Sākums Ziņas Notikumi
18
Jan
Ģimnāzijas jaunieši piedalās diskusijā “Kafija ar politiķiem”
Biruta Īsā saite

15.janvārī BJC norisinājās valsts finansētā projekta "Jaunieši šodien, lēmumu pieņēmēji jau rīt" ietvaros rīkotā diskusija “Kafija ar politiķiem”, kurā jauniešus aicināja diskutēt ar vietējā līmeņa politiķiem par mums svarīgām tēmām, lai pilnveidotu Jēkabpils ilgtermiņa jaunatnes darba stratēģijas izstrādi.

Pasākumā piedalījās un iesaistījās sarunās ar jauniešiem Jēkabpils pašvaldības pārstāvji un deputāti: Aigars Nitišs, Kristīne Ozola, Kaspars Ģirģens, Guntars Gogulis un Jaunatnes lietu speciāliste Ieva Gādmane. Pasākumu vadīja NVO resursu centra pārstāve un projekta vadītāja Agita Pleiko.

Šajā pasākumā kopīgiem spēkiem apspriedām dažus no svarīgākajiem jautājumiem, uz kuriem sekmīgi tika atrastas atbildes, kā arī jauniešiem tika dota iespēja izvirzīt savus priekšlikumus par infrastruktūras uzlabošanu Jēkabpilī.

Daži apskatītie jautājumi:

  • Kas palīdzētu lauku reģioniem kļūt pievilcīgākiem jauniešiem?
  • Kādai jābūt videi, lai veicinātu jauniešu personības, kultūras un sociālo attīstību?
  • Kas palīdzētu jauniešiem izvirzīt un konkretizēt nākotnes mērķus?
  • Kā veicināt jauniešu kritisko domāšanu, izpratni par medijiem?

Apkopojām secinājumus, kas tiks nosūtīti tālākai izskatīšanai pašvaldībā. Ceram, ka kaut ko no kopīgi iecerētā izdosies arī realizēt.

Pasākums bija vērtīgs ar to, ka mums bija iespēja pateikt vietējās politikas veidotājiem, kādi jautājumi jauniešiem ir svarīgi un kā viņi saredz to iespējamos risinājumus. Bija patīkami parunāt ar politiķiem, apmainīties ar viedokļiem un dzirdēt viņu pieredzes stāstus, kā arī bija interesanti un noderīgi dzirdēt pašu jauniešu domas par apkārtējo vidi un tās uzlabošanu.

Kopumā diskusija bija izdevusies, un katrs tās dalībnieks noteikti ieguva sev vielu pārdomām.

diskusijas dalībniece D. Stivriņa, 10.b