Sākums Ziņas Notikumi
31
Mar
Ģimnāzijas pētnieces Zemgales reģiona 5. skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferencē
Biruta Īsā saite

27.03.2014. Jelgavā norisinājās 5. skolēnu ZPD konference, kurā piedalījās vairāk kā 170 skolēnu, bija iesūtīts 141 darbs, tie sadalīti sekcijās, kopā darbojās 21 sekcija.
Marta sākumā iesūtītos darbus vērtēja, recenzēja eksperti – 76 LLU pasniedzēji.

Konferencē savus darbus prezentēja 6 Jēkabpils Valsts ģimnāzijas audzēknes: Raimonda Pore (12. b) – veselības zinātnē, Elva Poriete (11.b) – socioloģijā, Dace Baiba Ozoliņa (12.b) – vides zinātnē, Evija Kaulakane (12.b) – ekonomikā, Alise Strazdiņa (12.a) – ekonomikā un Jekaterina Markova (12.a) veselības zinātnē.

Reģiona konferencē tiek noteiktas tikai 1. vietas, šo vietu ieguvēji tālāk tiek izvirzīti uz Latvijas skolēnu konferenci, visi pārējie dalībnieki saņēma pateicības.

Uz valsts 38. skolēnu zinātnisko konferenci, kura notiks 25. – 27.04. Rīgā, tika izvirzītas 3 mūsu skolas pētnieces: E. Poriete, A. Strazdiņa, J. Markova.

Turklāt A. Strazdiņa un E. Poriete saņēma LLU Apliecinājumu uzņemšanai ārpus konkursa studijām budžeta – grupā konkrētā studiju programmā; kopā šādu apliecinājumu saņēma 49 zinātniski pētniecisko darbu autori.

Priecājamies par visu darbu autoru un viņu skolotāju A. Kolesinskas, Dz. Priekules, I. Zariņas. P. Stirnas un Z. Vēveres augsti novērtēto darbu, bet izvirzītajām pētniecēm vēlam panākumus valsts konferencē!

Skaidrīte Ozoliņa