Sākums Skola Bibliotēka
7A

“Kāds no mums atkal metas iekšā piedzīvojumos, kāds atkal ierauga pasauli jaunā gaismā, kāds izvairās no trokšņa un kņadas, kāds dodas senā kaujā, kāds ieslēdzas vannasistabā, kādam nepatīk dažas grāmatas, kāds meklē atskaņas, kādam strauji iepukstas sirds, kādu grāmatas padara aklu, kāds, par spīti, nezaudē cerību, kāds lasa priekšā, kāds saredz to, ko nav redzējis, kāds uzdrošinās tuvoties ienaidniekam, kāds nojauš tuvas atvadas un raud, kāds lasa ļoti lēnām, kāds krāj brīnumainus vārdus, kāds veido citu laiku, kāds no mums caur bieziem sējumiem kāpj augšup līdz pat debess malai. Tas, ko viņš meklē un reiz priecāsies ieraudzīt, ir skats, kas paveras uz visu….” Šis ir citāts no K. Būholca grāmatas “Grāmatu valstībā”. Turpinot šo domu – kāds no visas sirds dāvina skolas bibliotēkai grāmatu, kāds labprāt ņemtu jau un ir jau paņēmis lasīt jauno grāmatu.

Paldies visiem dāvinātājiem par grāmatām! Par 52 jaunām interesantām grāmatām!

Paldies skolotājām Sandrai Turkopolei, Karīnai Mikažānei, Stellai Mekšai, Skaidrītei Ozoliņai, Santai Grigorjevai, Dairai Spārītei, Leontīnai Vizulei, Maldai Dilbekai, Ingrīdai Feldmanei, Kristīnei Ugeļskai, skolēniem Renātei Rāviņai un Oskaram Otomeram no 12.c un ģimnāzijas absolventei Laimai Šmitei.

Paldies latviešu valodas, mūzikas, mājturības, vizuālās mākslas metodiskās komisijas skolotājiem Silvijai Tumanovai, Kristīnei Modnikai, Zandai Skutelei, Ingai Ermansonei, Anitai Vītolai, Janīnai Vanaģelei, Dacei Druveniecei, Rolandam Rubiķim, Sandrai Bondarei, Ingai Saulītei, Elgai Skrebelei.

Paldies:

 • 7.a klasei un audzinātājai Anitai Vanagai
 • 7.b klasei un audzinātājam Kārlim Klišānam
 • 7.d klasei un audzinātājai Inesei Rāviņai
 • 8.a klasei un audzinātājai Ingai Ermansonei
 • 8.c klasei un audzinātājai Silvijai Tumanovai
 • 9.b klasei un audzinātājai Zandai Skutelei
 • 9.c klasei un audzinātājai Edītei Vārnai
 • 10.a klasei un audzinātājai Sandrai Bondarei
 • 10.b klasei un audzinātājai Dzintrai Priekulei
 • 10.c klasei un audzinātājai Kristīnei Modnikai
 • 11.a klasei un audzinātājai Dacei Seglērei
 • 11.b klasei un audzinātājai Ritai Meža-Eriņai
 • 12.a klasei un audzinātājai Ingai Saulītei
 • 12.b klasei un audzinātājai Anitai Vītolai
 • 12.c klasei un audzinātājai Anitai Grigalovičai

Kāds jau nāk uz bibliotēku……

Bibliotēkas balss Krista Abatniece

Dāvināto grāmatu saraksts

Dāvinātāji  fotomirkļos