Ģimnāzijā ir plašas iespējas interešu izglītībā: deju kolektīvs “Kauranieši”, pūtēju orķestris “Vitamīns”, jauktais koris “Ritums”, koris "Skanda", instrumentālais ansamblis,  pamatskolas vokālais ansamblis "Pienāc biežāk!"  un vidusskolas vokālais ansamblis "Horizontāli"; nodarbības prāta spēļu istabā; sporta aktivitātes: volejbols, basketbols, florbols, vieglatlētika.

 

Interešu izglītības nodarbību grafiks (atjanots.24.01.2018.)