9. klašu skolēni, kuri turpinās izglītību Jēkabpils Valsts ģimnāzijas 10. klasē!

2019./2020.m.g. piedāvājam 3 vispārējās vidējās izglītības programmas:

  1. vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu,
  2. vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmu,
  3. vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programmu.

Detalizēta informācija par uzņemšanas noteikumiem sadaļā „Uzņemšanas kārtība”.

1. Uzņemšanas komisija gaida jūs līdz 21.jūnijam no plkst. 9:00 līdz 16:00 uz iesnieguma rakstīšanu un motivācijas anketas aizpildīšanu.

2. Skolēniem, kuri objektīvu iemeslu dēļ nav iestājušies līdz 21.jūnijam, papilduzņemšana turpināsies 22., 23.augustā.

3. Ja sekmju izrakstā kaut vienā mācību priekšmetā gada vērtējums ir zem „4” ballēm - ģimnāzijā neuzņem!

4. Pēc tikšanās ar uzņemšanas komisiju, dokumentu iesniegšana un noformēšana skolas kancelejā 307.kabinetā.

5. Iesniedzot dokumentus, obligāti jāuzrāda pase vai ID karte.

6. Kancelejā iesniedz šādus dokumentus:

6.1. vecāka (aizbildņa) iesniegumu (iesnieguma forma),

6.2. apliecību par pamatizglītību un sekmju izrakstu,

6.3. skolēna fotogrāfiju (3 x 4cm ),

6.4. medicīnisko karti, ja skola to absolventam izsniegusi,

6.5. personas lietu, ja skola to absolventam izsniegusi,

6.6. vecāka (aizbildņa) iesniegumu dzīvošanai internātā, ja skolēnam tas nepieciešams (iesnieguma forma).

Gaidīsim Tevi ģimnāzijā!