Sākums Skola Bibliotēka
Da 7A 2018A

Ir noslēgusies 2018. gada Draudzīgā Aicinājuma akcija, kurā ģimnāzijas bibliotēkai tika uzdāvinātas 50 jaunas iedvesmojošas grāmatas.

Izvēlēties īsto grāmatu starp simtiem citu, ko dāvināt, nemaz nav tik vienkārši. Tāpēc šīs īpaši izvēlētās ar pārdomas rosinošiem ierakstiem un  parakstiem ir lielas draudzīguma un atsaucības vērtības ģimnāzijā, kurā mēs izglītojamies.

Grāmatā “Debesu iekarotājs” ir ieraksts: “Drosme ir trenējama. Trakākie mērķi sasniedzami. Lai grāmata iedrošina sasniegt, neatkāpties no iecerētā, jo tā stāsta par ekstrēmo sportu un cilvēka spēku. Iesaka 7.a un audzinātāja!”

Savukārt, vairākās grāmatās ir tāds ieraksts, kura galvenā doma ir par cilvēku, kurš izdzīvo vienu dzīvi, bet lasītājs izdzīvo tūkstoš dzīves.

Paldies 9.b klasei, kuras dāvātajā grāmatā ir ieraksts – “Mēs ar prieku dāvinām bibliotēkai grāmatu!”

Šis dāvināšanas prieks tika iemūžināts bibliotēkā, fotografējot visus atsaucīgos draudzīgos klašu kolektīvus un audzinātājas.

Ģimnāzijas bibliotēkas darbinieces ar prieku teic paldies  9.c, 7.c, 9.a, 10.b, 7.a, 9.b, 11.c, 8.c, 12.b, 8.b, 11.a, 10.a, 11.b klasēm un to audzinātājām Karīnai Mikažānei, Silvijai Tumanovai, Anitai Vanagai, Ritai Meža-Eriņai, Ingai Ermansonei, Innai Eidukai, Anitai Grigalovičai, Edītei Vārnai, Sandrai Bondarei, Zandai Skutelei, Ingai Purviņai, Dacei Seglērei, Anitai Vītolai.

Paldies skolotājām un skolas darbiniekiem Sandrai Turkupolei, Sandrai Saksonei, Santai Grigorjevai, Sanitai Kundziņai, Kristīnei Ugeļskai, Svetlanai Savčenko, Kristīnei Modnikai, Janīnai Vanaģelei, Dacei Druveniecei, Zaigai Vēverei, Dairai Spārītei, Anitai Ošiņai, Skaidrītei Ozoliņai, Maldai Dilbekai, Ilzei Zariņai, Elvīrai Viļumei.

Paldies 11.c klases skolēnam Oskaram Otomeram, 12.c klases skolniecei Nikolai Ščadro, 10.a klases skolniecei Aivai Justei un 9.b klases skolēnam Robertam Čakšam ar ģimeni.

Paldies skolas absolventei Dainai Ozolai!

Dāvināto grāmatu saraksts

Dāvinātāji  fotomirkļos