Sākums Skola Bibliotēka
P1210359

Atsaucoties “Draudzīgajam aicinājumam”, ģimnāzijas bibliotēkā skolotāji, klašu kolektīvi, skolas darbinieki uzdāvināja 38 interesantas jaunas grāmatas.

Paldies visiem dāvinātājiem!

Paldies 11.a, 11.c, 9.a, 9.c, 10.a, 7.a, 7.b,c, 8.a, 8.b klasēm un Sandrai Turkupolei, Zaigai Vēverei, Kristīnei Modnikai, Intai Zeltiņai, Kristīnei Ugeļskai, Ingai Ermansonei, Sandrai Bondarei, Anitai Vanagai, Kārlim Klišānam, Edītei Vārnai, Dacei Seglērei, Sandrai Saksonei, Stellai Mekšai, Anitai Vītolai, Dacei Druveniecei, Silvijai Tumanovai, Zandai Skutelei, Janīnai Vanaģelei, Svetlanai Savčenko, Maldai Dilbekai, Leontīnai Vizulei, Valerjanam Vizulim, Sarmītei Stikānei, Skaidrītei Ozoliņai, Dairai Spārītei, 2019. gada absolventei Renātei Rāviņai.

Aicinām iepazīties, lasīt, šķirstīt, pārlapot, iedziļināties, piedzīvot, pārdzīvot grāmatas!

“Draudzīgā aicinājuma” grāmatās parasti aicinām ierakstīt  atziņu, aforismu, dziļu domu par grāmatām, lasīšanu vai rakstīšanu. Piedāvājam atziņas, ko šogad grāmatu dāvinātāji veltījuši nākamajam lasītājam:

  • Mākslas darbā jābūt intelekta klātbūtnei, tomēr sirdsgudrība ir augstākā māksla. Sirds un prāta savienošana ir visaugstākā  lieta. /Viesturs Kairišs,”Piļsāta pi upis” režisors. 11.c un K.Modnika.
  • Lasīt grāmatas ir tas pats, kas doties ceļojumā ! Ļaujieties ceļojumam! Grāmatā ir vairāk bagātību nekā pirātu lādē uz Bagātību salas. /11.a un S.Bondare.
  • Kad pavaļas laikā lasīsi Blaumani, ieskaties šajā vārdnīcā! /Latviešu valodas skolotājas.
  • Man šķiet, ka cilvēks, kas neseko savām patiesajām vēlmēm un ideāliem, varbūt pat neapzinās tos, ir indivīds uz slīdošajām kāpnēm lielveikalā. /Tā 8.b par grāmatu “Slīdošās kāpnes”.
  • Tie lasošie ir jauki ļaudis! /Grāmatā “Jaukie ļaudis” ierakstījusi Inga Ermansone.
  • Šodien uzrakstītās grāmatas ir mūsu rītdienas darbi. /7.a klases dāvinājumā “Melnais akmens”.
  • Zināšanas, kuras tiek uzskatītas par nelietderīgām, mēdz izrādīties pārsteidzoši lietderīgas. Lai grāmatā gūtais izrādās lietderīgs! /9.a klases dāvinājumā “Septītā diena”.
  • Sēžot bibliotēkā, mēs varam vienlaicīgi būt visās zemes malās. /9.c
  • Grāmata ir brīnišķīga pasaule, kas cilvēkam apspīd vistālāko un tumšāko ceļu mūža garajā gājienā.
  • Lasīt un nepārdomāt - tas ir tas pats, kas ēst un nesagremot. /10.a

Ģimnāzijas bibliotekāres

Dāvināto grāmatu saraksts

Dāvinātāji fotomirkļos