Sākums Ziņas Notikumi
22
Feb
Ģimnāzijas audzinātāji piedalās starptautiskā klašu audzinātāju forumā Alūksnē
Biruta Īsā saite
52846845 2068325309927204 8674394638544535552 N

 

20. februārī mūsu skolas 5 klašu audzinātāji – Kārlis Klišāns, Dace Seglēre, Anita Vanaga, Inga Saulīte, Anita Vītola – un direktora vietniece audzināšanas darbā Dace Druveniece piedalījās Starptautiskā klašu audzinātāju forumā “Iespējas un izaicinājumi 21. gadsimta skolā audzināšanas darbā”. Foruma norises vieta - Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija.

Forumā piedalījās pārstāvji no Sanktpēterbugas 344. liceja, no Jonišķu “Aušras” ģimnāzijas”, no Pečoriem, kā arī Alūksnes novada skolām.

Par audzināšanas aktualitātēm runāja Ērika Lanka, LU lektore, kura klātesošo uzmanību pievērsa tam, ka šodienas jaunās paaudzes cilvēks labi orientējas tehnoloģijās, taču pašapkalpošanās un sociāli emocionālās prasmes ir zemā līmenī. Lektore uzsvēra, ka jāturpina darbs, domājot par tikumiem, vērtībām, viņa uzsvēra, ka ikvienam no mums būtu jāsaprot, – būt laipnam ir izdevīgi. Mūsu skolas skolotāja Anita Vanaga piekrīt lektores paustajai atziņai, ka ikviens no mums izpratni par vērtībām sākotnēji gūst savā ģimenē, pilnveido skolā un savā individuālajā pieredzē. Kā ūdens lāsē atspīd saule, tā katrā bērnā atspīd ģimenes tikumiskā audzināšana. Tāpēc esi labs, lai tava ģimene, tu pats un tavi skolotāji var ar tevi lepoties!

Lektore pievērsa uzmanību filozofes S.Lasmanes formulētajiem tikumiem, piemēram, tādam (mums līdz šim nedzirdētam!) tikumam kā saesība, tas ir, sadzīvošanas un saprašanās ar citiem tikums. Jāpadomā, kāpēc mūsu ikdienas leksikā arvien retāk dzirdam un lietojam vārdu “krietnums”…

Pēc lekcijas apskatījām skolu, viesojāmies skolas muzejā. Tas bija plašs un eksponātiem bagāts. Pasēdējām pie K.Ulmaņa skolai dibināšanas svinībās dāvātā ozolkoka galda, kas sākotnēji atradies skolotāju istabā, bet tagad vieno klausītājus īpašos pasākumos skolas muzejā.

Pēc tam darbojāmies 3 tematiskajās darba grupās: skolēns, skolotājs, vecāki; klases stunda; klases pasākumi. Bija arī stendu ziņojumi, uzzinājām par jaunsargu, mazpulku, Mazā ministru kabineta darbību, par Alūksnes ģimnāzijas skolēnu piedalīšanos konkursā “Enkurs”. Interesanta likās šogad viņu skolā uzsāktā tradīcija “Skolas stunda”, uzzinājām, ka Jonišķu skolā svin dienu, kad līdz eksāmeniem vairs tikai 100 dienas. Arī mēs šajās pasākumā stāstījām par to, kas notiek mūsu skolā, un komentējām sagatavoto ilustratīvo plakātu. D.Druveniece atzīst, ka stendu ziņojumu laikā Pēterburgas kolēģi izrādīja dzīvu interesei par tādiem mūsu skolas pasākumiem kā “Nocel jumtu!”, žetonvakara izrāžu iestudējumiem, “Ģimnāzists un ģimnāziste”, “Devītklasnieks”, jo viņus uzrunāja šo pasākumu krāšņās fotogrāfijas un vērienīgums. Atzinīgi novērtēja mūsu Labo darbu tradīciju un piebilda, ka arī viņi šogad uzsāk šāda veida darbību savā skolā.

I. Ziedonis uzskata, ka skola tiek sasildīta ne jau ar to siltumu, kas nāk no radiatoriem, bet gan ar to, kas nāk no mājām, no ģimenes. Un, papildinot I. Ziedoni, – arī  no tā siltuma, ko radām mēs, skolēni un skolotāji, savstarpējā sadarbībā. Tāpēc novēlam, lai mums skolā visiem būtu patīkami, lai mums izdotos saprast, ka laipnam būt ir izdevīgi!

Paldies par radīto iespēju pabūt E. Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā!

ģimnāzijas pārstāvju vārdā, Anita Vītola