JVĢ PPDKN komisijas darbības kārtība 2014./2015.m.g.

JVĢ PPDKN komisijas darbības kārtība 2013./2014.m.g.

JVĢ PPDKN komisijas darbības kārtība 2012./2013.m.g.

JVĢ PPDKN komisijas locekļu pienākumi 2012./2013.m.g.

JVĢ pedagogiem piešķirtās profesionālās darbības kvalitātes pakāpes

JVĢ PPDKN komisijas darbības kārtība

JVĢ PPDKN komisijas locekļu darba uzdevumi


Ar 21.10.2013.Jēkabpils Valsts ģimnāzijas direktora rīkojumu Nr.104o, izveidota pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisija šādā sastāvā:
Valerjans Vizulis - Jēkabpils Valsts ģimnāzijas direktors,
Rita Kļaviņa - direktora vietniece izglītības jomā (mācību darbs),
Dace Druveniece - direktora vietniece izglītības jomā (audzināšanas darbs).