, Santa Pikure, Oskars Otomers!

Paldies par 62 jaunām vērtīgam grāmatām, kurās tika ierakstīti sirsnīgi vārdi!

Paņemot grāmatu rokās, lai to atvērtu, sāktu lasīt, Jūs noteikti pievērsīsiet uzmanību citātiem, kurus ierakstījuši dāvinātāji. Lūk, daži domu graudi, kas mudina lasīt!

Grāmata bija tā, ar kuru bērnu dienās mātes atvēra brīnumpasauli, mācīdamas caur melniem burtiem saskatīt mirdzošas gara vērtības. (J. Akurāters)

Lasītājs nodzīvo tūkstoš dzīves pirms nomirst. Cilvēks, kurš nelasa, izdzīvo tikai vienu. (D. R. R. Mārtins)

Grāmatas ir tikai viena no tvertnēm, kur glabājam to, ko baidāmies aizmirst. Grāmatām pašām nav maģiska spēka. Šis spēks ir tam, kas grāmatās pateikts, tam, kas Visuma gabaliņu mūsu priekšā sadiedz vienotā veselumā. (R. Bredberijs)

Cilvēks ar labu grāmatu rokās nekad nevar būt vientuļš. (Goldoni)

Valodas vērtību mēs spējam izjust tad, kad runājam, lasām, rakstām un esam lepni, ka tieši šajā, latviešu valodā… Un augsti novērtējam tad, kad jūtam, ka esam kādu grūti tveramu un vārdos pasākumu iemeslu dēļ kļuvuši bagātāki par kādu atziņu, domu, viedokli, labu draugu…

Grāmatas ir kā šifrētas vēstules par cilvēkiem, laiku un dzīvi; tās dod iespēju ikvienam ceļot laikā un telpā kopā ar cilvēkiem, lai ievilinātu izjūtu, noskaņu, jautājumu, noslēpumu, spēles, atbilžu valstībā.

Draudzīgais Aicinājums ir mudinājums sēt visauglīgākajā augsnē – jaunu cilvēku dvēselēs. Tā ir jūtu audzināšana. Pateicības jūtas bieži vien ir spēcīgs stimuls cilvēka darbībai. Savstarpējās pateicības jūtas jo vairāk. (No Māras Zālītes runas Draudzīgā Aicinājuma atjaunošanas sapulcē 1994. gada 27. janvārī.)

Tava bibliotēka

Draudzīgā Aicinājuma 2017 grāmatu saraksts šeit