2021./2022.mācību gadā 10. klašu skolēni turpinās kompetenču pieejā balstīta pilnveidotā mācību satura apguvi.

Projekts Skola 2030 sagatavojis informatīvus materiālus par jauno vispārējās vidējās izglītības standartu gan skolēniem (šajā saitē), gan vecākiem (šajā saitē).

2021./2022.m.g. Jēkabpils Valsts ģimnāzija piedāvā vispārējās vidējās izglītības programmu ar 4 padziļināto kursu komplektiem:

1) humanitārais (valodu) virziens,
2) humanitārais (mākslu) virziens,
3) dabaszinātņu virziens (medicīna, farmācija, vides zinības, lauksaimniecība),
4) matemātikas virziens (inženierzinātnes, informācijas tehnoloģijas).

Skolēnu uzņemšanu 10. klasē nosaka Jēkabpils Valsts ģimnāzijas “Izglītojamo uzņemšanas kārtība”. Uzņemšanas kārtību varat skatīt šajā saitē.

9. klašu skolēni, kuri turpinās izglītību Jēkabpils Valsts ģimnāzijas 10. klasē!

1. Uzņemšanas komisija gaida jūs Jēkabpils Valsts ģimnāzijas kancelejā no 14. līdz līdz 18.jūnijam no plkst. 9:00 līdz 16:00 ar skolēna aizpildītu motivācijas anketu (anketas forma *.pdf formātā un MS Word formātā) un vecāka (aizbildņa) aizpildītu un parakstītu iesniegumu (iesnieguma forma *.pdf formātā un MS Word formātā).
Ja nepieciešams precizēt informāciju, lūgums zvanīt par tālruni 65237551.

2. Skolēniem, kuri objektīvu, attaisnojošu iemeslu dēļ nav iestājušies līdz 18.jūnijam, papilduzņemšana turpināsies no 23. līdz 25.augustam.

3. Ja sekmju izrakstā kaut vienā mācību priekšmetā gada vērtējums ir zem „4” ballēm - ģimnāzijā neuzņem!

4. Pēc tikšanās ar uzņemšanas komisiju, dokumentu iesniegšana un noformēšana skolas kancelejā.

5. Iesniedzot dokumentus, jāuzrāda pase vai ID karte.

6. Kancelejā iesniedz šādus dokumentus:

7.1. vecāka (aizbildņa) parakstītu iesniegumu (iesnieguma forma *.pdf formātā un MS Word formātā),
7.2. apliecību par pamatizglītību un sekmju izrakstu,
7.3. skolēna fotogrāfiju (3 x 4cm ),
7.4. medicīnisko karti, ja skola to absolventam izsniegusi,
7.5. personas lietu, ja skola to absolventam izsniegusi,
7.6. vecāka (aizbildņa) parakstītu iesniegumu dzīvošanai internātā, ja skolēnam tas nepieciešams (iesnieguma forma *.pdf formātā vai MS Word formātā).

Ģimnāzijas renovācijas dēļ kanceleja atrodas sporta zāles korpusā.

Sekojiet norādēm pie skolas!

Gaidīsim Tevi ģimnāzijā!